Høegh Gannet

«Høegh Galleon»s totale lengde er 730 fot og bredden er 102 fot. Turbinmaskineriet utvikler 17500 hk. og gir en servicefart på ca. 15.5 knop. De 36 lasttankene har en kapasitet på tilsammen 3,14 millioner kbf. og lossekapasiteten er 6000 tonn pr. time. Besetningen teller 51 personer. Skipets fører er
kaptein Aage H. Guttormsen med Herman O. Dahl som maskinsjef. 1. styrmann er Per M. Magnussen og stuert er Bjarne Øydan.     LES MER HER

De nye eiere gir skipet navnet «Fossland» tankeren er sluttet på timecharter.

Fossland som Anina.

Sandefjords tankskipsflåte har fått en hyggelig økning nu på slutten av 1960. Efter
hva Sandefjords blad erfarer, er motortanker «Slemdal» tilhørende A/S Moltzaus Tank-
rederi, Oslo, solgt til et sameie med Torger Moe og Bailli W. Knudtzon som disponen-
ter. Skipet, som ble overtatt av de nye eiere 29. ds., ble bygget ved A/S Fredrikstad mek.
Verksted i 1955, er på 13.600 tonn dødvekt og er sluttet på timecharter til Mobil Ship-
ping Co. Ltd., London. Skipets nye navn blir «Fossland». Det vil bli overført til
Sandefjord Skipsregister.
Kilde: SB. 1960

Hele besetningen reddet

Tijuca

Oslo, 16. nov.
Tåken lå tykk over Oslofjorden natt og i dag og det er kommet meldinger om en rekke mindre grunnstøtninger. Ved 14-tiden i dag inntraff en alvorlig kollisjon i Oslofjorden mellom Spro og Langåra. Wilhelmsens 8000 tonner M.s «Tijuca» kolliderte da med 130 tonneren «Gyldenløve 1» tilhørende A/S Gyldenløve, Drammen. «Gyldenløve 1» sank på kort tid, men den ni manns store besetning ble reddet,

Gyldenløve I

Disponent Gunnar Simensen i A/S Gyldenløve forteller på henvenden fra vår avis at såvel kapteinen, Thomas Ellingsen, som rormannen sto i styrehuset da kollisjonen inntraff. Man hadde nettopp passert to andre båter og man hadde utkikk på bakken og gikk med sakte fart. «Gyldenløve 1» var nå vei til Drammen og lasten besto av stykkgods og forskjellige industrivarer. Etter kollisjonen ble tre mann av besetningen tatt opp av «Tijuca» mens de øvrige seks ble reddet av fjordbåten «Drøbak».

Skippinspektør Arthur Tidemann i Wilhelmsens rederi opplyser at «Tijuca» var på vei til Oslo fra India, Sist» anløpssted var København. Skadene på «Tijuca» er minimale.
Kilde:SB 1950

Fruktskipet er dronningen blant handelsfartøyene. Bygget for fart, med slanke lekre linjer og ofte malt i lyse farver kan fruktbåten gjerne forveksles med en yacht. Den frakter oftest renslig, lett last og er ikke skjemmet av tungt laste- og lossegear. M/S THORSØY er nr. 2 av en serie på fire søster-
skip, hvorav to var bestilt for A/S Thor Dahl og to for Gotaas-Larsen Inc., alle med meget elegante linjer.

LES MER HER

Thorsdrott gjorde i sommer 3 turer mellom Syd
Afrika og Canada, og er her fotografert idet den
forlater Table Bay Harbour, Cape Town, på sin
9. tur fullastet med appelsiner for Montreal. Vi
fant billedet som omslagsbillede til augustnumme-
ret av det store shipping-magasinet «The South
African Shipping News and Fishing Industry Review». Bladet bragte også en omtale av skipet og fruktfarten.

  Det var stadig utvikling innen redningsfartkoster.
Nytt av året er denne som er bygget i stål og forfatteren kan fortelle at hovedsaken er at den flyter.

Selv vet jeg ikke om jeg kunne driste meg ombord i denne i full storm.

Har dere flere forslag på rare livbåter så send disse til oss eller rett og slett legg bilde med kommentar under i kommentarfeltet.