På kjelen arbeider to stykker. Det gule skinnet fra håndlampene lyser over brystkassene og de svette ansiktene, skinner i svetten på armene og skuldrene og lager dype skygger bak dem på hvelven og kjeleveggene. «Er’n varm?» spør han som står i mannhullet. «Ånei,» svarer den ene, «få to sinkblokker av deg!» — «Lang dem over hit,» sier den andre, han skrever sammenbøyd over rørene.

Han banner rasende, «fordømte steamventilen på toppen lekker,» huker seg ned borte på sida, glir ned mellom rørene og kjeleveggen. Handlampa og lyset forsvinner, en hører han banner når
han brenner seg, peser av varmen der han ligger klemt mellom fyrgangen og kjelesiden.

«Send ned to blokker,» roper han opp. «To blokker, ja,» sier
han og forsvinner, kommer et øyeblikk etter og rekker sinkblokkene inn. «Mange har vi inne?» sier han som sitter sammenkrøpet på toppen. Svetten siler av ham. «Seksten blokker.» sier den andre.

Read More

Må hell og lykke følge deg, og alle som seiler med deg, på alle hav! .

Takasago

Jubelen var stor ved Mitsubishi-verftet i Kobe da den norske OL-deltager Karianne Christiansen sendte 63 000-tonneren m:s «Takasago» av beddingen med den tradisjonelle velsignelsen på såvel ja-
Japansk som norsk. Og hvem som var mest begeistret av de halvt hundre barna fra den norske skolen i Kobe eller de mange tusen japanske verftsarbeiderne var det ikke lett å si noe sikkert om.

Norske skolebarn vat invitert.
Read More
Kaptein Morten Vigtel på M/T «Torshavn» tar solhøyden. Det er staute typer, de norske offiserer, og de forlanger ingen overdreven rangs- disiplin ombord.

Det er sannelig ikke alltid like greitt å være kaptein. M/S «OLAV BAKKE» skulle ta oss med siste etappe av jordomseilingen fra Ekvador til Europa. I siste lastehavn, Esmeraldas, var vannet i havnebassenget så brakt at det nesten var ferskt, og «OLAV» stakk 6 tommer dypere enn lastemerket etter at vi hadde fått de siste bananer ombord.

De ekvadorianske havnemyndighetene nektet båten å seile fordi den var for dyplastet. Kapteinen forklarte at dette skyldtes at ferskvann var lettere enn saltvann, og at skipet ville ligge akkurat på lastemerket ute i salt sjøvann. Ekvadorisnerne så ergerlige på ham. Det fikk være måte på hvordan disse europeerne prøvet å lure dem.

Read More

Litt betrakninger i fra et interjuv med Werring Jr. i 1970

:
Skipsreder Niels Werring jr. — man taler om eventyrtider og gullalder for norsk tankskipsfart, er dette en riktig betegnelse på det som skjer?

Niels Werring: Vi er inne i en kraftig høykonjunktur — som en del norske tankredere har hatt anledning til å delta i. Den har gitt seg utslag i bl.a. at fraktratene er kommet opp på et unormalt nivå. Denne boomen er forårsaket av en rekke forhold, kanskje først og fremst stengningen av Suez-kanalen.

Fortsatt krever jo dette en deviasjon av skipene som nødvendiggjør atskillig mer tonnasje enn om man kunne gått gjennom kanalen. Det er utvilsomt stengningen av Suez-kanalen som fikk ballen til å rulle. Samtidig har vi opplevet at behovet for olje er steget i større grad enn selv de største optimistene innen oljeselskapene hadde regnet med.

: Det er blitt nevnt at man faktisk har feilberegnet Vestens oljebehov ?

Read More