Mange vil nok tenke at seilskutenes æra ligger langt tilbake i tid, men det er egentlig ikke sant. Ikke før i 1907 ble dampskipene i den norske handelsflåten flere enn seilskutene,
og ennå ved utbruddet av den første verdenskrig utgjorde seilskipene om lag en fjerdedel av den samlede norske tonnasjen. De mange krigsforlisene og mellomkrigstidens raske modernisering
av flåten gjorde imidlertid at seilskipene snart ble et sjeldent syn. I denne artikkelen bringes vi tilbake til midten av 1920-tallet, da Leonard Henningsen fra Åsgårdstrand gjorde en av
sine siste turer som seilskute-skipper, med fullriggeren «Lyngø». Utdragene av Henningsens loggbok gir et tydelig inntrykk av de mange forskjellige utfordringene en skipper ble stilt
overfor den gang. Selvstendighet og handlekraft må ha vært avgjørende egenskaper for dem som tok på seg et slikt lederansvar.

Read More

Kilde: Broen ( Åsgårdstrand ) Med tillatelse av forfatter Rune Henningsen