Ekspedisjonsskipet Ds Thorland skal til Grønland for å fiske kveite

Som tidligere meddelt er det nye fiskeekspedisjonsskib Ds «Thorland» ankommet hertil. D.s «Thorland» det er innredet som et veldig fryseri skal som bekjent være moderskib for en rekke doryer og fiskedampere for fangst av kveite ved Grønland.

Vi avla igår et besøk ombord for å se og høre litt nærmere om den nye ekspedisjon. Ombord treffer vi ekspedisjonens leder, kaptein Kristian Evensen. Han har i en årrekke vært på hvalfangst, de to siste sesonger som fangstbestyrer på flk. «Thor I».
Kaptein Evensen, som altså nu skal gå over i en ny virksomhet, nesten like langt nord som han før var syd, viser oss beredvillig rundt.

— Var De lenge i Falmouff ? spør vi.

— Ca. 4 uker. Skibet blev overhalt der. Særlig ble fryseanlegget gått grundig over, dette er nå i tip-top stand.
Som De vil forstå er praktisk talt hele båten et stort fryseri. Den har et tykt isolasjonsbelegg. Skibet er på 3360 netto reg.
tonn, hvilket tilsvarer en dw. av ca. 7000 tonn.

Framnæs skal bygge nytt dorydekk?

— da, det skal gå fra midtskibsen til aktermasten. Dessuten skal verkstedet montere et par evaporatorer” til fryseanlegget som vi har med fra England.

Kapteinen viser oss opp på broen hvor vi får se en del av skibets radioanlegg samt maskineriet til ekkoloddet. Ja, for «Thorland» er utstyrt med radioekkolodd av nyeste type. En engelsk ingeniør, som har vært med på å montere ekkoloddet viste oss kurven for dybdemålingene på reisen fra England og hit. Vi så først den temmelig jevne stigning op mot danske-kysten, derpå et langsomt fall til man nærmet sig Norge, og så den ujevne kurve ved kysten av vårt land: Her varierer som bekjent dybdeforholdene adskillig.

En slik maskin tar automatisket loddskudd med 2 1/2 sekunds mellomrum. Med 10 mils fart
vil det si at man får dybden for hver 12 1/2 meter eftersom skibet går. Det vil selvfølgelig være av stor betydning til stadighet å vite dybdeforholdene under fisket.

Med hensyn til radioutstyret opplyser kapteinen at «Thorland» og fiskedamperne vil bli utstyrt
med radiotelefonapparatér så man til stadighet kan stå i kontakt med hverandre.

— Hvor mange fiskedampere skal der være med?

— 8 ialt — 3 hvalbåter som er innredet til dette bruk samt 5 leiede fiskedampere. Dessuten får vi 16 doryer.

— Mannskapene?

— Fiskemannskapene er plasert akterut. Totalt omfatter ekspedisjonén ca. 300 mann.

Under vår samtale går vi også ned for å se litt på mannskapslugarene. Disse er innredet under dekk, godt beskyttet av det tykke isolasjonsmateriell som går over hele skibet. Lugarene er meget bra utstyrt med plass fra 2 og opp til 10 mann. I det hele minner innredningen her meget om den man har på et stort moderne flytende kokeri.

D.s «Thorland» eies av selskapet Thorland Ltd., London, hvis representanter i Norge er A.s Thor ‘Dahl, Sandefjord. Skibet føres av engelskmannen kapt. Harvey. Den viktige stilling som fiskeleder innehas av Aalesundsmannen, skipper Elias A. Stokke, der tidligere har vært med Helder-ekspedisjonen.

Kilde: SB 1932

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.