Bonderedere i Sandefjord

BENTSRØD
Gården Bentsrød var kirkegods fra gammel tid, og tilhørte i tur og orden Laurentiuskirken
i Tønsberg, Mariakirken og Olavsklosteret sammesteds. Laurentiuskirken hadde vanlig-
vis den største parten med bygselretten, dvs. å ordne opp med leilendinger som skulle
drive gården.
Med reformasjonen var det slutt på de kirkelige rettighetene, og Bentsrød ble overtatt
av Kongen. Fra 1670 var Bentsrød grevegods (med greven i Larvik som eier). Brukerne
kjøpte de to gårdpartene i 1836.
Eier Ole Sten Johansen
Dyrket areal 40 dekar, skog og utmark 218 dekar
I 1830-årene var det 2 gårder på Bentsrød, benevnt hos Lorens Berg som «Bruk 1» og
«Bruk 2». 1 1837 solgte Treschow «Bruk 1» til to kjøpere, Anders Olsen og Ole Kristian
Larsen; det ble to ganske små bruk som senere ble matrikulert som 103/1 og 103/2.
Ole Kristian Larsen på bruket 103/2, var født ca. 1802, og var av gammel Vesterøy-
slekt; hans bestefar het Mikkel Larssøn og hadde drevet en av Bentsrød-gårdene siden
1732. Ole Kristian bygde ei jakt i Spellvika, «Lykkens Prøve». Han var gift m. Larine
Olsdatter, f. 1805 d. 1890, og de hadde 8 barn: Lars. Amalie, f. 1832 d. 1901. Lovise,
gift m. skipsreder Martin Larsen, Vestre Rød. Anne Marie, gift m. Søren Klasen. Hans;
Marthea, «Thea», gift m. lærer Hans Anton Hansen, Buer skole. Anders, f. 1846, styr-
mann i 1875; Severin Olsen, f. 1850 omkom med briggen «Grimstad»s forlis i 1912, se
s. 232.
Skjøte fra 1896 hadde ovennevnte
Severin Olsen, f. 1850, gift m. Elen Marie Hansen. f. 1869 på Vallø ved Tønsberg.
Severin Olsen var reder for fire seilskuter. Barn: Hulda. f 1894 ombord i farens skute i
Det indiske hav; Hulda var gift m. maskinist Hans Anton Hansen fra Buer; Hulda døde i
1962. Rudolf, f. 1898 d. 1980, styrmann, gift m. Gladys Person, Natholmen. Ellen
Severine, f. 1901, gift m. Ferdinand Kristiansen, Langeby.
1 1928 ble brukene 103/1 og 103/2 igjen slått sammen til en bruksenhet, idet skjøte på
begge gikk til
Louise Johansen, f. 1886 d. 1966, datter av Pauline Amalie og Ole Larsen, Nykirke,
gift m. maskinsjef Carl Ludv. Johansen, som døde 1925. Hun kom til Bentsrød med flere
mindreårige barn, og de største måtte hjelpe moren med gården. Barn: Leif, d. 1957, gift
m. Alma Mathisen. Astrid, f. 1909 d. 1982, gift m. Rudolf Pedersen, Buer. Ragnar, f.
1914, arb. Framnæs, gift m. Margit. Ole, se nedenfor. Erling, f. 1918 d. 1982, stuert,
gift m. Gerd Paulsen. Viktor og Ellen, begge født 1921, Ellen død 1974, gift m. Rolf
Nilsson. Reidar, d. 1976, maskinist, gift m. Maren Nilsen. Skjøte fra 1945 har oven-
nevnte
Ole Sten Johansen, f. 1917, gift m. Laila Elgesem. f. 191 1, datter av politibetjent Olaf
Elgesem og hustru Anna Karoline Markussen. Barn: Jan, f. 1946, elektriker, gift m.
Reidun Nilsen (datterdatter av Hulda som er nevnt ovenfor). Liv, f. 1948, gift m. Gunnar
Svendsen, fra Kjerringvik.
Eier Arne Rød
Dyrket areal 5 7 dekar, skog og utmark 198 dekar
Søren Aagesen fra Langeby, f. 1818 d. 1893, drev Bentsrød fra 1854. Han og hans
familie er omtalt i vårt bind 11 s. 249 under gården Mjølløst. som Søren kjøpte i 1873.
Eier på Bentsrød fra 1867 var Truls Torsen fra Buer. f. 1829 d. 1899, gift m. Helen Marie
(«Hella») Larsdatter, Ormestad, f. 1834 d. 1917. De hadde fire barn – etternavn Trulsen,
senere Torsen – og alle var ugifte. Sønnene Anton. f. 1868 d. 1948, og Thorvald, f. 1872
d. 1943, var i mange år til sjøs med seilskuter, senere drev de fiske, hadde hummertelner.
og leverte ofte fisken i Stavern. Døtrene Regine (Gina) og Alvine (Elevine) var født
henholdsvis 1870 og 1874. Sistnevnte døde 1953.
Skjøte fra 1946 hadde Harald Rød. f. 1905. Han hadde da drevet gården Ormestad
1 14/1,2 siden 1930, og i noen år forpaktet gården på Bentsrød. Der plantet han i 1950 ca.
2000 frukttrær. Harald Rød og hans familie er ellers omtalt under Omiestad.
Eier av Bentsrød fra 1966 er sønnen
Arne Rød, f. 1931, gift m. Åse Lise Klasen, f. 1931, datter av maskinist Ludvig Ellas
Klasen, Framnes, og hustru Agnes Marie Liverød. Arne Rød driver gravemaskinfirma,
og har bortforpaktet gården. Forpakteren bor i det gamle våningshuset. mens Arne Rød
har bygd ny enebolig på eiendommen. Barn: Marit, f. 1955, gift m. Tore Mass Moen (fra
Mosjøen), sveiser på Framnæs. Øistein, f. 1957 og Arnulf, f. 1958, begge ansatt 1 farens
firma. Karin, f. 1966.
Bestyrer siden 1956 og forpakter siden 1966 er Egil Moen. f. 1927, gift m. Aagot, f.
1929. Barn: Ragnar, f. 1957, avd.ingeniør, gift m. Lilla Gundersen, bosatt 1 Oslo.
Torunn, f. 1959, purserassistent, Oslo. Stine, f. 1967.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.