Thor Dahls Rederi, Sandefjord

Fruktskipet er dronningen blant handelsfartøyene. Bygget for fart, med slanke lekre linjer og ofte malt i lyse farver kan fruktbåten gjerne forveksles med en yacht. Den frakter oftest renslig, lett last og er ikke skjemmet av tungt laste- og lossegear. M/S THORSØY er nr. 2 av en serie på fire søster-
skip, hvorav to var bestilt for A/S Thor Dahl og to for Gotaas-Larsen Inc., alle med meget elegante linjer.

LES MER HER

Thorsdrott gjorde i sommer 3 turer mellom Syd
Afrika og Canada, og er her fotografert idet den
forlater Table Bay Harbour, Cape Town, på sin
9. tur fullastet med appelsiner for Montreal. Vi
fant billedet som omslagsbillede til augustnumme-
ret av det store shipping-magasinet «The South
African Shipping News and Fishing Industry Review». Bladet bragte også en omtale av skipet og fruktfarten.

 

 

 

 

 

Herr redaktør.

I et brev til mig datert 5. ds, skriver kaptein Søren Andersen, Veierland, at han har faat sig til-
sendt et utklip av Sandefjords Blad for 3. ds., med et billede av ham hvorunder der staar at han
skjøt og dræpte sin første hval ved Jasonhavn, Cumberland Bay, Syd Georgia som styrmand paa hvalfangeren «Jason» av Sandefjord den 21. april 1893. Kaptein Andersen gjør i den anledning opmerksom på at aarstallet skulde være 1894. Det var (som ogsaa tidligere nævnt av mig) paa «Jasons» anden tur til Sydishavet at denne hval blev dræpt og ikke for 37 aar siden da Chr. Christensen for første gang og som første mand fra Norge optok hvalfangst i sydisen.
Første tur var Andersen ikke med.

LES MER HER

Noen avskjedsord i anledning av salget av «Thor » En ny «Thor I» skal fortsette tradisjoneni A/S Thor Dahl

1938 Thor I

Som vi tidligere har nevnt har A/S Thor Dahl solgt sitt skip THOR I. Skipet blev bygget ved
A/S Framnæs mek. Værksted i 1938.

Den første THOR I Thor Dahl hadde blev innkjøpt i 1910. Dette skip het tidligere IMAUM og var
bygget i 1890. Skipet blev benyttet som kokeri helt til 1930/31 og blev i 1937 solgt til opphugning.
Rederiet gav så navnet til nybygningen ved A/S Framnæs mek.Værksted, som bar navnet THOR I fra 1938 til 1953

Navnet blir nu gitt videre til det linjeskip som bygges ved A/S Bergens mekaniske Verksteder, verkstedets byggenr. 403. Dette skip ventes levert i september 1955, og rederiet vil således fortsatt ha et skip med det tradisjonsrike navn THOR I.

I forbindelse med det første skip av dette navn, skriver Hans Bogen: i jubileumsboken til firmaet A/S Thor Dahl i 1937:

«At den fikk navnet THOR skyldtes ikke navneoppkallelse efter rederen. Sammenhengen er at da Dahl ennu var ung handelsbetjent hos P. C. Pedersen kom han i snakk med gamle skipper og reder Erik Nilsen-Moe, sønn av gamle riggmester Nils Nilsen. «Får du en skute noen gang», sa Nilsen-Moe til Thor Dahl, «så skal du kalle den for THOR, for jeg ha en part i en båt med det navnet og den har jeg tjent mye på.»

«THOR har altså like fra starten ikke vært en ordinær navneoppkallelse, men et lykkenavn i rederiet.»

Skrevet av Møller SB 1953

A/S Thor Dahls hvalbåt «Thorørn» går idag prøvetur fra Framnæs mek. Værksted hvor båten er
blitt utstyrt med nytt maskineri og vridbar propell.

Det er en Sulzer motor på 2400 HK «Thorørn» nu har fått installert. Den er levert av firmaet
Sulzer Brothers Ltd., Winterthur i Sveits. Firmaets representant i Norge er ingeniør J. P. Sandoz.

Den vridbare propell er levert av A. M. Liaaen, Aalesund, og er av samme fabrikat som den vrid-
bare propell hvalbåt «Enern» tidligere er blitt utstyrt med. Ved hjeip av manøvreringsspaker kan
propelibladene innstilles til enhver stigning mellom full fart forover og full fart akterover.
Skutens manøvreringsevne blir således meget god.

Så snart alt er klappet og klart går «Thorørn» sydover til feltet. Båten tilhører «Thorshøvdi»
ekspedisjonen, og R. Bjørnevaagen er skytter.

Thorørn» har tidligere vært Korvett, bygget 1941 av J. Lewis & Sons Ltd., Aberdeen.

 

Det blev utrustet ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, og dette verksted har senere under bedriftens utvikling vært det ledende når det har vært tale om å innrede og utstyre disse flytende fabrikker.
Dette verksted, og spesielt dets direktør, Ole Wegger, har derfor i første rekke æren for at det flytende kokeri i løpet av en meget kort årrekke har oppnådd så stor arbeidsevne og fullkommenhet som tilfellet er.

 

 

LES MER HER