Fakta

Neste skip ut er 1928 Jalta til Jørgen Jahre Sr. TRYKK HER


21.500 tonneren ,Jarmina” sjøsatt i Kiel i går. Skipet skal være ferdig i juni måned i år.

Kiel-Howaldtswerke sjøsatte igår et tankskip på ca, 21 500 tonn d.w. som bygges for skipsaksjeselskapet «Noravind», Sandefjord.  Dåpen blev utført av fru direktør Klehn — hustru til en av verkstedets direktører — og navnet blev «Jarmina». Rederiet var ved anledningen representert -ved skipsrederne Anders og Jørgen Jahre. «Jarmina» får som driftsmaskinen MAN-motor på 8400 bhk. og kontrahert fart på full last er 15 knop. Skipet er sluttet for 7 år til Anglo-Saxon og ventes ferdig fra verkstedet i begynnelsen av juni. Som fører er ansatt kaptein Johan Sæther og som maskinsjef Bjarne Krosnes.
SF 1953

 

Noen avskjedsord i anledning av salget av «Thor » En ny «Thor I» skal fortsette tradisjoneni A/S Thor Dahl

1938 Thor I

Som vi tidligere har nevnt har A/S Thor Dahl solgt sitt skip THOR I. Skipet blev bygget ved
A/S Framnæs mek. Værksted i 1938.

Den første THOR I Thor Dahl hadde blev innkjøpt i 1910. Dette skip het tidligere IMAUM og var
bygget i 1890. Skipet blev benyttet som kokeri helt til 1930/31 og blev i 1937 solgt til opphugning.
Rederiet gav så navnet til nybygningen ved A/S Framnæs mek.Værksted, som bar navnet THOR I fra 1938 til 1953

Navnet blir nu gitt videre til det linjeskip som bygges ved A/S Bergens mekaniske Verksteder, verkstedets byggenr. 403. Dette skip ventes levert i september 1955, og rederiet vil således fortsatt ha et skip med det tradisjonsrike navn THOR I.

I forbindelse med det første skip av dette navn, skriver Hans Bogen: i jubileumsboken til firmaet A/S Thor Dahl i 1937:

«At den fikk navnet THOR skyldtes ikke navneoppkallelse efter rederen. Sammenhengen er at da Dahl ennu var ung handelsbetjent hos P. C. Pedersen kom han i snakk med gamle skipper og reder Erik Nilsen-Moe, sønn av gamle riggmester Nils Nilsen. «Får du en skute noen gang», sa Nilsen-Moe til Thor Dahl, «så skal du kalle den for THOR, for jeg ha en part i en båt med det navnet og den har jeg tjent mye på.»

«THOR har altså like fra starten ikke vært en ordinær navneoppkallelse, men et lykkenavn i rederiet.»

Skrevet av Møller SB 1953

Et eiendommelig tilfelle rapportert fra «Abraham Larsen»

På fl.k. «Abraham Larsen» blev det i sesongen 1952/53 under opparbeidelsen av en finnhval funnet hele 6 fostre forteller Norsk Hvalfangstidene. Finnhvalen, som var 72 fot lang, blev fanget i omtrentlig posisjon 68° S. og 27° O.

Ekspedisjonens leege, dr. Aksel Frøli, var tilstede da hvalen blev opparbeidet, og han kjønnsbestemte og målte fostrene. Det var 2 hanner 1177” og 7710” lange og 4 hunner 1074”, 96”, 93” og 773” lange.

Finnhvalen, som har en drektighetsperiode pa ca. 11 maneder, f¢der vanligvis en unge hvert annet år, men det forekommer — om enn meget sjelden — at en finnhvalhunn har født to år efter hverandre. Tvillingfostre forekommer ikke fullt s& hyppig som hos mennesker. Statistikken viser at det av ca. 100 finnhvalhunner med foster finnes én med tvillingfoster. Trillinger eller flere fostre forekommer sjelden, og så meget som 6 fostre må ansees som en kuriositet.

Det kan i denne forbindelse nevnes at Collett (Norges pattedyr, Kristiania 1911—1912) opplyser om et lignende tilfelle fra nordatlantiske farvann. En finnhval, skutt ved Hellisfjord, Island, den 10. juli 1909, hadde 6 fostre. Han betegner et så stort antall fostre hos en finnhval som abnormt.
Kilde: Sandefjord blad 1953

A/S Thor Dahls hvalbåt «Thorørn» går idag prøvetur fra Framnæs mek. Værksted hvor båten er
blitt utstyrt med nytt maskineri og vridbar propell.

Det er en Sulzer motor på 2400 HK «Thorørn» nu har fått installert. Den er levert av firmaet
Sulzer Brothers Ltd., Winterthur i Sveits. Firmaets representant i Norge er ingeniør J. P. Sandoz.

Den vridbare propell er levert av A. M. Liaaen, Aalesund, og er av samme fabrikat som den vrid-
bare propell hvalbåt «Enern» tidligere er blitt utstyrt med. Ved hjeip av manøvreringsspaker kan
propelibladene innstilles til enhver stigning mellom full fart forover og full fart akterover.
Skutens manøvreringsevne blir således meget god.

Så snart alt er klappet og klart går «Thorørn» sydover til feltet. Båten tilhører «Thorshøvdi»
ekspedisjonen, og R. Bjørnevaagen er skytter.

Thorørn» har tidligere vært Korvett, bygget 1941 av J. Lewis & Sons Ltd., Aberdeen.

 

Flott prestasjon av 21.700-tonneren ,»Bomi Hills”

Det 21.700 t.dw. store Kombinerte malm- og tankskipet «Bomi Hills» av Oslo har nylig satt to rekorder som har vakt betydelig oppmerksomhet i interesserte kretser. Skipet som går i malmfart mellom Afrika og USA har nemlig satt en losserekord i Baltimore som av eksperter også blir betegnet som verdensrekord. Dette er et nytt og meget interessant eksempel på den norske handels-
flåtes effektivitet, ikke minst når det gjelder denne farten og et skip av denne kombinerte typen.

Iflg. NHogsT lastet «Bomi Hills» malmen, 20.560 tonn, i Monrovia i løpet av 26 timer og 15 minutter. Malmen kom fra Bomi Hills-minene i Liberia og blev utlosset i Baltimore på den nesten utrolig korte tiden av bare 13 timer og 55 minutter. Skipet lå ved den nye Curtis Ore Pier tilhørende Baltimore and Ohio Railroad. Fra Baltimore gikk malmen i 329 jernbanevogner til Republic Steel
Corporations stålverker ji Ohio og Illinois. Malmen losses ved hjelp av to kraner festet på lossetårn. Disse kranene slipper malmen ned på et løpende beltesystem som bringer den til binger, der den automatisk blir veid og ført inn i jernbanevogner med en hastighet av en jernbanevogn hvert annet minutt.

«Bomi Hills» disponeres av Gorrissen & Klaveness, Oslo, og er bygd i England 1952. Fører er kaptein Ingv. Hegerberg.
1952: Skips A/S Orenor (Willy Gørrissen) Oslo – BOMI HILLS
1957: Skips A/S Orenor (Torvald Klaveness) Oslo – BOMI HILLS
1969: Tankore Corp., Monrovia – SANTONA
1971: Eckhardt & Co., Hamburg, Tyskland – SANTONA
1971: Solgt til Spania for opphugging. Ankom Santander den 20/10 under slep fra Amsterdam.
Kilde: Sjøhistorie.no / Sandefjord blad 1953

Sist søndag morgen forlot «Kos 24» verkstedet i Kiel etter endt reparasjon for å gå til Sandefjord. Det var tåkebanker og for det
meste usiktbart vær, og noen timer efter avgang fra Kiel kolliderte «Kos 24» med Hamburg-båten «Allegro». Kollisjonen var ikke særlig kraftig, og der blev anrettet bare relativt liten skade på begge båter. De to skips kapteiner blev enige om å fortsette reisen til hvert sitt bestemmelsessted, og «Kos 24» kom til Sandefjord mandag.

LES MER HER

Det blev utrustet ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, og dette verksted har senere under bedriftens utvikling vært det ledende når det har vært tale om å innrede og utstyre disse flytende fabrikker.
Dette verksted, og spesielt dets direktør, Ole Wegger, har derfor i første rekke æren for at det flytende kokeri i løpet av en meget kort årrekke har oppnådd så stor arbeidsevne og fullkommenhet som tilfellet er.

 

 

LES MER HER

En ny sesong står for tur og alle gjør seg klare til gutta reiser nedover til isen igjen.

» Karene går ombord. 3—400 mann. Svære lysmalte troppeskip med en arbeidets armé ombord.
— Farvel! Lev godt! Pass på deg selv! (nederst i fallreptrappen). Takk for sist! Ja, så du er med jår au! (når man er kommet vel opp på dekket). »

LES MER HER