Førstereis

Trygve var bare 16 år gammel da han reiste ut på hvalfangst, og jeg visste at det hadde vært en hard vinter i et hardt miljø. Hva tenkte Martha da hun så gutten sin av sted? Jeg vet ikke, men midt i nøden var hun kanskje glad for at han fikk et arbeid. En kveld Trygve og jeg satt og snakket sammen, ba jeg ham fortelle litt om den vinteren han var på hvalfangst på den sydlige halvkulen. Trygve er nøktern, han er ikke den typen som dramatiserer, men den kvelden merket jeg at hans egen beretning beveget ham. Månedene der ute på hvalfeltet rykket så nær, og et par ganger måtte han stoppe før han kunne fortelle videre. Jeg vil forsøke å gjengi litt av hva han fortalte meg den kvelden. «En lys morgen på ettersommeren i 1926 sto jeg sammen med mange andre på en lashepram som la ut fra brygga i Tønsberg, og vi hadde kurs for Salvesens kokeri «Sevilla» som lå på Husøyflaket.

Read More

Da fjerdestyrmann belærte dekksgutten om livets mysterier

På min første tur til Australia, med Wilhelmsens Talleyrand, hadde vi en eneste passasjer, en australsk pike på 18-20 år. Hun hadde visst vært et års tid i England, og skulle nå tilbake til Australia. Hun ble naturligvis gjenstand for en viss oppmerksomhet på turen. Men først litt om båten -.
Båten var nettopp bygget i Kiel. Den var på ca. 10 000 tonn dw og gjorde 16-17 knop. Dette var ingen dårlig fart for en stykkgodsbåt for 60 år siden.
LES MER HER

Kari Nøstdal: For femti år siden var det jeg som prøvet vingene i flukt over storhavet. Drivkreftene var eventyrlyst, vitebegjær og frihetstrang. Jeg har ikke noe sammenlikningsgrunnlag hvorvidt det var annerledes å seile da enn i dag. Alle sjømannsminnene mine stammer fra før og like etter andre verdenskrig. Vi var bare nordmenn om bord, og mannskapet var tallrikt i forhold til nå.

Hva opplevde en “pike” til sjøs den gang? Jeg har lenge ønsket å tegne ned minner. Sette ord på det særegne ved et yrke og en yrkesgruppe som etterlot varige spor i en ungjentes sinn.   LES MER HER

I Sjøfartsmuseets årbok for 2000 står det en meget interessant artikkel om Peder Kleppes rederi, hvor alle hans båter, også M/S Martha Kleppe står omtalt.
Jeg var med denne båten i 1947 som førstereisgutt, og har lyst til å berette litt om mine opplevelser. Jeg må da først fortelle at jeg som ferdig utdannet
konditor reiste til Sveits på CIBA konditorskole i Basel. Der var jeg fra august 1946, og fra november jobbet jeg i Braendli-Margot konditori i Aarau, og
der ble jeg til slutten av februar 1947. Hensikten med jobben var å spare penger så jeg kunne reise til Marseille å få hyre på en eller annen båt. Min mor
var flink til å ta vare på saker og ting, og hun gjemte på alle brevene jeg sendte hjem, og jeg kommer i det følgende å støtte meg til, og referere fra
disse. Det var jo ikke alltid jeg fortalte “alt” i brevene, men det har jeg tenkt å gjøre her! Brevene er referert med alle feil, og med datidens rettskrivning.   LES MER HER

Martha Kleppe

I Sjøfartsmuseets årbok for 2000 står det en meget interessant artikkel om
Peder Kleppes rederi, hvor alle hans båter, også M/S Martha Kleppe står
omtalt. Jeg var med denne båten i 1947 som førstereisgutt, og har lyst til å
berette litt om mine opplevelser. Jeg må da først fortelle at jeg som ferdig
utdannet konditor reiste til Sveits på CIBA konditorskole i Basel. Der var jeg
fra august 1946, og fra november jobbet jeg i Braendli-Margot konditori i
Aarau, og der ble jeg til slutten av februar 1947. Hensikten med jobben var å
spare penger så jeg kunne reise til Marseille å få hyre på en eller annen båt.

Min mor var flink til å ta vare på saker og ting, og hun gjemte på alle
brevene jeg sendte hjem, og jeg kommer i det følgende å støtte meg til, og
referere fra disse. Det var jo ikke alltid jeg fortalte “alt” i brevene, men det har
jeg tenkt å gjøre her! Brevene er referert med alle feil, og med datidens rett-
skrivning.   LES MER HER