Albert Grøn, Sandefjord

Aktieselskapet , Skjold og Værge”

ble dannet i 1883 av skipsreder Albert Grøn, som selv var driftsbestyrer i noen år. Selskapet,hvis aktiekapital var 220,000 kr. hadde trankokeri i Kobholmfjord, Sydvaranger, og 2 fangstskip,
»Skjold” og ,Værge”. Etter Grøn fulgte kapt. Søren Fredriksen som driftsbestyrer inntil 1889,da selskapet flyttet til Mafjord på Ingø. Her var Grøn atter driftsbestyrer i noen år, og
deretter Ingvald Bryde, C. A. Larsen, samt Lauritz Larsen, inntil hvalloven stanset driften iFinmarken.
Hvaltakstkomiteen foreslog i 1903 kr. 29.800.00 i erstatning for eiendommen på land.

I 1905 kjøpte Grøn begge dampskipene og begyndte fangst på Spitsbergen med flytende
kokeri ,Hekla”. Driftsbestyrer der var først kapt. Nielsen, i 1906 kapt. Øhre og i 1907 Grøn
selv, i hvilket år ,Værge” forliste, idet det blev pårendt av en hval og sank. Etter dette
forliset realiserte Grøn selskapet, da D/S ,Skjold” ble solgt til Chr. Christensen og sendt til
Sydhavet. Kokeriet ,Hekla” ble solgt til Thor Dahl for å benyttes som kokeri for ,Alfa*
og ,Beta*.

 

 

 

 

 

 

Artikkel:
Les den historien som er forfattet av Ståle A Olsen – Ett av de verste forlis i hvalfangsttiden i Finnmark

All foto: Per Angell Hansen

  1. Denne stasjonen i Kobbholmfjorden er den østligste stasjonen i Norge. Her er det, som bildet nr. 2 i midten viser, rester av treverket fra “opphalingsslippen”. Det var også en del hvalbein å se, også ryggvirvler. Det hvite bolighuset ligger på samme sted som stasjonen stod. Den gule bygningen tilhører kraftforsyningen i området.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.