Årø

I Nilseglova – ca. 120 m i fra Fantestia skal det hvert bygget et skip.
Stedet ligger  pent til med helling og dypt vann utenfor. Det kan ha vært
satt ut flere skip her.