FARVEL TIL «STANFORD» OG «STALHEIM».

SALGET

I 1970 ble søsterskipene M/S «Biscaya» og M/S “Charente” solgt.

Skipene var på 1700 tonn DW og rederiets dengang minste skip. Nå har vi også måttet si farvel til M/S «Stalheim» og M/S «Stanford». Disse to skip var også søsterskip. men tonnasjen var noe større. 2500 tonn DW. Dermed er
rederiets småskipsflåte for europeisk linjefart avhendet, og drilten fortsettes inntil videre med
betraktet tonnasje. M/S «Stanford» og M/S «Stalheim» var de eneste skipene som i de senere
år seilte med J. 8. Stang-merket I skorstenen. Skipene, såvel som det annet par. M/S «Biscaya» og
M/S «Charente», ble bygget ved T. van Duivendijks Scheepswerft N.V. Lekkerkerk, Holland.

Begge skip ble kontrahert allerede i 1955 spesielt for farten på Bristolkanalen, men også med henblikk på
«general purpose». De var meget egnede og pålitelige skip, men trafikk-grunnlaget og lastehånd-
teringen endret seg slik at de i de siste par år passer bedre
inn Biscaya-linjen ved det utvidede ean på Sverige med Svenska Lloyd. Imidlertid har dessverre drifts utgiftene for disse småskip under norsk flagg tatt overhånd. og rederiet har i likhet med andre måttet ta konsekvensen av dette.

M/S «STANFORD»

ble overtatt i juni 1959 og var på 2505 tonn DW og 289 fot lang.
Kaptein Jens W. Hansen førte skipet de forste årene deretter kaptein Tankred Nilsen, hvoretter kaptein Nicolay Terkelsen over
tok og førte det inntil salget i år. Etter leveringen fra verkstedet, gikk skipet rett inn i J.B. Stangs
linje på Øst-Norge/Bristolkanslen, hvor det stort sett har seilt med alternering i Biscayalinjen etter behov. Den eneste reisen uten
om Europe gikk til Dakar. M/S «Stanford» såvel som M/S -Stalheim» vær klinkbygget og av yp-
perlig kvalitet — et godt eksempet på hollandsk skipsbyggerhåndverk. Nye eiere er Dalis Star Shipping Co. SA., Panama. M/S
«Stanford» ble overlevert I Genoa 8. mai.

M/S «STALHEIM»

ble overtatt i oktober 1959, og kaptein E. Stabell-Hansen har vært kaptein ombord hele tiden bort-
sett fra ferier. Første reise for M/S «Stalheim» ble imidlertid av en annen karakter enn påtenkt.
Skipet lastet i Hamburg. Bremen, Amsterdam og Antwerpen for lossing I Caribbean I havner som
San Juan, Cartagena og Ciudad Trujillo, deretter Cuba og retur til Nord-Frankrike. En lignende
reise ble foretatt i 1971 til Puerto Limon I Costa Rica. deretter opp til Houston for lasting av
anleggsmaskiner til Kirkenes. Returreisen ble en dyktig lang reise for et så lite skip — nesten en
måned i sjøen. Ellers har hun som søsterskipet. vekslet mellom Bristollinjen og Biscayalinjen med
en del trampreiser i sommersesongene. De nye eierne er United Star Shipping Co. Monrovis, et selskap som tilhører samme gruppe som kjøperne av M/S «Stanford». Nytt navn er M/S «Mudistar». Skipet ble overlevert i Genoa 26. april.

Artikkelen er i fra 1970

 

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.