Anders Jahres Rederi, Sandefjord

Telefon ringer i butikken hvor mor arbeider og det er Jonsen fra mannskapsavdelingen hos Jahre, han spør om jeg er i byen og om jeg kan komme en tur nedom i kjeller`n.

Det blir spennende å høre om hvilken båt det er denne gang, forrige var jo Jagranda og jeg var egentlig ikke lysten på en tanker nå.

Blir stående å prate med fru Pedersen og så kommer Jonsen og forteller at de trenger en om bord på Jarita, svare selvførgelig ja uten tanke på å spørre om hva slags båt det var.

Read More

Kilde: Aftenposten 18.2.1930

A/S. Rosshavet, som nylig kjøpte Anders Jahres Fraternitas-kontrakt til erstatning for
«Sir James Clark Ross», som er for liten og uhensiktsmessig for selskapet på det felt
det nu bruker den, har nu efter hvad det meddeles solgt «Ross» til Anders Jahre ( 2 1/2 milion kr. ).

I handelen følger også 3 hvalbåter. Som bekjent har A/S Rosshavet nylig bestilt 3 store
hvalbåter ved Akers Verksted. Kjøpesummen for kokeriet og de 3 hvalbåter oppgis til
214 millioner kroner. Det forlyder at kjøper egentlig er det danske selskap Fraternitas.
Det kan også stemme med en uttalelse av skibereder Møller om at selskapet ikke hadde
opgitt sine fangstplaner fordi om det avhendet sin kontrakt på det store kokeri, der som
bekjent blir av størrelse som «Kosmos».
Foto: Anders Jahre boken

Februar 1964: Partsforklaringer preget igår saken mellom Jahre og Winge
«Winge intet lovet og intet oppdrag gitt»
«Winge skal ha kommisjon – eller intet»

Agder lagmannsrett fortsatte i går sine forhandlinger i saken mellom firma Anders Jahre og
skipsmeglerfirmaet Winge & Co. Skipsreder Anders Jahre og skipsreder Jørgen Jahre på den ene
side og skipsmegler John Bugge, medinnehaver av Winge & Co. på den annen, avga partsforklaringer
— forklaringer som delvis sto i sterk strid med hverandre.

Saken ventes ikke avsluttet før ved ukens utgang. En rekke vitner skal avhøres før man kan ta fatt på prosedyren.

Read More

«Jeg gikk i kurven med bagasjen min — en skipssekk, håndveske og sjøstøvler — like etter klokken 21,00, og ble av Akselsen anvist en lugar akterut om babord, like foran: styremaskinen. Køya var plasert på en oppbygning og langs- ytterskottet, akkurat som lugarene i våre eldre orlogsfartøy. Vannet rant i strie strømmer ned fra dekk, og under ventilen ved fotenden lå noen kilo gjennemvåt tvist som sladret om lekkasje. LES MER HER