En dag i januar glir Anders Jahre& Co.s store motortanker «Janus»

– Kapasiteten er henimot 15 millioner tonn i året
1100 tankbåter anløp i 1953 olje-havnen hvorav ca. 400 var norske
Rotterdam er en av Europas mest trafikerte havner med anløp
av 30—40 skip pr. døgn — altså adskillig over 10.000 skip pr. ar.
Det er havnens ypperlige beliggenhet som gjør Rotterdam til den
dominerende havneby den er. Varer føres her i land fra alle ver-
dens kanter for å videretransporteres til en rekke av Europas land.
Her lagres store kvanta av varer for eksport for de mange oversjø-
iske markeder.

Rotterdam har alltid vært kjent for å være en stor oljehavn.
Her har f. eks. de norske hvalfangerselskaper mange ganger leiet
lagerplass for sin produksjon i Antarktis. Idag er Rotterdam en
ennu viktigere oljehavn enn tidligere. Shellgruppen har nemlig i
Pernis oljehavn, noen kilometer utenfor Rotterdam. bygget et av
Europas aller største oljeraffineringsanlegg.

En dag i januar glir Anders Jahre& Co.s store motortanker «Janus»
inn til oljehavnen med en lust på vel 23.000 tonn jordolje. Skipet
kommer fra Mina al Ahmadi ved Den Persiske Bukt. Fra Suez har
10. medarbeider fulgt med som passasjer. Turen er
gått bra, bortsett fra at man utenfor Hook van Holland møtte sne-
tykke og storm, noe som vanskeliggjorde anløpet av Maaskanalen.
Men i løpet av natten klarer losen og kaptein Knut Hansen den
vanskelige jobb å få skipet inn.

Bare en times tid efter at skipet har fått losseslangene ombord be-
gynner skipets pumper å føre oljen iland på de store oljetanker der.

Vi benytter anledning til å få en prat med Pernis’ havnekaptein, og
vi spør ham først hvor mange skip anløp oljehavnen i 1953.

— Ca. 1100, svarer havnekapteinen, eller gjennomsnittlig 3—4 tankbåter pr. døgn.

— Og hvor stort oljekvantum ?

— Vel 1 million tonn pr. måned eller nærmere 15 millioner tonn for hele året.

— Blir all denne oljen raffinert på stedet ?

— Ja, praktisk talt alt blir raffinert ved det store nye oljeraffineri her.

— Omfatter produksjonen mange kvaliteter ?

— Ja, i alt en 12—13 — fra den fineste bensin til de forskjellige
smøreoljer og nedover til asfalt. Denne produksjon spres så utover
hele Europa for en stor del ved hjelp av mindre tankbåter.

— Og hvor stor del har Norge i oljetransporten ?

— Av de 1100 tankbåter som anløp i Pernis i 1953, regner vi med
at ca. 400 var norske tankbåter og av disse igjen var ikke så få fra
Sandefjord, føyer havnekapteinen smilende til.

— Er De fornøyet med de norske skip ?

— Ja, det er sikkert. De hører til de aller beste og vi har meget
sjelden noe vanskeligheter med dem.

 

Da vi kommer tilbake til skipet efter en rundtur i det imponerende
oljeraffineri, kan vi formelig se hvorledes «Janus» ligger høyere på
vannet. Når man klarer å pumpe iland 12—1500 tonn olje i timen,
så er det jo noe som monner.

I Rotterdam tar vi hjertelig avskjed med «Janus» og alle våre
venner der — vi for å reise tilbake til Sandefjord — «Janus»
derimot skal ut på en ny lang sjøreise. Denne gang skal skipet mer-
kelig nok gå ut med last til Østen. Skipet skal til Singapore med en
stor ladning brenselsulje til bunkerstasjonene der. På tilbakeveien
skal den innom Mina al Ahmadi for å ta med en ny oljelast til Eu-
ropa. Slik er tankfarten. Hverken skipets kaptein, offiserer eller
mannskaper vet på forhånd hvorhen ferden går. En gang ér det
Mina al Ahmadi, en annen gang Banias, en tredje gang Singapore osv.
Motortanker «Janus» får som alle andre av Anders Jahre & Co.s
båter som anløper Rotterdam sin proviant fra skipshandlerfirmaet
Hans K. Madsen, en nordmann som har slått seg ned i Rotterdam.
Under oppholdet i Rotterdam veksler vi.noen ord med Madsen,
og det første vi spør ham om er:

— Omfatter Deres forretning bare leveranser til norske skip ?

— Nei, jeg har også store leveranser til andre lands båten, eng-
elske, hollandske osv., men jeg må innrømme at de norske skip utgjør
hovedparten av mine kunder.

— Det er jo slik at tankbåtene nu som regel provianterer for hele
rundturen, f. eks. til Den Persiske Bukt og tilbake igjen.

— Ja, det er svært alminnelig. Noe vi jo her i Rotterdam bare har
grunn til å glede oss over.

— Hvor stor kan en slik ordre på proviant være ?

— Det er jo høyst forskjellig, men de kan komme opp i bort imot
40.000 gylden. En gang hadde jeg en leveranse på ialt 130.000 gylden,
men det er også rekord til et enkelt skip. I denne ordre var
inkludert adskillig maling, tauverk etc.

— Hvor får De varene fra ?

— Det aller meste kommer fra hollandske leverandører, men jeg
får også endel fra Norge, bl. a. fiskehermetikk, syltetøy, dypfrossen
fisk etc.

— Hvor mange mann arbeider i Deres forretning ?

— Vi er i alt 18 her i Rotterdam. Dessuten har jeg avdelingskontorer
i Amsterdam og i Antwerpen. Vi leverer også adskillige. varer. i
mange andre europeiske havner, deriblant også England.

Madsen er en vel utdannet forretningsmann. Han har Skippereksamen
og er handelsgymnaåsiast. Han har vært kaptein hos Otsen &
Ugelstad i adskillige år. Videre har han arbeidet ikke mindre enn 10
år hos det kjente store skipshandlerfirma Giertsen i Bergen. Madsen
har ikke bare opparbeidet seg en stor god skipshandlerforretning i
Rotterdam, men han har også opparbeidet seg en goodwill hos sine
kunder som er basert på fremragende service.

 

Sakset i fra Sandefjords Blad

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.