1901 Altona

Andre navn: ex Olga,ex Lactura
Rederi: Johan Johanson & Co. Kristiania
Nasjonalitet: Norge
Hjemmehavn: Kristiania / Oslo, Norge
VERFT Navn: J.G. Lawrie, Glasgow, UK
Byggeår: 1875
Byggenummer: 63
Leveringsmåned: Februar
Tonnasje
Bruttotonnasje: 1.373
Nettotonnasje: 1.340
Dimensjoner:
Lengde: 237.4′
Bredde: 36.4′
Dypgående: 21.9′
1875: Baird & Brown, Glasgow, U.K. – LACTURA
1885: G.Petrie, London, U.K. – LACTURA
1887: Jean G. Hintze, Hamburg, Tyskland – OLGA
1896: Rhederei A/S von 1896 (W.Dahlstrøm jr) Hamburg – OLGA
1901: A/S Altona (J.Johanson & Co) Kristiania – ALTONA
1902: Avgikk Greenock for Cape Town med kull og rør. Passerte Rathlin den 12/10 og forsvant deretter med hele besetningen.