EN NY CANARY-RUTE ER START.

Men hverken vi eller båtene synes det er riktig å legge inn årene.

Vi hadde tidligere alltid ekstra-båter til England i toppsesongen, enten til London eller til Dover. Det
har vært et ekstra behov for seilinger til små engelske havner, for at eksportørene skal kunne ha mulighet
til å skipe overskudds-frukt utenom de regulære avgangene til hoved-havner, og en outsider har de
senere år losset i Newhaven på kysten mellom Southampton og Dover. De små båtene har hatt vanske-
ligheter med å holde ruten, og de har tildels ødelagt tomat-markedet i England.

Vi foreslo derfor i våres overfor avskiperne at vi skulle sette inn «Bruno» og «Bencomo» på denne
rute med faste ankomster og lasten på paller. Dette er senere godtatt av frukt-avskiperne.

Nu gjenstod for oss å få denne linje til å bli økonomisk. Kvantaene til Newhaven var små, og båtene
hadde så god tid at vi omgikkes med anken om hurtig-service hver 10. dag. Dette betød dessverre
uregelmessighet å avgang/ankomst og kunne ikke aksepteres.

Reserve

Vi hadde ca. 4 dager i reserve, og vi hadde plass til anslagsvis 50.000 kasser tomater til. Hva skulle vi
benytte dette til? Oslo var for langt unna, men vi kunne gå til Kristiansand for å sikre en bedre
Norges-transport. Importørene i Oslo har ikke vært helt fornøyer med vår lange transport via London—
Newcastle, og de truet med å benytte fly.

Så fant Jahn Miller på at Gøteborg kunne dekke både Norge og Sverige, at vi med godt vær burde
kunne klare 14 dagers rundtur. Og vi la opp ct program — som ble vraket av avskiperne, idet det viste
ankomst torsdag, hvilket ble betraktet som for sent for week-end salget. Vi fremskjør avgangen, og vi skal nu på papirer rekke Gøteborg onsdag middag Med trailer-kjøring til Oslo vil lasten være her torsdag
morgen.

Med våre aktive nye agenter i Gøteborg. Johnson-linjen Agentur A.B., er mottagerne både i Sverige og
i Finnland bearbeidet, og forhåndsantydningene er lovende.

En av de større avskiperne som hittil har benyttet fly for sine tomater til Sverige, sier nu at tomat
kvaliteten er god i år, og at vår direkte seiling gjør at han vil benytte bår igjen. Og da vil vi i linjen si et
hipp hipp hurra for gode gamle «Bruno» og «Bencomo», som fremdeles nyter Canary-avskipernes tillit.

Vår første seiling i denne rute ble «Bruno» fra Las Palmas 9/12, med anløp av Newhaven man-
dag 14/12 og ankomst til Gøteborg onsdag 16/12. Derefter blir der «Bencomo» og «Bruno» hver sin uke.

P.N.