Informasjon

Vi har over mange år nå hatt månedlige Larshipmøter hvor hvalfangere og andre sjøfolk har møtt hverandre til kaffe og foredrag. I de senere årene har Håkon Halvorsen gjort en flott jobb med å arrangere disse møtene, men nå har han bestemt at det ikke blir noen møte før Coronaen har roet seg. Så langt vil vi takke Håkon for en flott jobb han gjør.