Stiftedes i juni 1911 og begyndte fangst på hval 1
sept. samme år i Mossel Bay, Sydøst-Afrika. Har land-
stasjon med kokeri og guanofabrik. Fangstbestyrer er kapt.
O. Simonsen, Sem pr. Tønsberg og fra 1913 fangstbestyrer
Hans H. Pettersen, Tønsberg. Direktionen består av skips-
reder H. L. Bache, skipsreder A. H. Torbjørnsen, grosserer
Hans M. Vik, disponent Harald Henriksen samt i Mossel
Bay: konsul J. C. Goldsbury og grosserer Å. I. Vincent,
der tillike er parlamentsmedlem for Mossel Bay.

Fra først av hadde Mossel Bay 2 fangstbåter, ,»Mos-.
sel» og ,»Viking» fra juni 1912 var en tredje båt,
«Kap». Selskapet har ivår utvidet sin kapital fra 450000
til 600000 kroner, som er fordelt på ihendehaver-aktier
a 100 kroner. Fangsten har vært god.

Selskapets disponent er Joh.s Bruu, født Tønsberg i
1884. Etter å ha tatt middelskoleskoleeksamen og gjen-
nemgått handelsgymnasiet har han været ansatt i skips-
handel-, skibsmegler- og befragtningsforretninger i utlandet
i noe over 5 år. Vendte så i 1911 hjem til farens
forretning (Thv. Bruu» og stiftet ifjor vår The Mossel
Bay Whaling Co. A/S. Ved siden av hvalfangst driver
Johs. Bruu også skipsrederi, likesom han er medinteressent i firmaet Thv. Bruu skilshandel etc.

Lars Iversen
er født på Tjøme den 6/8 1856. 15 år gammel tok han til sjøs og et par år senere tok -han
styrmannseksamen med beste karakter. Han for deretter i 7 år for samme rederi og som den
styrmann med fullriggeren Superior» utførte han en heltedåd. Under en orkanaktig storm
sprang nemlig skipet lekk i Atlanterhavet, og da man oppdaget, hvor lekkasjen var, gikk Iversen i
liner utenbords og fikk den tettet. Han holdt på i 3/4 time og da han var ferdig var det også
omtrent forbi med Iversen, som senere var syk et par år etter denne sjauen.

LES MER HER

Anders Ellefsen

sønn av Andr. Ellefsen, er født i Stokke den 30-6-1875. Etter
konfirmationen begynte han i gullsmedforretning i Tøns-
berg og etter utståt læretid arbeidet han i flere år i sølv-
varefabrikker i Kristiania, Tyskland, Spania og Amerika.
Imidlertid var hvalfangsten på New Foundland begynt,
og da han gjennom brukseier Berg, Stokke, fikk høre om de
gode fangstene som gjordes der, bestemte han seg for å
begynte hvalfangst og reiste i den anledning fra New York
til St. John for å få seg en passende plass til station.

LES MER HER

Skipet er slept ned til Sandefjord etter endt oppdrag som flyktningskip, skipet lå i Oslo under hele prosjektet. Konklusjonen var at dette var et velykket prosjekt.
All foto: Bjørn Markmanrud

En sjelden hvalbåt vi ikke har sett mye til.

Andre navn: Herma
Kallesignal: LGJP
Klasse: Hvalfanger
Rederi: Lars Thorsen, Sandefjord, Norge
Hvalfangerselskapet A/S South Atlantic, Tønsberg
A/S Pioner,Oslo
Nasjonalitet: Norge
Hjemmehavn: Sandefjord, Norge
Tønsberg, Norge
Oslo, Norge
Verft Navn: Akers Mek. Verksted, Kristiania/Oslo
Byggeår: 1910
Leveringsmåned: Mai
Tonnasje Bruttotonnasje: 107
Nettotonnasje: 37
Maskin/motor
Maskin-/motortype: Triple 3 cyl.
Dimensjoner Lengde: 92.0′
Bredde: 18.0′
Dypgang: 10.7′
Andre opplysninger:
1910 – Bygd som hvalbåten HERMA av Akers Mek. Verksted Oslo og levert Salvesen i mai. Båten oppkalt etter Herma Ness, den nordligste av Shetlandsøyene.
Fanget for Olna Station, Shetlandsøyene 1910 og 1911
1911 Fanget for landstasjonen New Island, Falklandsøyene fra 1911/12 til 1915/16 sesongene.
1912 Tilhørte Fl.k. HORATIOs mislykkede prøveekspedisjon ved Madagascar
1917 Fanget for Leith Harbour, Syd Georgia 1917/18 og 1918/19 sesongene. Uviss fangsthistorikk de neste fem år.
1925 Solgt til Hvalfangerselskapet A/S South Atlantic, Tønsberg – nytt navn – CABRAL
1928 Solgt til Hvalfangerselskapet A/S Mexico, Sandefjord – CABRAL
1930 Solgt til Hvalfangerselskapet A/S Pioner, Oslo – CABRAL
1936 Hugd.
Maskineri:
Triple dampmaskin, 3 cylindere diam. 11″-18″-29″. Maskineri bygget ved Akers Mek. Verksted, Oslo. (Kullfyrt)
Kilde: Sjøhistorie.no