26 Sjømenn føres iland fra norsk Skip under arrest.

Mannskapet på “Charles Racine” nektet å bli med til Japan uten “Bonus”.
Forlangte Avmønstring. — Blev fjernet fra Skibet av Politiet. — Konsul
Klingenberg og Bestyrer Bergh uttaler sig.

26 mann på det norske tankskipet “Charles Racine” blev lørdag aften arrestert mens skipet lå i Morse Dry Dock, 56. st. og 1. ave., fordi de ikke ville forlate skipet før de var blitt avmønstret.

“Charles Racine” som eies av Sig. Bergesen, d. y., Stavanger, kom i midten av forrige uke til New York fra Norfolk, hvor den hadde hatt adskillig kluss med å losse den hvalolje den hadde fått overført fra det amerikanske hvalkokeriet “Ulysses”.

Da mannskapet her i New York fikk beskjed om at “Charles Racine” skulle gå herfra til San Pedro, Cal., for å laste olje for Japan, blev det av samtlige mannskap gitt beskjed til skibets fører, Arthur Svendsen, at de ikke ønsket å gå med skipet til Japan, på grunn av krigsfaren, iallfall ikke uten at de fikk en passende bonus.

Efter endel forhandlinger frem og tilbake med kapteinen og rederiet blev mannskapets forlangende på det bestemteste avvist. Guttene forlangte da avmønstring, da de ifølge sjømannslovens paragraf 36 anså sig berettiget. Paragraf 36 lyder slik: “Mannskapets fratredelsesrett på grunn av ondartet farsott eller krigsfare.”

“Viser det sig efter forhyringer at der i den havn skipet er bestemt til hersker en ondartet farsott, har sjømannen rett til straks å kreve avskjed, hvis reisen ennå ikke er begynt, men ellers i den første havn skipet anløper, etterat sjømannen har fått kunnskap om forholdet. Hyren regnes i så fall til fratredelsen.

Det samme gjelder hvis det efter forhyringen viser sig at skipet kan bli oppbragt av en krigsførende makt eller utsatt for krigsskade, eller at en sådan fare er blitt vesentlig forøket.

Bestemmelsen kommer bare til anvendelse hvis de i paragrafen nevte begivenheter er inntruffet eller blitt sjømannen bekjent efter forhyringen. Fri hjemreise kan ikke kreves. Fratredelsen er ikke begrenset til losse- eller lastehavn.”” Forhandlinger pågikk mellom mannskapet, kapteinen, konsul Klingenberg og en representant for skipets eier. John Timmer.

Da skipet lå seilklart og ingen av partene ville fire, endte det med at en politistyrke på 20 mann fra Fourth ave. stasjonen ble tilkalt. Arrestordre blev utstedt (av hvem vites ennå ikke) og så blev da de 26 norske sjømenn av politiet fjernet fra det norske skip og i to patruljevogner bar det rett til arresten hvor de blev over natten til søndag morgen, da de blev fremstillet i Bay Ridge Court. Anklagen var “disorderly conduct”. De blev imidlertid alle ‘”paroled” for nærmere forhør tirsdag morgen.

Nordisk Tidende har hatt en samtale med hr. Einar Bergh, bestyrer av Norsk Sjømannsforbund her som uttaler sin forbauselse over at norske sjøgutter som krever sin rett skal behandles på en slik graverende måte. Hr. Bergh forteller at han blev
nektet å komme ombord i “Charles Racine” lørdag for å stå guttene bi med råd og vink.
— De tilhører jo alle Norsk Sjømannsforbund og det var en selvfølge at jeg skulde være tilstede.
Det er helt ulovlig, fer hr. Bergh, i henhold til overenskomst mellom Norsk Rederforbund og Norsk Sjømannsforbunds paragraf 6
har jeg adgang til alle norske skip. Konsulatets behandling av saken er etter min mening høyst besynderlig.

Nordisk Tidende har også hatt en samtale med konsul i Klingenberg som på spørsmål angående affæren i “Charles Racine” har
opplysninger å gi. Konsul Klingenberg sier at mannskapet hadde kontrakt på 18 måneder og at det således
var innlysende at de ikke kunde forlange avmønstring. Med hensyn til paragraf 36 i sjømannsloven er det et vanskelig
spørsmål å løse slik i farten.

Hvem var det som utstedte arrestordren?

— Ja. det vet jeg ikke. Men jeg vet at mannskapet selv forlangte å bli arrestert.
— Hvad skal guttene nu foreta sig?
— Antagelig reiser de hjem til Norge med “Stavangerfjord onsdag.

De 26 sjøguttene ble tirsdag formiddag kl. 10 fremstillet i Bay Ridge Court for dommer Cullen. Sjøguttene var representert ved sin sakfører og skibets eier ved sin. Etterat dommeren hadde hørt begge parter utsatte han saken til klokken 2 eftermiddag.
Da de møtte op da uttalte dommeren at det kunde ikke være tale om å anklage disse guttene for ‘”disorderly conduct”. “Case dismissed” var resultatet.

Fra Norge ér innløpet følgende radiotelegram:

Oslo. 6. des.: Byråtelegram
fra New York melder at da tankskipet Charles Racine” av Stavanger skulle gå fra New York forrige uke til California for å innta olje til Japan, krevet 26 mann hyretillegg for å begynne arbeidet. Kapteinen avslo kravet. Rederiets representanter henvendte sig til politiet som arresterte de 26.

Til Norsk Sjømannsforbund telegraferes: De 26 er løslatt igjen. Deres sak skal prøves ved retten i morgen. “Racing” hyrte fillipinere til mannskap og gikk lørdag til sitt bestemmelsested.

På henvendelse fra Radiopressen meddeler Haugen i Norsk Sjømannsforbund at det er i henhold til sjømannslovens paragraf 36 at sjøfolkene krever hyretillegg for det fjerne Østen, men det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt paragrafen kan
påberopes under nuværende forhold. Spørsmålet vil muligens bli rettslig avgjort, hvis rederiene anlegger sak mot de mannskaper som kommer hjem efter å ha krevet avmønstring, men ikke har fått det, og allikevel har gått fra borde. Vi håper dog det ikke vil skje. Sjømannsforbundet vil allikevel bli nødt til å ta stilling til spørsmålet med det allerførste.
Haugen uttaler videre at situasjonen vanskeliggjøres ved at i amerikanske havner går mange ledige uorganiserte fillipinere som alltid er villige til å ta ledige plasser.

Kilde: NORDISK TIDENE 1937

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.