1948 Kosmos V ( Maskin )

Den moderne skipsmotor er en ømfintlig maskin
som krever et påpasselig vakthold
Det stilles store krav til maskinistene og deres medhjelpere
å maskin rummene.
4 millioner omdreininger gjør hver av «Kosmos V»s to Doxford motorer i I løpet av en måned.
Dag og natt arbeider motorene med en jevnhet og kraft som best kan sammenlignes med hjertets slag
på et menneske. Men motorene på «Kosmos V» er noe mere enn skipets hjerte. Det er også selve
«muskel»kraften som driver skipet fremover. Og det skal kjempekrefter til for å presse en
gigant som «Kosmos V» frem gjennom vannmassene med 15 mils fart.
Påkjenningen på de to firesylindrede motorer er enorme. Det må derfor et ytterst påpasselig og sam-
vittighetsfullt arbeide til for at de skal yde sitt beste. Hvert minutt — ja man kan trygt si hvert
sekund — dag og natt må motorene være under konstant tilsyn hvor man aldri må slappe av. In-
strumenter og apparater registrerer den minste uregelmessighet. Den moderne skipsmotor er langt mere
ømfintlig enn dampmaskinen. Det skal uhyre lite til før et eller annet inntreffer som kan føre til skader
og stans med de farer og vanskeligheter som dette kan innebære.

Maskinistene og deres medhjelpere i maskinen har derfor et krevende arbeide på et motorskip. Sær-
lig stilles det store krav til maskinsjef, maskinister og maskinbetjening på en tankbåt hvor opphol-
det, ved land er så kort og hvor tiden til ettersyn og reparasjon er så knapp.

 

Vårt første møte med maskinsjefen på «Kosmos V» — Eilif Rindal. Skjer straks efter skipets avgang
fra Rotterdam. I en velbrukt overall og preget av oppholdet i maskinrommet, dukker han opp midt-
skips for å konferere med kapteinen om et eller annet.

To stempler på den ene av maskinene har man tatt opp under oppholdet ved land og gjort disse rene
samtidig som man har skiftet inn nye stempelringer. Oppholdet ved land er som nevnt kort — 36 timer
— og tiden må benyttes fullt ut. Det arbeides i maskinen dag og natt med reparasjoner og eftersyn. Søvn
er det ikke tale om, men så er også arbeidet ferdig i god tid før avgangen.
Eilif Rindal er 38 år gammel. Han startet sin karriere til sjøs som maskingutt på Norges første motortan-
ker — «Hamlet» — tilhørende Bruusgaard å Kisterud, Drammen. Han var da 16 år gammel. 3. maskinisteksamen
tok han ved Tønsberg Maskinistskole og de øvrige eksamener blev tatt ved Oslo Maskinistskole. Han er utdannet både
som damp- og motormaskinist. Efter nå ha fart på Østen endel år, kom han i 1948 til Anders Jahre & Co.
som maskinsjef på «Jasmin» og i april 1950 overtok han maskinsjefstillingen på «Kosmos V» hvor han
siden har vært.

En dag under reisen fra Rotterdam til Tripolis avlegger vi et besøk i maskinsjefens koselige lugar
og ber ham gi oss endel opplysninger om maskineriet på «Kosmos V» og arbeidet der.

— Er det stor forskjell på maskineriet på «Kosmos V» og det maskineri som man har på en mere or-
dinær tankbåt, er vårt første spørsmål.

— Man må si at forskjellen er ganske stor, sier Rindal. Her ombord
har vi to motorer, mens man har en på en vanlig tanker. Dette at vi har
to motorer skaper naturlig nok ekstra arbeide for maskinbetjeningen.

EN VENTIL SKIFTES —

En dag utenfor kysten av Portugal blir vi med maskinsjef Rindal ned i maskinrommet. En ventil
som fører brenselsoljen inn på en av cylindrene har tettet seg og må skiftes ut.
For å skifte inn den nye ventil nmå motoren stanses. For å gjørestansen så kort som mulig er alt
gjort klart til utskiftningen. Annen maskinisten slår av brenselstofftilførselen til motoren — og langsomt
uhyre langsomt begynner motoren å sakne farten. Det tar drøye 10 minutter før den stanser helt.
Så tar annenmaskinisten og 3 mann fatt. Den gloende varme defekte ventil skrues ut og den nye settes
på plass på utrolig kort tid. Knappe 10 minutter senere startes motoren opp igjen og snart efter går
den for full kraft. Slike mindre reparasjoner og overhalinger utføres til stadighet
ombord. Et annet sted i maskinen holder en gjeng på tre mann på med å rense og overhale en dieselmotor, som driver et av skipets aggregater for fremstilling av elektrisk kraft. Det ser ut til å være et riktig grisearbeide, men det må gjøres og folkene går på med godt humør.

LITE ROMANTIKK?

Det er kanskje lite av romantikk over arbeidet i maskinen. Det er rutine, slit og påpasselig-
het hele året gjennom. Og dog er det noe visst storslått over arbeidet der nede i maskinrom-
met hvor de veldige motorer synger sin arbeidets sang dag og natt.

De krefter som utfoldes her er så enorme at man kan ikke an-
net enn beundre de menn som kontrollerer disse — menn som
har sitt arbeide mellom maskiner som drønner slik at en stakkars landkrabbe nesten blir
døv. Og de må tåle en varme som selv vinters dag føles temmelig sjenerende, men som å
tropene en sommerdag makelig kan konkurrere med et varmt nnorsk dampbad.

Fortumlet over alt vi har sett kommer vi opp på dekket igjen. «Kosmos V» har fått sin vanlige
rytme tilbake. Men lenge efter når vi midtskips føler skipet dirre under motorenes kraftutfol-
delse — går tankene tilbake til de menn som har sitt daglige arbeide der nede i dypet akterut.

Vi vekslet også noen ord med annenmaskinisten, Kjell Mathisen,Horten. Han leder det daglige ved-
likeholdsarbeidet i maskinen og har til sin hjelp 9 mann som arbeider på dag — motormenn, smørere,
maskingutter.

— Hvor lang tid tar det å overhale en hjelpemotor?

— Vi regner 6—17 dager.

— Og skiftningen av stempler?

— Vi utføre dette arbeide mens skipet ligger ved land. Ofte må vi
få hjelp av frivakten for å klare å bli ferdige med denslags store arbeider før skipets avgang.

— Hvorledes er det med dampkjelene?

— Vi har 6 stykker her ombord, men bare tre av dem er i bruk. Av og til må vi ha kjelesjau — en sak
som kan gjøres mens skipet er i sjøen, da vi kan klare oss med 2 under skipets fart fra havn til havn.

Meget hjelp har vi av skipets reparatør, sier Mathisen tilslutt. Han sveiser deler som er gått i stykker,
eller han lager nye deler i det godt utstyrte reparasjonsverksted som han disponerer.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.