Er en Sandefjordsbåt med i sildefisket?

«Bidevind» har fisket godt. Båten til Sandefjord i april,

Bildetekst: M/S «Bidevind» er på 250 tonn dw. Båten er bygget som snurper og utstyrt med alle moderne hjelpemidler. Gjennomsnittshastigheten ligger på ca. 10 knop. Bildet er tatt under en prøvetur til] Fredrikshavn.

Atter en gang har vi hatt et rekordartet storsildfiske. Fra første dag gikk en jevn strøm av fullastede båter til mottagerstasjonene, og så store sildemengder ble trukket opp at fisket måtte avblåses fordi fabrikker og landstasjoner ikke klarte å «fordøye» de store kvanta.

Denne sesong deltar det for første gang, en Sandefjordsbåt i kappløpet om havets sølv. M/S «Bidevind» tilhørende K. K. Rasmussens rederi var med i Islandsfisket og storsildfisket og deltar nu i vårsildfisket. Båten som er bygget som snurper, har gjort gode fangster og rederiet venter den tilbake til Sandefjord i midten 2 av april.
— Hvordan er De fornøyd med «Bidsvind»s innsats, spør vi skipsreder K. K. Rasmussen.

— Islandsfisket gikk meget godt. Det ble full fangst, ca. 800 tønner, kryddersild og islandssild. Resultatet av storsildfisket ble godt over middels, så vi har ingen grunn til å klage. Men vi har også lagt ned forholdsvis store beløp i spesialutstyr. På grunn av den korte sesongen må alt være førsteklasses, slik at risikoer for avbrekk i fangsten blir redusert til det minst mulige.
Hver eneste time teller i kappløpet om silda. «Bidevind» har hydraulisk winch,ekkolodd, peileapparat, sterke lyskastere og en kraftig radiotelefon.

Vi regner med at den vil kunne stå i direkte kontakt med rederiet via Bergen radio helt fra Grønlandsfeltet. Båten har plass til omkring 20 mann. Under Islandsfisket var besetningen på ll mann, men under stor- og vårsildfisket er det 22  mann ombord. Skipper er Ivar Fjæreide og båsen heter Olaussen.

— Har det vært vanskelig å få levert silden som er fisket ?

— «Bidevind» ble selvfølgelig rammet av de samme leveringsvanskeligheter som andre båter i storsildfisket. Det er innlysende at mottagerapparatet må utvides og forbedres slik at forholdene fra iår ikke gjentar seg neste sesong. Stort sett var imidlertid «Bildevind» heldig med å få levert sine fangster. En gang måtte den gå fra Florø til Egersund for å bli kvitt lasten, en annen gang ble den liggende inne 4—5 dager før fangsten var losset.

— Når kan vi vente «Bidevind» tilbake i Sandefjord ?

— Sannsynligvis i midten av april. Vårsildfisket pågår til et stykke ut i mars og avsluttes med fiske av såkalt forfangssild. Fisket er ferdig i begynnelsen av april. Så kommer «Bidevind» til Sandefjord for å overhales. I mai går båten til Fredrikshavn for garantiettersyn av motoren. Deretter skal den gjøres klar for Islandsfisket eller. Grønlandsfisket.

— Har De planer om å anskaffe flere fiskefartøyer ?

— I første omgang kommer vi sannsynligvis til å nøye oss med et leiet fartøy. Det er mulig vi setter inn en leiet båt herfra distriktet i Islandsfisket.Det kreves jo ikke så meget utstyr for å delta som driver. Hvis eksperimentet med to fartøyer faller heldig ut er det trolig vi vil anskaffe en båt ved siden av «Bidevind». Vi arbeider forøyrig for å få med Sandefjordsfiskere på sildefeltene og formannen i Fiskarlaget har vist stor interesse for saken.

— Har De vært ute og sett på sildefisket i år ?

— Jeg var en snartripp på Vestlandet for noen uker siden, men da ble det dessverre ingen sjanse til
noen sjøtur. Kommende uke reiser jeg imidlertid bort for å se på vårsildfisket. Jeg tar med endel film
og håper på godt kameravær.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.