Bjørn Pedersen sin maritime historie side.

Historien          Skipslisten

 

 1. Et kjent rederi innen norsk skipsfart som nå er borte, er rederiet A.F. Klaveness & Co., Lysaker utenfor Oslo. På sitt største var det et av Norges desidert største rederier, og hadde skip innen linjefart og tankfart. Og det var også pioner innen begge områder. Det færre er kjent med, er at rederiet hadde sin start i Sandefjord i den tiden det var seilskip som var det foretrukne. Det var A.F. Klaveness senior som startet rederiet og etter hvert tok opp junior (fordi de begge hadde samme navn – Anton Fredrik Klaveness) i firmaet. Og det var junior som sto for den store ekspansjonen, og flytting fra Sandefjord til Lysaker per Oslo. Men det langt færre vet, er at rederiet også deltok i hvalfangsten. Ikke som aktiv operatør, men som stor og sterk investor.

  Og rederiet var faktisk Sandefjords største rederi i 1900. Slik var tallene da:

  Sandefjords største rederier 1900
  1.A.F. Klaveness & Co. 12 skip 9784 nrt.
  2.Johan Bryde 19 skip 7930 nrt.
  3.H.C.A. Michelsen 8 skip 6518 nrt.
  4.H. Fredriksen 8 skip 6154 nrt.
  5.P.A. Grøn 8 skip 2690 nrt.
  Som man ser -Ingen Thor Dahl, ingen Johan Rasmussen, ingen hvalfangst – kun bottlenose fangst. To av A.F. Klaveness skip var nye dampskip.

  Men litt om rederiet og hvalfangsten
  •Klaveness var ingen hvalfanger, men en opportunistisk investor.
  •Når hvalfangerselskapet Alfa & Beta ble kjøpt av Thor Dahl i 1900, var A.F. Klaveness 1/6 eier i selskapet
  •I 1909 ble Klaveness kjøpt ut, og Thor Dahl ble ene-eier.

  Med investor i hvalfangst på Færøyene og andre selskaper
  •Albert Grøn kjøpte i 1902 opp eiendommer og midler for å danne selskapet A/S Urd & Skuld.
  •Selskapet måtte registreres i Danmark på grunn av lokale lover.
  •I styrtet satt Albert Grøn. Thorleif Grøn og A.F. Klaveness
  •To hvalbåter «NORDKAP» og «NORDKYN»
  •Videre var A.F. Klaveness med som investor i Partrederiet Hvalen, stiftet i 1910. Selskapet var registrert i Kristiania (hvor AFK bodde) Lars Christensen var en av de andre part eierne.
  •I 1911 ble selskapet gjort om til rent aksjeselskap med Lars Christensen som disponent.
  •I 1914 ble selskapet solgt til A/S Hektor med et pent overskudd til aksjonærene.
  •A.F. Klaveness drev også på Finnmarks kysten fra 1894 med A/S NEPTUN og to hvalbåter. Han overtok selskapet fra O.B. Sørensen, Arendal.
  •Og han var en av stifterne av Norges Hvalfangerforbund

 2. Her er familietreet for familiene bak rederiet Fearnley & Eger. Det er i basis tre familier – Fearnley – Astrup og Stang.

 3. Rederiet Fearnley & Eger hadde en lang historie, fra den første spede begynnelse i 1869 – til de i 1991 endelig gikk konkurs for ikke å få en ny sjanse slik de fikk det i 1978 da de vel kan sies gikk konkurs første gangen, men klarte å få til en ordning som ga et videre liv.
  Thomas Fearnley 1841 – 1929 var sønn av maleren Thomas Fearnley som døde 1842 av tyfus da sønnen bare var et år gammel. Og bestefaren og oldefaren hette Thomas Fearnley, og sønnen som ble kaldt junior, hadde også samme navn. Så vi har en rekke på fem menn i direkte rekke med navnet THOMAS Fearnley. For å skille dem kunne man nesten kadde dem dette

  1. Thomas Fearnley – Innvandreren
  2. Thomas Fearnley – Kjøpmannen
  3. Thomas Fearnley – Maleren
  4. Thomas Fearnley – Hoffjegermesteren (og det er vår første mann i rederiet)
  5. Thomas Fearnley – Skipsrederen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.