Fearnley historien

Fearnley & Eger, tidligere skipsrederi 1869–1991, etablert av grosserer, senere hoffjegermester Thomas Fearnley (1841–1927), sønn av maleren Thomas Fearnley (1802–42). Rederiflagget hadde brede røde kanter med et hvitt rektangulært midtfelt med et blått malteserkors i midten. Skorsteinene var sorte med røde bånd rundt og med det hvite feltet med malteserkorset på sidene. Flertallet av rederiets skip hadde navn som begynte på Fern. Rederiet hadde 1915–37 kontorer i Sjøfartsbygningen, fra 1937 i Rådhusgata 23.

Historikk
Thomas Fearnleys firma, etablert i 1969, drev de første årene med forskjellige handelsagenturer og befraktning av skip, men i 1874 ble Engelhardt Eger (1846–1925), Fearnleys fetter og firmaets prokurist, tatt opp som kompanjong. Firmanavnet ble endret til Fearnley & Eger. I 1880 ble befraktningsavdelingen skilt ut som eget firma med samme navn. Rederinavnet ble beholdt også etter at Eger gikk ut i 1905. Rederivirksomheten startet med seilskip, men ble fra 1881 drevet med dampskip. Fra da av ble dette rederiets hovedsatsning, men allerede før den første verdenskrig fikk rederiet sine første motorskip.

Thomas Fearley jr. (1880–1961) kom inn som kompanjong i 1908. Rederiet satset tidlig på linjefart, på en del ruter i samarbeid med Wilh. Wilhelmsen. Under den første verdenskrig hadde rederiet betydelige tap. Ved begynnelsen av krigen hadde det 19 skip. I løpet av krigen solgte det fire og fikk bygd 7 nye, men mistet i alt 15 skip. Dette utgjorde ca. 60 prosent av flåten. I 1921 trakk Thomas Fearnley sr. seg tilbake og sønnen overtok som leder.

I 1925 ble det innledet et samarbeid med A. F. Klaveness & Co om linjefart i et selskap kalt Fernline, senere Fern-Ville Lines. Fra 1930-årene satset rederiet mer på tankfart og bygde opp en stor tankflåte. I 1931 kom Thomas Astrup sr.’s søstersønn Nils Ebbesøn Astrup (1901–72) inn som medeier. Ved begynnelsen av andre verdenskrig disponerte rederiet 21 skip hvorav 9 gikk tapt. I 1941 trakk Thomas Fearnley seg som leder. Etter krigen ble en rekke nybygninger kontrahert, slik at rederiet i 1949 hadde 27 skip.

Ved inngangen til 1970-årene var antallet skip det samme, men med vesentlig større tonnasje. I tillegg var 6 skip med en samlet tonnasje på 420 000 bt. kontrahert, noe som skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Rederiet gikk konkurs 1991; det omfattet da blant annet et cruiseselskap og aksjemajoriteten i Den Norske Amerikalinje. Hovedeier og styreformann var da Nils Jørgen Astrup (1935–2005) sønn av Nils E. Astrup.

Thomas Fearnley d.y. bodde fra 1915 i Kristinelundveien 4, en stor nybarokk villa tegnet av Henrik Bull, siden kinesisk ambassadørbolig. Nils E. Astrup bodde i «Villa Lyse» i Hoffsjef Løvenskiolds vei 31c, en stor herskapelig teglsteinsvilla tegnet av Arnstein Arneberg, siden Montessoriskolen Lyse.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.