Sekretær, gnisten osv., Kjært barn har mange navn. Hvor mange av oss har ikke stått i kø for å ringe hjem, det var ekko, knattring og mye som vi ikke greide å formidle eller motta. I dag er det litt annet med satelitter som gir oss en helt annen opplevelse. Skulle vi på land så var ” gnisten ” god å ha når vi trengte noen kroner. Uansett så var det nok en god jobb med mye arbeide under landligge bla.

Sandefjord-skipet “Ross Head” er hittil det eneste norske skip som har fraktet norsk råolje fra Ekofisk i Nordsjøen til raffinerier i Norge og andre europeiske land, Den første lasten gikk i slutter, av juli i fjor til Stockholm, men seinere er det blitt anløp av samtlige norske raffinerier. De tre øvrige skip som går under denne oljen, er utenlandske.

“Ross Head”, som eies av «A/S Rosshavet – A/S Vestfold er et: kombinert olje/ malmskip, på 87 300 t.d.w. Det er bygd i Italia i 1967 og har fått installert en del tilleggsutstyr for å kunne laste olje i åpen sjø. Oljen kommer om bord over bakken gjennom slange fra lastetank via en fortøyningsbøye to nautiske mil unna anlegget. Det tar et par dager å få full last under gode værforhold. Men når det blåser for mye, må skipet gå fra bøyen. Ellers kan man risikere at oljeslangen ryker.
– Vi har inntrykk av at folkene om bord nå har lært seg denne spesielle lasteteknikken. Det synes også som dette er en populær fart, blir det opplyst i rederiet.

– Besetningen har bl.a. en meget god kontakt med familien og hjemlandet. Når skipet ligger på Ekofisk, er det daglig helikopterforsendelse av brev og aviser. Fra Nordsjøen er det også god radio-telefon-kontakt med Norge. På grunn av de hyppige anløp av norske og andre havner i Europa, er det også gode muligheter for å ha familiemedlemmer med på kortere turer, heter det bl. a. gen presse-melding fra Norges Rederforbund.

Moderne tragedie på ishavet.

Repotasje: Jan Fiksdal

Yrkesfiskere jeg snakket med hadde bare en mening om det som skjedde ombord i “Breisund”:
Pyseri!
En moderne form for mytteri riktignok. — Enklere, men likevel.
— De skulle hatt en porsjon god gammeldags bank, sa de.
Aldri i sin lange tid som fiskere hadde de hørt maken:
Her lå fartøyet midt oppe i fiskefeltet vest “for Grønland. Så vidt begynt på sesongen. Den som skulle gi kone og unger livberge for vinteren, kanskje noe ekstra til jul, om fisket slo til.  LES MER HER

Et døgn la ,Starward» i Oslo, båten som kom fin og ny fra et tysk verft og skulle videre til Miami i Florida. basen for det norske Klosters Rederis cruise-virksomhet i Vestindia og Det karibiske hav. Rederiet drev tidligere «konvensjonell» rederivirksomhet, men for to år siden satte det inn sin cruise-båt «Sunward» på cruise-fart for dollarturister. Det gikk over all forventning, cg innen utgangen av 1971 vil rederiet ha fem moderne i virksomhet i Det karibiske
hav, stadig med Miami som utgangspunkt og base. Prosjektet vil innebære en samlet kapitalinvestering på 400 millioner kroner. — I første omgang, med skipene «Sunward» og det splitter nye (Starward», vil rederiet neste år drive cruise-fart med 70 000 amerikanske passa-sjerer ombord. (sStarward». som er pa 15 000 tonn og et nydelig er nå på vei til Amerika. Den skal settes inn i trafikk tre dager for jul, og skal gå på faste tokter til Jamaica. (Foto: Alf Biem.) Kilde: Aktuell 1968