Akkafjord hvalstasjon

O. B. Sørensen
er født 1836 og kom til sjøs i en ung alder. Han var skips-
fører i mange år, men sluttet. som i 1868 anla
skipsverft på Bratteklev, Tromø pr. Arendal. Her byg-
de han for egen regning mange skip og utvidet sitt rederi
så han i 80 årene disponerte 29 skip.

I 1881 lot han sitt dampskip “Dannebrog” utstyre som
hvalbåt, idet denne ved Nylands Verksted ble forsynt

med kanon og innhivningsspill, og for å få tillatelse til
at benytte Foyns harpun måtte han inngå følgende kon-
trakt med Foyn som hadde patent til 1888.

» Kontrakt oprettet mellem skibsreder O. B. Sørensen,
Bratteklev pr. Arendal og Svend Foyn, Nøtterø. —

Jeg, Svend Foyn giver herved hr. Sørensen tilfadelse
til for en fangstbaad at benytte mine patenterede fangstred-
skaber for dermed at drive hvalfangst paa eller omkring
Norgeskysten mod patentgebyr af 10 — ti procent af for-
handlings-regningernes netto udbytte, fragt iberegnes ikke,
af alt det fiskede produst hvort aar i fem (5) aar (netto
udbyttet det vil sige hvad som ved salg erheldes af varerne
naar 2 commission, foustagerne er fradraget salgsbeløbet).

Til sikkerhed for rigtig opfyldelse af ovennævnte,

forbeholder Foyn sig ret, som ved alle regnskaber, at se forhandlings-regningerne og de nævnte
10 procent erlægges contant, for hvilke nævnte fangstfartøi ,Dannebrog* stilles som sikkerhed,
at denne kontrakt i enhver henseende opfyldes. —

* Sørensen forpligter sig til ikke at drive hvalfangst i Varangerfjorden eller i3 — tre mils
nærhed, samt ikke benytte de folk som i 3 — tre sidste aar har været i Foyns tjeneste”.

Denne kontrakt som er undertegnet av Svend Foyn og 0. B. Sørensen viser hvilke van-
skeligheter enkelte av de menn som dengang begyndte på hvalfangst hadde å kjæmpe med —
Vi skal dog bemerke, at Foyn hadde frarådet Sørensen å begynne hvalfangst med ds “Danne-
brog” som var aldeles uskikket som fangstbåt.

DS Dannebrog

I 1882 avgik ds “Dannebrog” til Finmark med 4 kokekjeler og en dampkjele
for stasjoner iland i Akkerfjord på Sørøen, og fangsten begyndte, noen båter på
grunn av, at dampskipet var for stort som fangstbåt og fordi man hadde uøvet skytter og
mannskap fikk man ingen hval.

Sørensen gav dog ikke tapt, men lot i 1884 bygge en tidsmessig hvalbåt “Neptun” ved
Akers mek. verksted og i 1886 “Jupiter” på sitt eget verft. Stasjonen flyttes til Baadsfjord
og som fangstbestyrer ansattes kapt. Foden fra Nøtterøy.

Imidlertid var det på den tiden minket betydelig på hval utfor Finmarkskysten, så fang-
sten var ikke rar og bragte omtrent hvert år tap. Sørensen som var eneeier holdt det dog
gauande med bedriften inntil 1894 da båtene og stasjonen solgte til et interessentskap i
Sandefjord se under selskapet “Neptun“.

O. B. Sørensen har også vært eier av sælfangerne “Castor” og “Pollux” med hvilke
skip han har drevet sæl og botlenosefangst, likesom botlenosefangst har vært drevet med hans
fartøyer d/s “Ora”, skonnert “Capolla” samt kutterne “Aurora” og “Svea”.

Da all bedrift har vært drevet for egen regning, har han sittet i en meget stor virksomhet,
men han har nu skilt sig med sågodtsom alle sine skip. For et par år siden bygget han
på eget verft dampskipet “Orion” 1200 T. o. n. som han nu disponerer –

Han har været en meget benyttet mann og i 26 år ordfører i Tromø herred.

Foto av DS Dannebrog: Med tillatelse i fra Norsk Maritim Museum.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.