1872 Bark MARY

 

 

 

Bygd av Motzen, Bremen
129 KL
Ukj. dim.
1854:  Levert, trolig som MARY for ukjent eier
1870:  Registrert som MARY, eid av Chr. Olsen, Åsgårdstrand
1872:  Innkjøpt av Fearnley & Parsons, Kristiania
1873:  05.04.: Ved oppløsningen av partnerskapet overtatt av W. H. Parsons
Senere skjebne ukjent.
Kilde: Bjørn Pedersen