Arctice Propane inn i fart

3 sjømenn fra Tønsberg disriktet har viktige stillinger ombord på den nyeste tilvekst
til den norske handelsflåte, en såkalt Liquefied Petroleum – Gas/Ammonia-carrier med
navnet «Arctic Propane». Båten skal laste petroleumsgasser som propan og bulen, og
ammoniakk, i 6 store trykktanker som tilsammen rommer 3000 kbm petroleumsgasser.

Den ble levert fra A/S Moss Værft & Dokk fredag, og gikk samme dag til Kristiansand mek.
Verksted, hvor dokksettingen p. g. a, isforholdene i Oslo-fjorden fant sted. Mandag gikk
«Arctic Propane» til Bremerhaven, hvor den går inn på et 2 til 3 års timecharter for Gazocean, Paris.
Rederiet heter Kommanditselskapet Bulkship A/S & Co, med skibsreder Odd Berg, Tromsø, som
operativ reder. De øvrige Interessenter er skibsmegler og skibsreder-firmaet Hjalmar Bjørge, Oslo,
og Sev. Dahl’s Assurancekontor. Oslo.

Båter av denne typen er ennu forholdsvis sjeldne i den internasjonale skibsfart I almindelighet
og den norske flåte i særdeleshet, men man antar nu at båttypen vil få en stadig stigende betyd-
ning, eftersom det er funnet gasskilder mange steder i verden.

A/S Moss Værft & Dokk leverte sin første båt av typen, den 11 000 kbm. store «Havgas», i november.
Den går nu mellom Ras Tanurah og Tokio på et timecharter som betegnes som meget tilfredsstillende.
Verftet har under bygging eller i bestilling hele 6 båter for frakting av —petroleumsgasser,
derav en båt på 19000 kbm. som skal leveres til skibsreder Øivind Lorentzen.

Maskinsjef ombord på «Arctic Propane» er Leif Mathisen fra Ringshaug. Han har fulgt båten
fra tegnebrettet til det ferdige skib. og har studert problemene med lasting og lossing av gassene
fra temperaturer på mellom – 50 grader C og + 45 grader gjennom et komplisert tempererings-
anlegg til tankene, som holder “mellom – 5 grader C og + 10 grader C. Tankene tåler et over-
trykk på opptil 7 kg/kvcm, stiger det ytterligere, blir gassen blåst ut gjennom sikkerhetsventiler og
rør som fører til mastetoppen.

Maskinsjef Leif Mathisen forteller at han har vært ved Odd Bergs rederi 8 år, de siste som maskinsjef.
De siste 14 månedene har gått til studier av det nye og meget kompliserte arbeidsfelt.

Fru Irene Mathisen og datteren Kristi, som er 10 år, var ombord i Moss fredag og inspiserte båten.
De fant den egnet til å gå med far. Og han får det da også fint ombord, med to roms
«leilighet» med toalett og bad.

Paul Dehnes fra Narverød er elektriker ombord. Han arbeidet tidligere som elektrotekniker på
land, men har nu vært ute med 3 båter. Også her han måttet studere grundig de nye proble-
mer som skal løses på en båt som denne, Fru Inga-Gun Dehnes var også ombord fredag.

Tredje Tønsbergmann på båten er 1. kokken Eddy Engebretsen, som er kjent som en av de
dyktigste kokker i den norske handelsflåte. Han er gift og har to barn. Ragnhild Engebretsen,
datteren Hilde på 3 år og sønnen Bjørn Eddy på 10 måneder bor på Kaldnes.

De får en fin båt å selle, som kan bringe dem til alle syv verdenshav, kanskje også til Norge.
– Lykke på reisen!

 

 

 

Kilde: TB 1966

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.