Thor Dahls Rederi, Sandefjord

Under skipets reise fra Japan til Perske Gulf i ballast den 28. juli tidlig om
morgenen hørtes ulyder fra toppen av hoedmotoren. Lyden ble lokalisert til sylin-
er 6, der det også kom røk ut fra flensen på ekshaustkanalen.

Omdreiningene ble redusert, men straks fler gikk alarm for brann i spylebeltet.
Hovedmotoren ble stoppet og dampslukning ble påsatt sylinderne 5, 6, 7 og 8 og
tørnemaskin ble satt inn.

Endel av spyleluftkanslen var rødglødende og det hørtes også kraftige smell
fra kanalen, ved undersøkelser viste det seg at 3/4” bolter I kanalflenser var røket.
Brannen ble hurtig slukket, men det var endel glødende oljerester som ble
slukket med pulver.

Ved demontering sv sekshaustventilen viste det seg at det var slått stykker ut
av ventiltallerkenen og disse hadde fart rundt I sylinderen og slått i stykker brenn-
stoffventilene, laget dype merker I sylinderforingen. stempelkrone og oppunder
dekselet.

Stempelet ble trukket, dvs. utskiftet, og det ble prøvet å trekke sylinderforin-
gen. Denne satt imidlertid helt fast på grunn av deformasjon i spylekassen. Re-
serve stempel, ventiler osv. ble innsatt og reisen ble fortsatt med redusert fart for
Singapore.

Efter konferanse med rederiet ankom THORSHOV Singapore den 31. juli. Her
ble arbeidet i maskinen gjenopptatt og ved nøye undersøkelser av maskinen vis-
te det seg at «A»-stativet mellom sylinder 6 og 7 var sprukket, de 17 mm tykke pla-
tene i spylebeltet var deformert, boltene inn til kjedekassen bøyd, spyleluftkanalen
sunket og bulet inn flere plasser.

Hele den aktre del av hovedmotoren måtte løftes og mellomlegg legges inn
mellom labber på kjelekapper og spylebeltet. Til denne jobben brukte vi to 90
tonns oijejekker.

Sprekken I «A»-stativet ble sveiset. men det ble ekstra arbeide med geideplanene
som var kommet ut av stilling og ikke hadde de nødvendige klaringer.

Efter endt arbeide ble maskinen prøvekjørt og alt virket bra. Men maskinhava-
rist hadde oppholdt skipet i tre uker på tross av at det ble arbeidet klokken rundt.
Havariet var et av de største maskinhavarier som var blitt reparert i Singapore.

E. H.

På MS SCEBELI var Jul. Lysøe kaptein da skipet ble senket. Hans beretning lyder :

«Som det fremgår av min rapport fra sjøforklaringen ved det Kgl. Norske Konsulat i St. John N.F., avgikk MS SCEBELI fra Liverpool den 12. april 1943, bestemt for U.S.A. Skipet var i ballast når unntas ca. 2.300 sekker post som var stuet ned i lukene. Vi hadde en besetning på 41 mann, men ingen passasjerer. Den 21. april kl. 1545 etter tiden ombord, ble skipet torpedert. Det var ved anledningen kuling med høy sjø fra vest. Torpedoen traff i forskipet og sprengte øyensynlig bort alt foran broen, bare ca. 3 meter av styrbords skansekledning var synlig over vannet.

Vakt på broen var 2. styrmann Alf Andersen samt matrosene Alfred Andersen, Audun Hervig og Karl Allum, de to siste på utkikk. Styringen og vaktholdet forrøvrig foregikk fra toppen av styrehuset og bestikktaket da utsynet fra nedre bro var temmelig dårlig grunnet de forskjellige ting som var satt opp i beskyttelses- og forsvarsøyemed.

Da eksplosjonen inntraff, hadde jeg nettopp gått ned fra broen.   LES MER HER

Avgikk fra Liverpool søndag den 28. februar 1943, lastet med ca. 1400 tons stykkgods samt
medbringende 8 passasjerer. Reisen fortsatte uten hendelser inntil middagstider fredag den 5. mars
på 42o- 39′ N 36 o – 0′ W da man observerte et periskop av en U-båt et par skipslengder rett akterut.
Man gikk da med ca. 16 mils fart, men ekstra fart ble signalisert til maskinen og alle mann ble
beordret til stasjonene, et par skudd ble også avfyrt med 3″meren, men U-båten skar under og vi så
den ikke senere.   LES MER HER