Fakta

Vår første artikkel som vi gjengir her i det nye året er en “bauta ” innen maling og forretning. Vi kan idag kalle dette for et konsern med verden som arbeidsplass.


For 32 år siden startet Jotun Fabrikker A/S i Sandefjord. Arbeidsstokken var tre mann og så en formann, senere en teknisk leder og selvfølgelig disponenten sjøl, Odd Gleditsch. Med en aldri så liten overdrivelse kan en si åt produksjonen foregikk. slik at en mann sto og rørte ut maling og fargestoff med en åre i en tønne. Det var trange tider, vondt om kontanter, vanskelig å selge — i det hele tatt uhyre vrient å få en
ny bedrift til å unngå en dundrende konkurs.
LES MER HER

Et kortlivet motstykke til denne tendensen, Norient Line, ble iverksatt islutten av 1970-årene av et lite norsk shippingselskap, Steineger & Wiik A/S, som hittil hadde drevet teknisk-maritim konsulentvirksomhet. Norient Line ble ikke langvarig, men tiltaket bar preg av nytenkning, og med en mer solid kapitalbase hadde linjen kanskje fått et lenger livsløp.   LES MER HER


Motorskipet Rigel på 6.850 tonn dw. tilhørte Det Bergenske Dampskibsselskab,
var levert av Burmeister & Wain, København, i 1924, og ble i 1938 satt inn i Den
Norske Syd-Amerika Linje, hvor rederiet var deleier. Ved den tyske invasjon av
Norge 9. april 1940 var skipets last fra Syd-Amerika nettopp losset, og Rigel lå i
Oslo og lastet for Brasil/Argentina. Således var Rigel blant de norske skip som var
forhindret fra å slutte seg til den allierte handelsflåte da Norge ble involvert i den
annen verdenskrig. I august samme år ble skipet rekvirert av tyske myndigheter og
seilte under krigen hovedsakelig med forsyninger og utstyr til tyskerne i Nord-Nor-
ge. Høsten 1944 ble Rigel satt under tysk flagg og fikk tysk mannskap om bord, før
skipet 2. november 1944 forlot Bergen for Nord-Norge på sin første og siste reise
under tysk flagg.
LES MER HER

1956 Rasa Sayang

24. november 1974 la passasjerskipet Rasa Sayang ut på sitt første cruise til de eksotiske områdene det hadde hentet sitt navn fra. Navnet kom fra en malayisk folkesang og betyr “kjærlighet til livet”. For mange er Rasa Sayang totalt ukjent, men det var identisk med Amerikalinjens ærverdige Bergensfjord, som hadde fått nytt navn, nytt skorsteinsmerke, nytt fartsområde og en total ombygging innvendig.

Bak prosjektet sto først og fremst skipsreder Arne Teigen som via sine oppkjøp i Bruus-
gaard, Kiøsterud & Co. nå hadde styring over dette tradisjonsrike østenrederiet.  LES MER HER

På turen viste Stillehavet seg som stille, men skipet møtte sterk motvind utenfor østkysten av Australia og måtte krysse. Etter tre døgn med bidevind skjedde katastrofen natten 18. juni. Errol støtte på Middleton Reef, som ligger i den tasmanske sjø omkring 300 nautiske mil øst-sørøst for byen Brisbane i Australia. Det er et område med flere store korallrev. Middleton Reef er stort, ca. ni km langt og seks km bredt. Revet ligger vanligvis under vann, men ved lavvann kan hele revet sees.
Kraftige bølger skyllet over Errol etter grunnstøtningen. Både dekkshus og livbåter gikk over bord. Snart gikk riggen samme vei og tok med seg førstestyrmannen og to matroser. Tre menneskeliv var dermed tapt. Senere på natta brakk skipet i to. Begge delene ble stående på revet. De fleste om bord befant seg på akterskipet. De på forskipet forsøkte derfor å komme over til akterskipet, der matlageret var. Men under forsøket ble tre av de fem skyllet over bord og
tatt av glupske haier.    LES MER HER