Historier

Tre sandefjordinger, 2. maskinist Henry Ranvik, 3. maskinist Jacob Amundsen cg motormann Reidar Olsen omkom under torpederingen eller
blev savnet med babords livbåt da m/t«Ferncastle» under krigen blev senket i juni 1943, tusen mil vest av Australia. Om senkningen og aller mest om styrbord livbåts lange reise frem til land med et sølvur som eneste navigasjonsinstrument, forteller Oddm, Ljone i «Kaptein Toralf b Andersen og hans menn» (J. W. Eides Forlag). Boken er skrevet i samarbeid med kapteinen som nu er 53 år og bor på Nøtterøy. Blant de overlevende, som greidde å gjennomføre den lange livbåtturen var flere
vestfoldinger.  LES MER HER

Det er en ufullstendig påstand den som sier’at hvalfangst er — Hvalær, båtær, bilær og pengær. Hvalfangst er meget mer. Den er planker og bord,
granater og harpuner og — mat. Mye god mat det er liksom selve forut-
setningen for hvalfangst, sammen med hvalen — altså.

Komplekset hvalfangst er altså ikke så helt enkelt, som mange vil tro. For ikke bare skal hval fanges, flenses, lemmes, kokes og bli til olje og graks og bi-
produkter. Det er bare halve hvalfangsten det.

LES MER HER