Mange vil nok tenke at seilskutenes æra ligger langt tilbake i tid, men det er egentlig ikke sant. Ikke før i 1907 ble dampskipene i den norske handelsflåten flere enn seilskutene,
og ennå ved utbruddet av den første verdenskrig utgjorde seilskipene om lag en fjerdedel av den samlede norske tonnasjen. De mange krigsforlisene og mellomkrigstidens raske modernisering
av flåten gjorde imidlertid at seilskipene snart ble et sjeldent syn. I denne artikkelen bringes vi tilbake til midten av 1920-tallet, da Leonard Henningsen fra Åsgårdstrand gjorde en av
sine siste turer som seilskute-skipper, med fullriggeren «Lyngø». Utdragene av Henningsens loggbok gir et tydelig inntrykk av de mange forskjellige utfordringene en skipper ble stilt
overfor den gang. Selvstendighet og handlekraft må ha vært avgjørende egenskaper for dem som tok på seg et slikt lederansvar.

Read More

Kilde: Broen ( Åsgårdstrand ) Med tillatelse av forfatter Rune Henningsen

 

1892 Bygget som SHEIKH av Palmers SB & Iron Co., Ltd., Newcastle for Bedouin Steam Navigation Co., Ltd. (W. & R. Thomson), Liverpool.
1910 Innkjøpt av Hvalfangerselskapet Norge A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik, omdøpt SOLSTREIF. Skipet ble ombygd til flytende hvalkokeri ved Framnæs Mek. Verksted, Sandefjord. SOLSTREIF hadde i sin første sesong den høyeste produksjonen av alle kokeriene ved Syd – Shetland: 17.100 fat hvalolje.
Skipet var et av kokeriene med lengst uavbrutt fangst, fra sesongen 1910 til 1930/31.
Kokeriet var også i fangst under første verdenskrig.
1935 Solgt for hugging til South Stockton Shipbreaking Co., ankom Stockton on Tees 07/10-34.
Les den unike dagboken i fra DS Solstreif her.

REPORTASJE: TROND VOLD

Et fjell på vei gjennom havet. Et hult fjell lastet med olje nok til å forsyne en middelstor norsk kommune i et år. En flytende bombe — en forurensnings trusel av de største på jorda? Et lukket
samfunn for noen og tredve mennesker. Vi er om bord i M/T « Berge Septimus» , et tankskip på 280.020 dødvekttonn, registrert i Stavanger og eid av Sig. Bergesen d.y. & Co. i Oslo. Et skip som
hele året går i skytteltrafikk mellom oljekildene i Den persiske gulf eller Nigeria, og Europa eller Amerika. Et skip som så mange andre i den norske handelsflåten. Et skip i en fart med store
vanskeligheter. Vi gikk om bord i Europort, verdens største oljehavn som ligger noen mil fra Rotterdam.


Read More

 

Ved A/S Fredriksstad mek. Verksted ble det en dag i oktober foretatt navngivning av en 17 800 t. dw. bulkcarrier, som bygges for regning av rederiet Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo. Skipet ble døpt av frøken Susan Herlofson, som ga det navnet «BULK PIONEER». Skipet er en selvtrimmende en-keltdekker, spesialbygd for føring av bulk-laster. Skipet får høyeste klasse i Det Norske Veritas og tilfredsstiller Skipskontrollens fordringer og også 1960-Konvensjonen og St. Lawrence-, Panama- og Suez-kanalens bestemmelser for gjennomfart.
Read More