#Husvik Harbour

” Langt nede i Sør-‘”Atlanteren ligger – øya Sør-Georgia. Den
er på ca. 2600 kvadratkilometer, for en stor del isdekt og med
fjell som når opp i om lag 3000 meter. Pingvinkolonier finnes
på øya og gode hamner. “

Read More