Norge er et lite land som tidlig begynte å frakte trelast, fisk og andre ting som Europa trengte, dette startet så tidlig som i år 1300,  på ferden hjem tok de med seg eksotiske varer som vi nøt godt av.

Vi gjør et bysk opp til våre dager å ser at fremdeles frakter vi all slags type varer rundt over hele verden, et eksempel på dette er biler. Det er bare det at nå er vi så viden kjent over hele verden som et kvalitetsland som leverer varene på en god å sikker måte. Vi frakter ikke bare varer ut i fra Norge.

Et godt eksempel på dette er Anders Wilhelmsen rederi som fraktet biler i fra Europa til Amerika, på tilbakeveien til Europa hadde de som regel kornlast eller annen type last.
Foto: Anders Wilhelmsen magasin

Trykk på bildene for å få disse store.

 

3-4 ukers reparasjon antydes.

Cape Town, 7. februar 1963 (AP) — Hvalkokeriet «Sir James Clark Ross» kom torsdag til Cape Town for
reparasjoner. Det ble opplyst at reparasjonene vil ta tre-fire uker, men at det er mulig at skipet
etterpå vil vende tilbake til hvalfeltet. Kokeriet hadde en fem meter lang, diagonal sprekk i skroget.

«Dette avbruddet i fangsten vil vare i tre-fire uker og bety en betraktelig reduksjon av fortjenesten for eierne og ekspedisjonens 376 mann. I tillegg til dette har sesongen siden desember vært elendig, med stadig dårlig vær og mangel på hval som har ført til langt under gjennomsnittlig fangst», het det i en melding som ble sendt ut gjennom det syd-afrikanske telegrambyrå.

Kokeriets kaptein, Rudolf Ranberg, erklærte torsdag kveld at han vil sette kursen sydover igjen når
reparasjonene er ferdig utført.

«Sir James Clark Ross» — som er 33 år gammel og på 18.488 tonn — kom til Cape Town med sine syv
hvalbåter og ankret opp nord for Robben-øya i Table Bay for å spare havneutgifter.
SB. 1963

Landstasjonen er bygget opp i løpet av de siste årene, og den har helt moderne utstyr, som er kjøpt i Norge. Fortsatt kjøpes det utstyr, for det er meningen å utvide stasjonen. En utvidelse vil antagelig føre til at man vil trenge nok en hvalbåt, og såvidt hvalskytter Pedersen
vet, er det sendt prisforlangende fra Hvalfangerselskapet Pelagos til det peruvianske selskapet på hvalbåten «Gos VII», en søsterbåt til «Gos VI», som blev kjøpt i sommer. De hvalbåtene som er kjøpt regnes ikke for lønnsomme i Sydishavet, men som fangstbåter efter sperm er de meget gode, sier Pedersen. De er lettere å manøvrere, og det er en fordel under spermfangst.     LES MER HER

Nordhav 4 og Nordhav 5 er helt moderne trålere bygget hos H. Stillcken Sohn, Hamburg i 1952. De
er utstyrt med de siste forbedringer på trålerområdet. De ankom Kristiansund 22. juni 1952 og blev med
en gang satt inn i trålerfisket hvor feltet blev nådd den 5. juli. Fartøyene har siden vært i kontinuerlig
drift med unntagelse av et kort opphold for eftersyn og mindre motor-reparasjon.

Fartøyene, som er søsterskip, har en tonnasje på 617,30 br. reg. t., lengde 58,25 meter, største bredde
8,90 meter. Motoren er en 1000 hk. Diesel Krupp Wumag. Marsjfart 11 mil. Besetningen under trålfiske har vært 31 mann, hvorav 21 fiskere.

Kosmos-tråleren «Nordhav 5» fotografert ved Backeranlegget på Inn-
landet i Kristiansund. Begge trålerne har vripropell.

Kilde: SB 52

De to hvalbåtene «Indus 18» og «Indus 19» som gikk fra Sandefjord lørdag middag med kurs for St. Vincent sendte igår kart før klokken 12, ut nødsignaler fra en posisjon omtrent 120 nautiske mil vest av Esbjerg. Nødsignalene ble oppfanget av Blåvand Radio i Danmark og eteren ble sperret av, for at alle meldinger fra hvalbåtene skulle slippe frem.  LES MER HER

Høegh Gannet

«Høegh Galleon»s totale lengde er 730 fot og bredden er 102 fot. Turbinmaskineriet utvikler 17500 hk. og gir en servicefart på ca. 15.5 knop. De 36 lasttankene har en kapasitet på tilsammen 3,14 millioner kbf. og lossekapasiteten er 6000 tonn pr. time. Besetningen teller 51 personer. Skipets fører er
kaptein Aage H. Guttormsen med Herman O. Dahl som maskinsjef. 1. styrmann er Per M. Magnussen og stuert er Bjarne Øydan.     LES MER HER

De nye eiere gir skipet navnet «Fossland» tankeren er sluttet på timecharter.

Fossland som Anina.

Sandefjords tankskipsflåte har fått en hyggelig økning nu på slutten av 1960. Efter
hva Sandefjords blad erfarer, er motortanker «Slemdal» tilhørende A/S Moltzaus Tank-
rederi, Oslo, solgt til et sameie med Torger Moe og Bailli W. Knudtzon som disponen-
ter. Skipet, som ble overtatt av de nye eiere 29. ds., ble bygget ved A/S Fredrikstad mek.
Verksted i 1955, er på 13.600 tonn dødvekt og er sluttet på timecharter til Mobil Ship-
ping Co. Ltd., London. Skipets nye navn blir «Fossland». Det vil bli overført til
Sandefjord Skipsregister.
Kilde: SB. 1960

Hele besetningen reddet

Tijuca

Oslo, 16. nov.
Tåken lå tykk over Oslofjorden natt og i dag og det er kommet meldinger om en rekke mindre grunnstøtninger. Ved 14-tiden i dag inntraff en alvorlig kollisjon i Oslofjorden mellom Spro og Langåra. Wilhelmsens 8000 tonner M.s «Tijuca» kolliderte da med 130 tonneren «Gyldenløve 1» tilhørende A/S Gyldenløve, Drammen. «Gyldenløve 1» sank på kort tid, men den ni manns store besetning ble reddet,

Gyldenløve I

Disponent Gunnar Simensen i A/S Gyldenløve forteller på henvenden fra vår avis at såvel kapteinen, Thomas Ellingsen, som rormannen sto i styrehuset da kollisjonen inntraff. Man hadde nettopp passert to andre båter og man hadde utkikk på bakken og gikk med sakte fart. «Gyldenløve 1» var nå vei til Drammen og lasten besto av stykkgods og forskjellige industrivarer. Etter kollisjonen ble tre mann av besetningen tatt opp av «Tijuca» mens de øvrige seks ble reddet av fjordbåten «Drøbak».

Skippinspektør Arthur Tidemann i Wilhelmsens rederi opplyser at «Tijuca» var på vei til Oslo fra India, Sist» anløpssted var København. Skadene på «Tijuca» er minimale.
Kilde:SB 1950

Fruktskipet er dronningen blant handelsfartøyene. Bygget for fart, med slanke lekre linjer og ofte malt i lyse farver kan fruktbåten gjerne forveksles med en yacht. Den frakter oftest renslig, lett last og er ikke skjemmet av tungt laste- og lossegear. M/S THORSØY er nr. 2 av en serie på fire søster-
skip, hvorav to var bestilt for A/S Thor Dahl og to for Gotaas-Larsen Inc., alle med meget elegante linjer.

LES MER HER

Thorsdrott gjorde i sommer 3 turer mellom Syd
Afrika og Canada, og er her fotografert idet den
forlater Table Bay Harbour, Cape Town, på sin
9. tur fullastet med appelsiner for Montreal. Vi
fant billedet som omslagsbillede til augustnumme-
ret av det store shipping-magasinet «The South
African Shipping News and Fishing Industry Review». Bladet bragte også en omtale av skipet og fruktfarten.

Hva som er å finne i M/S «Atlantic Forest»s dagbok i forbindelse med redningsaksjonen som ble utført i Rødehavet I midten av februar. ( 1977 )
«Fredag 18. febr. I Rødehavet, på reise fra Dubai til Jeddah. KI. 2000: Vind: SSE, styrke 5-6, sjø: styrke 4. KI. 2130: Oppfanget nødsignal MAYDAY og anmodning om assistanse fra yachten «Sundial ll» over VHF, kanal 16. Forandret kurs for å gå nord og øst om Zubalr Islands til den oppgitte posisjon: N 15*05′ E 42*16′. KI. 2140: Tørnet til mannskapet for klargjøring av redningsutstyr.

LES MER HER

Fra isen gikk vi til Patagonia – kysten for å fange seihval. Her blir histerien om sjørøverne ytterligere styrket, idet argentinerne beslagla hvalbåtene våre og kom ombord til oss rikelig utstyrt med geværer og med krigerske uttrykk i ansiktene. Det ble mye parlamentering frem og tilbake før hvalbåtene ble utlevert og vi kunde fortsette fangsten.

LES MER HER

 

 

 

 

 

Herr redaktør.

I et brev til mig datert 5. ds, skriver kaptein Søren Andersen, Veierland, at han har faat sig til-
sendt et utklip av Sandefjords Blad for 3. ds., med et billede av ham hvorunder der staar at han
skjøt og dræpte sin første hval ved Jasonhavn, Cumberland Bay, Syd Georgia som styrmand paa hvalfangeren «Jason» av Sandefjord den 21. april 1893. Kaptein Andersen gjør i den anledning opmerksom på at aarstallet skulde være 1894. Det var (som ogsaa tidligere nævnt av mig) paa «Jasons» anden tur til Sydishavet at denne hval blev dræpt og ikke for 37 aar siden da Chr. Christensen for første gang og som første mand fra Norge optok hvalfangst i sydisen.
Første tur var Andersen ikke med.

LES MER HER

Neste skip ut er 1928 Jalta til Jørgen Jahre Sr. TRYKK HER


21.500 tonneren ,Jarmina” sjøsatt i Kiel i går. Skipet skal være ferdig i juni måned i år.

Kiel-Howaldtswerke sjøsatte igår et tankskip på ca, 21 500 tonn d.w. som bygges for skipsaksjeselskapet «Noravind», Sandefjord.  Dåpen blev utført av fru direktør Klehn — hustru til en av verkstedets direktører — og navnet blev «Jarmina». Rederiet var ved anledningen representert -ved skipsrederne Anders og Jørgen Jahre. «Jarmina» får som driftsmaskinen MAN-motor på 8400 bhk. og kontrahert fart på full last er 15 knop. Skipet er sluttet for 7 år til Anglo-Saxon og ventes ferdig fra verkstedet i begynnelsen av juni. Som fører er ansatt kaptein Johan Sæther og som maskinsjef Bjarne Krosnes.
SF 1953

 

Jeg har ved tidligere anledninger gitt uttrykk for en behersket optimisme om hvalfangstens
fremtid. Idag tror jeg bestemt at norsk ennu har fremtiden for seg, men det gjelder alltid å være «up to date» både hva fangstmateriell og personell angår, og min forutsetning for dette er at våre myndigheter ikke griper forstyrrende inn i ens disposisjoner. Det er nemlig selskapenes ledelse som i første rekke bærer ansvaret for at en bedrift skal gå godt og som føler ansvaret mere enn noen annen hvis det går den motsatte vei.   LES MER HER

Et eiendommelig tilfelle rapportert fra «Abraham Larsen»

På fl.k. «Abraham Larsen» blev det i sesongen 1952/53 under opparbeidelsen av en finnhval funnet hele 6 fostre forteller Norsk Hvalfangstidene. Finnhvalen, som var 72 fot lang, blev fanget i omtrentlig posisjon 68° S. og 27° O.

Ekspedisjonens leege, dr. Aksel Frøli, var tilstede da hvalen blev opparbeidet, og han kjønnsbestemte og målte fostrene. Det var 2 hanner 1177” og 7710” lange og 4 hunner 1074”, 96”, 93” og 773” lange.

Finnhvalen, som har en drektighetsperiode pa ca. 11 maneder, f¢der vanligvis en unge hvert annet år, men det forekommer — om enn meget sjelden — at en finnhvalhunn har født to år efter hverandre. Tvillingfostre forekommer ikke fullt s& hyppig som hos mennesker. Statistikken viser at det av ca. 100 finnhvalhunner med foster finnes én med tvillingfoster. Trillinger eller flere fostre forekommer sjelden, og så meget som 6 fostre må ansees som en kuriositet.

Det kan i denne forbindelse nevnes at Collett (Norges pattedyr, Kristiania 1911—1912) opplyser om et lignende tilfelle fra nordatlantiske farvann. En finnhval, skutt ved Hellisfjord, Island, den 10. juli 1909, hadde 6 fostre. Han betegner et så stort antall fostre hos en finnhval som abnormt.
Kilde: Sandefjord blad 1953

A/S Thor Dahls hvalbåt «Thorørn» går idag prøvetur fra Framnæs mek. Værksted hvor båten er
blitt utstyrt med nytt maskineri og vridbar propell.

Det er en Sulzer motor på 2400 HK «Thorørn» nu har fått installert. Den er levert av firmaet
Sulzer Brothers Ltd., Winterthur i Sveits. Firmaets representant i Norge er ingeniør J. P. Sandoz.

Den vridbare propell er levert av A. M. Liaaen, Aalesund, og er av samme fabrikat som den vrid-
bare propell hvalbåt «Enern» tidligere er blitt utstyrt med. Ved hjeip av manøvreringsspaker kan
propelibladene innstilles til enhver stigning mellom full fart forover og full fart akterover.
Skutens manøvreringsevne blir således meget god.

Så snart alt er klappet og klart går «Thorørn» sydover til feltet. Båten tilhører «Thorshøvdi»
ekspedisjonen, og R. Bjørnevaagen er skytter.

Thorørn» har tidligere vært Korvett, bygget 1941 av J. Lewis & Sons Ltd., Aberdeen.

 

Flott prestasjon av 21.700-tonneren ,»Bomi Hills”

Det 21.700 t.dw. store Kombinerte malm- og tankskipet «Bomi Hills» av Oslo har nylig satt to rekorder som har vakt betydelig oppmerksomhet i interesserte kretser. Skipet som går i malmfart mellom Afrika og USA har nemlig satt en losserekord i Baltimore som av eksperter også blir betegnet som verdensrekord. Dette er et nytt og meget interessant eksempel på den norske handels-
flåtes effektivitet, ikke minst når det gjelder denne farten og et skip av denne kombinerte typen.

Iflg. NHogsT lastet «Bomi Hills» malmen, 20.560 tonn, i Monrovia i løpet av 26 timer og 15 minutter. Malmen kom fra Bomi Hills-minene i Liberia og blev utlosset i Baltimore på den nesten utrolig korte tiden av bare 13 timer og 55 minutter. Skipet lå ved den nye Curtis Ore Pier tilhørende Baltimore and Ohio Railroad. Fra Baltimore gikk malmen i 329 jernbanevogner til Republic Steel
Corporations stålverker ji Ohio og Illinois. Malmen losses ved hjelp av to kraner festet på lossetårn. Disse kranene slipper malmen ned på et løpende beltesystem som bringer den til binger, der den automatisk blir veid og ført inn i jernbanevogner med en hastighet av en jernbanevogn hvert annet minutt.

«Bomi Hills» disponeres av Gorrissen & Klaveness, Oslo, og er bygd i England 1952. Fører er kaptein Ingv. Hegerberg.
1952: Skips A/S Orenor (Willy Gørrissen) Oslo – BOMI HILLS
1957: Skips A/S Orenor (Torvald Klaveness) Oslo – BOMI HILLS
1969: Tankore Corp., Monrovia – SANTONA
1971: Eckhardt & Co., Hamburg, Tyskland – SANTONA
1971: Solgt til Spania for opphugging. Ankom Santander den 20/10 under slep fra Amsterdam.
Kilde: Sjøhistorie.no / Sandefjord blad 1953

Sist søndag morgen forlot «Kos 24» verkstedet i Kiel etter endt reparasjon for å gå til Sandefjord. Det var tåkebanker og for det
meste usiktbart vær, og noen timer efter avgang fra Kiel kolliderte «Kos 24» med Hamburg-båten «Allegro». Kollisjonen var ikke særlig kraftig, og der blev anrettet bare relativt liten skade på begge båter. De to skips kapteiner blev enige om å fortsette reisen til hvert sitt bestemmelsessted, og «Kos 24» kom til Sandefjord mandag.

LES MER HER

Sammen med hvalfangstselskapene Kosmos II og Pelagos lot Kosmos A/S bygge-et skip ved A/S Fredrikstad mek. Verksted. Båten skulle brukes til å undersøke hvalforekomster i det antarktiske havområde, for muligens å oppdage nye fangstfelter. Kosmos A/S var først
interessert i det nye fangst- og observasjonsskipet for halvparten av anskaffelsesprisen, senere overtok selskapet hele båten.   LES MER HER

Da krigsutbruddet medførte at de fem tyske hvalfangstekspedisjonene ville bli liggende hjemme, økte
dette chansene for å.få solgt produksjonen av hvalolje for sesongen 1939—40 til gode priser. Kosmos-selskapene besluttet derfor å sende begge sine kokerier til Sydhavs-feltet. I Sydhavssesongen 1939—40 deltok det ialt 28 flytende kokerier og 240 hvalbåter. Produksjonsresultatet var 2.544.000 fat hvalolje.
Kosmos og 9 hvalbåter hadde et produksjonsresultat på 100.600 fat hvalolje og 5.650 fat spermolje. For Kosmos II som også fanget med 9 hvalbåter, var fangstresultatet 120.150 fat hvalolje og 3175 fat spermolje. Tilsammen utbrakte de to ekspedisjonene 229.575 fat eller ca. 38.400 tonn hvalolje.

LES MER HER

Mange av det norske folk har seilt ute til sjøs og alle har på en eller annet opplevd mye nytt når de seilte ut for første gang, det er disse historiene vi ønsker å ta del i. Forrige gang vi gjorde dette fikk vi inn mange flotte historier, så vi håper at også denne gangen vil vi få inn mye nye historier. Historien kan dere sende inn på mail eller legge inn under innlegget vårt her.

LES HISTORIENE HER