Fakta

I 1970 ble søsterskipene M/S «Biscaya» og M/S «Charente» solgt. Skipene var på 1700 tonn DW og rederiets dengang minste skip. Nå har vi også måttet si farvel til M/S «Stalheim» og M/S «Stanford». Disse to skip var også søsterskip. men tonnasjen var noe større. 2500 tonn DW. Dermed er rederiets småskipsflåte for europeisk linjefart avhendet, og drilten fortsettes inntil videre med
betraktet tonnasje. M/S «Stanford» og M/S «Stalheim» var de eneste skipene som i de senere
år seilte med J. B. Stang-merket I skorstenen. Skipene, såvel som det annet par. M/S «Biscaya» og
M/S «Charente», ble bygget ved T. van Duivendijks Scheepswerft N.V. Lekkerkerk, Holland. Begge
skip ble kontrahert allerede i 1955 spesielt for farten på Bristolkanalen, men også med henblikk på
«general purpose». De var meget egnede og pålitelige skip, men trafikk-grunnlaget og lastehånd-
teringen endret seg slik at de i de siste par år passer bedre
inn Biscaya-linjen ved det utvidede ean på Sverige med Svenska Lloyd.  LES MER HER

1974: «BRUNO» og «BENCOMO» trekker på årene og er i våre hovedruter fra Canary erstattet med ny tonnasje
til London og til Rotterdam. — Men hverken vi eller båtene synes det er riktig å legge inn årene.

Vi hadde tidligere alltid ekstra-båter til Engfand i toppsesongen, enten til London eller til Dover.
Det har vært et ekstra behov for seilinger til små engelske havner, for at eksportørene skal kunne ha mulighet
til å skipe overskudds-frukt utenom de regulære avgangene til hoved-havner, og en outsider har de
senere år losset i Newhaven på kysten mellom Southampton og Dover. De små båtene har hatt vanske-
ligheter med å holde ruten, og de har tildels ødelagt tormat-markedet i England.

LES MER HER