Anders Jahre

Tekst: Peer Møller Sandefjords Avis. Februar 1970.
Da Anders Jahre ble utnevnt til århundrets sandefjording, var det for de aller fleste sandefjordinger et naturlig valg. Historien om hans vel 90 år lange liv inneholder en nesten uendelig rekke kapitler som har involvert tusener av mennesker. De aller fleste av dem har stått på lønningslista i en virksomhet der Jahre har trukket i trådene.
Svært mange er også blitt belønnet av donatoren Anders Jahre, ikke minst gjennom hans humanitære stiftelse. Til sammen utgjør de et stort antall mennesker som har hatt en relasjon til skipsrederen og forretningsmannen som er beæret med en *statue ved inngangen til byens rådhus.    LES MER HER

Forlovelsesbildet til Magnhild Skjelland og Olav Hallenstvedt, september 1936.

Del 1 : Historien om Olav Hallensvedt fortsetter her

LES MER HER

Del 2: Historien om Olav Hallensvedt fortsetter her

LES MER HER

Del 3:  Historien om Olav Hallensvedt fortsetter her

LES MER HER

Del 4: Historien om Olav Hallensvedt fortsetter her: LES MER HER

Del 5: Historien om Olav Hallensvedt fortsetter her: LES MER HER

Personen på har ingenting med historien å gjøre.

 

Da Johan Olsen i Nybyen var 98 år -i 1966 – skrev
han en artikkel til Sandefjords Blad som vi gjengir
her i utdrag:

Når en skute skulle gå av stabelen, fikk vi lære-
gutter alltid fri noen timer; en stabelavløping var jo
en stor begivenhet i de dager. Vi var alltid spent på
å se hvordan det gikk, det kunne jo hende at skipet
kantret.   LES MER HER

Mannen på bildet har ikke noe med historien å gjøre.

Kjell Holvik går langsomt gjennom dette Sydishavets industrielle Akropolis.
Han lastet guano fra kai i Grytviken på 50-tallet. En av karene mistet gebisset i
vannet – på åtte-ti meters dyp. Fortvilelsen var grenseløs. Nå var han uten tenner
resten av sesongen. Nærmeste tannlege var mannen i månen, omtrent. Kameratene
forsøkte å hjelpe. Holvik krøp inn i en lekk dykkerdrakt – men måtte gi opp.
GEBISSET VAR SØKK BORTE
Fortvilelse kan være en sterk motor. Den tannløse surret sammen en liten flåte.
Han monterte en tom fiskebolleboks (!) på en lang bambusstang. I 14 dager
brukte han hvert ledige øyeblikk på å skrape fjordbunnen. Centimeter for centimeter.
Dagene gikk, og alskens mudder og avfall fra sjøbunnen hopet seg opp på
flåten. Men så en kveld stormet han inn i messa. Opp av fiskebolleboksen tittet
gebisset, som en skinnende gullskatt.

Har dere flere historier så legg dem ut her under kommentarfeltet.

Med tillatelse av Anders B Aaby

I 1937 ble det utrustet en hvalfangerekspedisjon i Kragerø. Initiativet
kom fra utenbys interesser, men forretningsfolk i Kragerø stilte villig opp med aksjekapital. Det nye selskapet Labor skulle ha sete i Kragerø .I styre for A/S Labor satt skipsreder Harry Borten Oslo,Kaptein Olaf Støkken Sandefjord og konsul Finn Støren Kragerø
Representantskapet besto av diritør Anders Evensen Oslo, Konsul Th J Wiborg Kragerø, disponent Harald Kristoffersen Kragerø og kjøpmann K M Pedersen Kragerø. På generalforsamlingen 4 mars 1937 ble det bestemt å stille en aksjekapital på minimum 600 000 maksimum 800 000 det ble også bestemt at en stor del av mannskapet skulle være fra Kragerø det ville bety mye for ledigheten i komunen. Bystyret i Kragerø bidro med 25 000kroner i det nye selskapet det var
en svimlende sum i en fattig by i 1937.

Hvalfangerselskapet trengte ikke å annonsere for å få folk til å søke hyre.
Hyrekontoret ble lagt til Central Hotel, å da det åpnet 31 mars var det svart av folk i gården til hotellet og kø helt opp til torvet av folk som ville ha hyre
Kokeriet som de skulle ombord i hadde byttet navn fra «Roald Amundsen» til
«Labor» båtene kom fra en ekspedisjon utefor Afrikakysten det var Granat I-Krutt -Harpun II – og Kanon I
13 mai startet ekspedisjonen fra Sandefjord Kokeriet var utstyrt til å ta ombord 25 000 fat olje og 175 000kilo hvalkjøtt
Ekspedisjonen ble ikke den suksessen de hadde trodd
Fanksten den sesongen ble 10 000 fat olje så det ble med den ene sesongen på
det nye selskapet A/S Labor fra Kragerø
Kilde. Kragerø og Skåtøy Historielag