D/S BAJA CALIFORNIA som tilhørte A/S Baja California og disponert av A.O. Lindvig, Kragerø og senere Oslo.

Her er bilder av et annet skip med en noe spesiell historie. Funnet da jeg bladde igjennom alfabet file B i arkivet mitt. Dette er D/S BAJA CALIFORNIA som tilhørte A/S Baja California og disponert av A.O. Lindvig, Kragerø og senere Oslo. Navnet på skipet, samt bildet selv får meg til å lure på om det var et av disse frukt-skipene som seilte på større eller mindre kontrakter til de amerikanske banan importørene, ikke minst United Fruit. Jeg sjekket med Dag Bakka Jrs kjempefine artikkel i årboka for Norsk Sjøfartsmuseum 1990,men der var intet nevnt. I DNV registret sto det faktisk at det var en eller annen form for kjøle-maskineri om bord. Så en blir bare mer og mer nysgjerrig, hva for skip var dette egentlig???
Vel – bygget 1914 ved R. Thompson, Southwick. 1649 brt., men usikker på dwt kapasiteten. Så jeg fokuserer litt mer på mannen – Ambortius Olsen Lindvig var født 1855 og sønn av skipsreder O.P Olsen i Kragerø. Lindvig ble kaptein 1875 og var da altså 20 år gammel. Han seilte først i en 9-10 års tid før han gikk i land or arbeidet innen shipping og agentur i Tyskland og Frankrike for å lærre språk og hvordan drive forretning. Han kom tilbake til Krageø i 1885 samtidig som faren døde. Han tok over noen av farens skip og satte i gang for seg selv. Skipene han overtok var bygget i tre, og må ha egnet seg bra for is eksport som han nå kom inn i – både som en som eksporterte og også transporterte. Etter hvert ble han også Kragerø’s største reder. Han gikk over til dampskip etter hvert, tok en tur innom politikken og var både stortingsmann og minister.
1913 flyttet han til Kristiania (senere Oslo) og gikk vekk fra is eksport og små skip. Isteden satset han på linjefart, faktisk som den første med linje mellom to land eller områder utenfor Norge. Linjen fikk navnet The South American Pacific Lines og starten kom i 1914. Dag Bakka har et kapittel om dette i boka om linjefart. Til denne linjen kontraherte han to skip i England – og de fikk navnene BAJA CALIFORNIA og SINALOA. Og dermed har jeg og leserne forklaringen på navnet og bakgrunnen for skipet. Etter hvert kom det til 2 skip til. Men han fikk problemer med amerikanske myndigheter etter at USA kom med i krigen. Etter mye forhandling, ble det til at han kunne fortsette med tre skip, mens det fjerde gikk for amerikanerne. Inntektene rett etter første verdenskrig var så gode, at Lindvig gikk til kontrahering av to store skip for levering 1921. Men 1920 knakk markedet sammen og tonnasjen ble etter hvert redusert til de tre største skipene han hadde, mens BAJA CALIFORNIA og SINALOA ble solgt i 1923.
Kjøper var et selskap i Honduras, som overtok henne uten å skifte navn. 1925 og 1931 ble det solgt til andre selskaper i Honduras, innen det ble senket av en tysk U-båt 19.7.42 på reise New Orleans-Key West, med tobakk og stykkgods. Jeg tror alle disse selskapene i Honduras var tilsluttet United Fruit på en eller annen måte
Så der har vi forklaringen på dette skipet. Lindvig selv sluttet som reder i 1938 etter å ha solgt seg ut av linjen, og til slutt bare hadde et skip tilbake. Alt i alt hadde han 64 skip gjennom sin tid som reder – seilskip og dampskip.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.