Hvalfangst

Mannskapet på «Charles Racine” nektet å bli med til Japan uten «Bonus».
Forlangte Avmønstring. — Blev fjernet fra Skibet av Politiet. — Konsul Klingenberg og Bestyrer Bergh uttaler sig.

26 mann på det norske tankskipet «Charles Racine” blev lørdag aften arrestert mens skipet lå i Morse Dry Dock, 56. st. og 1. ave., fordi de ikke ville forlate skipet før de var blitt avmønstret.  LES MER HER

LONDON, 27. mars.

Et britisk laget helikopter, som vil bringe portugisiske
hvalfangere mange år foran sine konkurrenter og revolusjonere verdens å
fangstnæring, er underveis til Lisboa, efter hvad det erfares å Yeovil i Somerset. Helikopteret, som er av Sikorski-typen med typebetegnelsen Westland
S. 51, er spesielt konstruert for å finne hval og harpunere den. I stedet for å avfyre harpunene fra hvalbåtene, vil de bli sloppet ned fra helikopteret som bomber. På grunn av de forholdsvis store høyder som flyet kan nå, vil besetningen ha lettere for å finne hvalene enn utkikken i hvalbåtenes utkikkstønner. Kilde TB 1946
LES MER HER

De to hvalbåtene «Indus 18» og «Indus 19» som gikk fra Sandefjord lørdag middag med kurs for St. Vincent sendte igår kart før klokken 12, ut nødsignaler fra en posisjon omtrent 120 nautiske mil vest av Esbjerg. Nødsignalene ble oppfanget av Blåvand Radio i Danmark og eteren ble sperret av, for at alle meldinger fra hvalbåtene skulle slippe frem.  LES MER HER

Fra isen gikk vi til Patagonia – kysten for å fange seihval. Her blir histerien om sjørøverne ytterligere styrket, idet argentinerne beslagla hvalbåtene våre og kom ombord til oss rikelig utstyrt med geværer og med krigerske uttrykk i ansiktene. Det ble mye parlamentering frem og tilbake før hvalbåtene ble utlevert og vi kunde fortsette fangsten.

LES MER HER

Det er ikke vanskelig å konstatere at denne hvalstasjonen har en meget vakker beliggenhet nedenfor en høy ås med Det Indiske Havsvide vannspeil rett utenfor bygningene. Fangstbåtene går inn i havnen med hvalen. Dyrene trekkes opp på land og plasseres på spesielt – konstruerte vogner, som med en gang fører dem til et av de to hvalkokeriene som ligger ca. en halv times vei fra havneinnløpet.   LES MER HER

1948 W.R Strang

 

 

 

 

 

Herr redaktør.

I et brev til mig datert 5. ds, skriver kaptein Søren Andersen, Veierland, at han har faat sig til-
sendt et utklip av Sandefjords Blad for 3. ds., med et billede av ham hvorunder der staar at han
skjøt og dræpte sin første hval ved Jasonhavn, Cumberland Bay, Syd Georgia som styrmand paa hvalfangeren «Jason» av Sandefjord den 21. april 1893. Kaptein Andersen gjør i den anledning opmerksom på at aarstallet skulde være 1894. Det var (som ogsaa tidligere nævnt av mig) paa «Jasons» anden tur til Sydishavet at denne hval blev dræpt og ikke for 37 aar siden da Chr. Christensen for første gang og som første mand fra Norge optok hvalfangst i sydisen.
Første tur var Andersen ikke med.

LES MER HER

Jeg har ved tidligere anledninger gitt uttrykk for en behersket optimisme om hvalfangstens
fremtid. Idag tror jeg bestemt at norsk ennu har fremtiden for seg, men det gjelder alltid å være «up to date» både hva fangstmateriell og personell angår, og min forutsetning for dette er at våre myndigheter ikke griper forstyrrende inn i ens disposisjoner. Det er nemlig selskapenes ledelse som i første rekke bærer ansvaret for at en bedrift skal gå godt og som føler ansvaret mere enn noen annen hvis det går den motsatte vei.   LES MER HER

Et eiendommelig tilfelle rapportert fra «Abraham Larsen»

På fl.k. «Abraham Larsen» blev det i sesongen 1952/53 under opparbeidelsen av en finnhval funnet hele 6 fostre forteller Norsk Hvalfangstidene. Finnhvalen, som var 72 fot lang, blev fanget i omtrentlig posisjon 68° S. og 27° O.

Ekspedisjonens leege, dr. Aksel Frøli, var tilstede da hvalen blev opparbeidet, og han kjønnsbestemte og målte fostrene. Det var 2 hanner 1177” og 7710” lange og 4 hunner 1074”, 96”, 93” og 773” lange.

Finnhvalen, som har en drektighetsperiode pa ca. 11 maneder, f¢der vanligvis en unge hvert annet år, men det forekommer — om enn meget sjelden — at en finnhvalhunn har født to år efter hverandre. Tvillingfostre forekommer ikke fullt s& hyppig som hos mennesker. Statistikken viser at det av ca. 100 finnhvalhunner med foster finnes én med tvillingfoster. Trillinger eller flere fostre forekommer sjelden, og så meget som 6 fostre må ansees som en kuriositet.

Det kan i denne forbindelse nevnes at Collett (Norges pattedyr, Kristiania 1911—1912) opplyser om et lignende tilfelle fra nordatlantiske farvann. En finnhval, skutt ved Hellisfjord, Island, den 10. juli 1909, hadde 6 fostre. Han betegner et så stort antall fostre hos en finnhval som abnormt.
Kilde: Sandefjord blad 1953