D/S «SCOTLAND» og hendelsen ved Finnebåene.

Turen starter opp.

Området rundt Finnebåene er fryktet på grunn av sine sterke strømmer og stygge grunner, båer
og skjær. Mange er de skuter og skip som opp gjennom tidene har endt sine dager her ute. Hvor
mange får vi vei aldri greie på, men fra årene etter 1890 kjenner historien til en rekke seil-og damp-
skip som er blitt vrak på Finnebåene og de andre lumske fellene Moder Natur har slengt fra seg med gavmild hånd i dette området. D/S «SCOTLAND» er et av de skip som fikk gitt
livsløp stoppet i dette (farlige området. Artikkelen er bygget på opplysninger fra Sjøfartsmuseets arkiver.
reportasjer i avisen «Varden». og Det Norske Meteorologiske Institutt har skaffet tilveie værrapporter fra den aktuelle tiden. Verftet som i sin tid bygget skipet, Grangemouth Dockyard, har stillet en del tegnin-ger til disposisjon. Klokken var ikke mer enn kvart over fire om morgenen den 22. april 1911 da D/S «SCOTLAND» la ut fra Tenvik på Nøtterøy bestemt for Brevik.

Ruten

Den var i sin vanlige rute på vei fra Kristiania
til Grangemouth i Skottland. Ombord i den syv år gamle passasjerbåten var det 7 passasjerer, blant disse også fru Sofie Olsen,
rederens frue. Lasten på denne turen var littspesiell. Forsvarlig stuet under dekk lå mesteparten av de norske sakene
som skulle til en utstilling i Glasgow, blant annet en meget verdifull malerisamling og en uerstattelig
samling av gamle skotske våpen. Mannskapet som sjokket rundt på dekket denne grytidlige morgenen, tenkte vel ikke stort på dette. Det
gjaldt å bli fort ferdig med kveilingen av trossene og å komme seg under dekk til en liten strekk fordagen startet med sine -tusen
gjøremål». Fra maskinen lød spede klemt fra maskintelegrafen, full fart, en
hvisking fra talerøret, og maskinsjefen får beskjeden — stand by — urent farvann. Oppe på brus går kaptein Yngvar Hansen, hans styr-
mann og loser fram og tilbake.

Forliset

Alt er vel ombord, og snart sover de som kan uten å vite at dette er den stolte skutas siste reis. Klokken 07.45 samme morgen støtte
D/S «SCOTLAND» på Finnebåene. Fra maskinrommet kunne det berettes om lekkasje. -Fjeldknatten står langt inne i skrogel» var den
takoniske beskjeden kapteinen fikk. Hvorvidt dette var en realistisk skildring fra de siste timene fram til grunnstøtingen, kan vel diskuteres.
Her er en omarbeidet og forkortet versjon av det avisen «Varden» dengang skrev om D/S «SCOTLAND»s forlis:

Lørdag den 22/4-1911.

Telefonmelding til «Varden». Dampskipet «SCOTLAND» på vei fra Kristiania til Brevik støtte idagmorges i tåke på Finnebåene mellom
Nevlunghavn og Langesund. Det er høy sjø i området. og redningen synes vanskelig. Der var syv passasjerer ombord, de fleste 1å til køys.
Alt gikk rolig for seg. En fiskeskøyte kom ut, 1ok passasjerene og den kvinnelige betjeningen — ialt 12-13 personer — med til Langesund.
Besetningen ble ombord.

Mandag den 24/4-1911.

«SCOTLAND» gikk med god fart, da det stotte lørdag morgen. Både kaptein Yngvar Hansen. styrmannen og losen var på broen. En sterk strøm
satte skipet ut av kurs og ned på de farlige undervannsbåer. Straks etter grunnstøtingen ble det konstatert at skipet var lekk. Lekkasjen var
under maskinrommet. Fjellrekken står langt inn i skroget. Like etter grunnstøtingen kom fisker Utstrup til. Han forlot sin fiskeplass og
bragte de 8 passasjerer, deriblant rederens frue og den kvinnelige besetning. til Langesund. Langesundsfjordens Bjergningsselskaps båter
«Tordenskjold» og «Kolbjørn- ble hentet til hjelp, men kunne intet utrette. Imidlertid blåste det ved middagstid en kuling som varte hele
dagen. Moss Bjergningsselskaps båt «Neptun» med dykkersjef Jacobsen kom ut på dagen, men kunne ikke komme til, da det var for høy sjø.

Evakueringen

Ved middagstid forlot mannskapet skipet etter å ha talt med sine effekter og skipets papirer og verdisaker. I »SCOTLAND»s last lå
hovedmassen av de saker som skulle til den historiske utstilling i Glasgow. Deriblant var det en meget bety-
delig billedsamling og en uerstattelig samling av flotte våpen, utlånt fra De Sandvigske Samlinger i Lillehammer og en rekke private eiere.
I den verdifulle våpensamlingen var det bl.a. ca. 50 sverd. Sinclairs krigskasse og et kongebanner utlånt fra Slottet.

Det siste reddedes

forøvrig iland lørdag. «SCOTLAND», som tilhørte Fred. Olsens rederi, var på vei fra Kristiania via Brevik til Grangemouth. Det var bygget i
1904, var kjent som et pent skip og meget godt sjøskip. Det var assurert for kr. 300.000.- i «Poseidon» og andre selskaper. Skipet var leiet
av handelsstandens sangere i Kristiania for turen til Rouen i sommer. De må nå få et nytt skip. De farlige båer som skipet er rent på, er meget
beryktet. Det er lenge blitt klaget over at de er for dårlig oppmerket. En lydbøye eller annet betryggende signal burde være påkrevet.

Farlig farvann

Båene ligger langt ute i løpet. Det er tre grunner etter hverandre. og den farligste strekningen er meget lang. Der har da også i de aller siste år
foregått en hel rekke skipsforlis på Finnebåene. «SCOTLAND» har i løpet av helgen forandret stilling i båen, idet den nå har dreiet om med
baugen mot vind og sjo av sydvest. Den har sterk slagside til babord. Forskipet ligger lavere og akterskipet noe høyere. En del av propellene
er synlige. Det er visstnok vann i flere av rommene. Igår blåste en kuling fra vest. og den holdt på ennå i formiddag, men hadde dog
lagt seg en del. Sjøen går imidlertid ennå nokså høyt. Dykkersjef Jacobsen ombord i «Neptun» vår igår en tur ute ved skipet.

Dykkerbåtene

Ved hjelp av en livbåt ble det satt folk ombord, og det ble etablert tauforbindelse mellom de to skipene. På den måten lyktes det å berge lire kasser av det
dyrebare utstillingsgods. Av dette står ennå en kasse som man ikke greide å få iland, Disse saker stod på mellomdekket og er uskadd.
Dykkerselskapets båter -Urædd- «Neptun» og «Trygve» samt en lekning hadde dykkersjefen godt håp. Skipet ligger meget utsatt for den
minste bevegelse I sjøen, og denne er nokså urolig på denne årstiden.
Sjøforklaring opptas her ute imorgen. Man hadde landkjenning sist på Tvistheim, som ligger et stykke lenger til havs I sydostlig retning.
Der ble kursen bestemt, men strømmen satte skipet for sterkt mot øst.

Tirsdag den 25/40-1911.

«SCOTLAND» — Kan den reddes? Vi hadde igåraftes en samtale i telefonen med dykkersjef Jacobsen om dagens arbeid. Det blåste ikke lenger,
men det var allikevel idag for meget sjø til at vi kunne utrette noe større, sa han. Vår dykker gikk ned, men kunne heller ikke arbeide i den
urolige sjøen. Derfor har vi ennå ikke full oversikt over skadens størrelse. Skipet har imidlertid fått støtet og lekkasjen midtskips. Det er fullt
av vann i alle rom, og i lesiden er det også vann på mellomdekket. Idag har vi berget iland en hel del av lasten og en det transittvarer,
90 fat hvalolje og en det av skipets Langesund 25/4-1911. Det er idag ganske stille. Sjøen er ganske rolig. bare med en liten krus-
ning. Bergningsilåten har vært ute ved «SCOTLAND» siden idagmorges.

Telefon til «Varden» fra Langesund den 27/46-1911.

«SCOTLAND» har lidt meget idag under sjøgang fra syd. Skumsprøyten har stått over hele skipet, som knaker i sine sammenløyninger.
Bergning en har lite kunnet utrette,men så godt som hele ladningen, deriblant 215 fat hvalolje, er nå bragt iland. Ennå ligger der dog en hel del
tremasse og annet i de vannfylte rom. Man forsøkte igår ved hjelp av fire slanger å pumpe maskinrommet lens, men måtte oppgi det på grunn
av skipets slingring.

Fredag den 20/4-1911.
«SCOTLAND» rystet av sjøgangen.

Lørdag den 29/4-1911.

En kommisjon, administrert av sorenskriveren, med skipsreder Skousgaard, Langesund, og Chriter gikk idag ut til skipet og vil
losse når det blir mere stille. Det er litt last ombord, Det er dog en alminnelig antagelse at skipet vanskelig står til å berge. Skulle det
kunne skje, kreves det flere dager fint, stille vær. Under den forutsetningen gikk igår helt ned og undersøkte skipets stilling. Det ligger i skipets
bunn ennå mye last, papir og tremasse, som etier forholdene må utfor man kan gå i gang med det endelige bergningsarbeid.

Tirsdag den 9/5-1811.
«SCOTLAND»s skrog kan ikke berges

Moss Dykkerkompani har nå definitivt oppgitt å berge «SCOTLAND»s skrog. Det er meget medtatt av den inventar. Tror De at skipet kan berges?
Det kan jeg ikke uttale meg om. Det må en grundig undersøkelse til før jeg kan ha noen mening om det. Skulle her bli tale om red- ning, må vi ha smul, rolig vær.
Til det er der imidlertid gode utsikter, siste tids stormfulle vær. Mens skipet opprinnelig stod nokså rett på skjæret, er det siden stadig blitt vel-
tet mer og mer over på babord side, og de ligger nå med kanten av dekket under vann. Bunnen av skipet er blitt enda mer opprevet, og på veggene i salongen midtskips kan
man se at skipet har begynt å gi seg. Det skal nå ikke store stormer til før skipet brekkes over på midten og går til bunns i to deler.

Hadde man bare fått…

Forrige lørdag var Moss Bjergningsdispostophersen Stathelle, som medlemmer, var igår ute ved skjæret og tok opp en fortegnelse over den bergede last.
Blant annet konstatertes at av den kostbare oljeladningen var 214 fat gode, 4 lekk. 1 tomt. Dykkersjefen ute ved vraket, og det så nokså godt ut. Man hadde fått lettet skipet
såpass at vannet minket godt ombord når man pumpet. Hadde man bare fått et par gode arbeidsdager, kunne visstnok skipet vært reddet.Men så kom kulingen onsdag,
torsdag og fredag. Man vil nå innskrenke seg til å berge det som berges kan. Således arbeider dykker irommet med å ta opp resten av tremassen som skipet var lastet med.

L.S.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.