Anders Ellefsen, Stokke

sønn av Andr. Ellefsen, er født i Stokke den 30-6-1875. Etter
konfirmationen begyndte han i gullsmedforretning i Tøns-
berg og etter utståt læretid arbeidet han i flere år i sølv-
varefabrikker i Kristiania, Tyskland, Spania og Amerika.
Imidlertid var hvalfangsten på New Foundland begyndt,
og da han gjennem brukseier Berg, Stokke, fikk høre om de
gode fangstene som gjordes der, bestemte han seg for å
begynde hvalfangst og reiste i den anledning fra New York
til St. John for å få seg en passende plass til station.

Han blev vel mottat av ministeren, sir R. Bond, som
så han kunde ta station hvor han ønsket det; men så fikk
hvalfangstinteresserte — der var dengang 2 selskaper i
drift — utvirket en lov, hvori bestemtes, at der mindst
skulde være 50 kvartmil mellom hver station, samt at hvert
nytt selskap kun måtte drive med en fangstbåt.

Fiskerne på New Foundland la derimot ingen hindringer
veien for fangsten.

Ellefsen som sammen med sin far og brugseier R. Berg
Stokke m. fl. allerede hadde bestilt en hvalbåt, fik dog en
passende havn til station i Aquaforte og påbegyndte i
mars 1902 bygning av fabrikk. Den 6. juni kom den nybyggede hvalbåt ,Humber med hans
broder Henrik Ellefsen som skytter og fangsten begyndte nogen dage senere. Både dette år
og de to følgende fangedes meget godt, men så tok hvalbestanden så sterkt av, at driften
bragte tap.
Fra 17. juni fangedes i 1902 ialt 108 hval som gav 2223 fat tran,
i 1908 219 hval 4313 fat tran
1904: 198 3928 —,-
1905: 65 1571 —,—
1906: 18 09 310 —,-.


Hvalfangstbaaten ,Humber blev nå solgt, mens anlegget på land overtok av noen
av interessentene som håpet på, at hval atter skulle komme under kysten, og fangsten fort-
sattes i 1907 med en eldre hvalbåt innkjøpt fra Island,
men utbyttet ble kun 3 hval.

Høsten 1908 reiste Anders Ellefsen hjem fra New
Foundland og gik nå over til fabrikation av tendskruer
og tidsbrandrør for hvalfangere på samme tid som han
fremdeles er interessert i flere hvalfangerselskaper.

Henrik M. Ellefsen, født 19-2-1878. Dro på hval-
fangst med sin far straks etter konfirmationen. Har vært
skytter siden 1904 på Island, New Foundland, Japan
samt S. Georgia og for tiden skytter og fangstbestyrer
for a/s ,Australia*.

Arne Ellefsen, født 22-10-1884. Dro på hvalfangst
i 15 års alderen. Har vært skytter siden 1904 på
New Foundland, Japan og Færøerne og fortiden skytter
og fangstbestyrer for a/s ,Australia”.

Frithjof Ellefsen er født i 1871. Etter konfirma-
tionen tok faderen Andreas Ellefsen ham med seg på
hvalfangst i Finmarken. Etter et par års forløp ble
han skytter på d/s ,Varanger og fortsatte som sådan
i Finmarken, inntil han i 1893 flyttet til Island til Hans
Ellefsens selskap hvor han først var skytter og senere
formann i land inntil dette selskap oppløstes i 1911.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.