G M Bryde

Han startet i 1908 Norge Mexico – Gulf Linjen som er den eldste norske oversjøiske linje
Idag betjener norske linje-rederier alle verdenshav
En av banebryterne før Norges oversjøiske rutefart er en Sandefjordsmann, skipsreder G. M. Bryde. Han stiftet i 1908
Norge Mexico Gulf Linjen, som er den eldste norske oversjøiske linje. Ingen trodde den gang at det var mulig å drive en
oversjøisk linje uten statstilskudd, og Bryde oppnådde virkelig et statstilskudd på 100 000 kr. i tre år. Men det er også
den eneste statstøtte som er ydet, norsk oversjøisk rutefart. Siden er det blitt regel at det er ruteselskapene som må støtte
staten. Allerede i ble Norge Mexico Gulf Linjen oppkjøpt av firmaene Wilh. Wilhelmsen og Fearnley & Eger og
fra. 1920 hår linjen vært disponert av firma Wilh. Wilhelmsen alene. I 1927 ble Norge Mexico Gulf Linjen slått sammen
med Deri Norske Afrika og Australialinje.

Sandefjord blad 1949

I 1895 da var jeg 15 år gammel — gikk jeg til sjøs for førstegang, med barken «Emblem» av Sandefjord. Senere var jeg ombord
i «Botnia», «Telephon» og «Apollo». Et år var jeg også med transportskipet «Familjen» som gikk til Grøn`s hvalstasjon på Færøyene.
På sett og vis hadde jeg da en viss befatning med hvalfangst, men min rolle her var jo så ubetydelig at den ikke fortjener å regnes med.
Hvalkloa ble oppfunnet av hvalfangstbestyrer Hans Andresen og fabrikkeier Anton Gjelstad
Den ble prøvet for første gang ombord på Kosmos sesongen 1993/33

LES MER HER

 

 

M/S «Ross Isle» som blir den neste tilvekst fil Sandefjords handelsflåte. Skipet overleveres fredag fra byggeverkstedet I Yokohama til selskapene «Rossavet» og «Vestfold». Rederiet vil ved overleveringen være representert ved direktør Gustav Aarestrup som er ordfører I representantskapet for A/S «Rosshavet» og av sivilingenlør Olav Trøym. Gudmor blir Mrs. Nachamkin,
hustru tll en av selskapenes gode utenlandske forbindelser. «Ross Isle» er fotografert utenfor byggeverkstedet I Yokohama.