Gerd ( 3 )

BESKRIVELSE AV SKUTA

Tre-mastet skonner Gerd ex Undine, var bygd i Skive,
Danmark, i 1920 av skipsbyggmestre Brink og Iversen og
senere ferdigrigget ved Aarhus Skibsværft, antagelig i 1922.
Skrogets hovedmateriale er eik og bok, dekket av pine (furu).
Følgende dimensjoner er oppgitt, alle engelske mål: lengde 106′ 0″,
bredde 23′ 8″ og dybde 10’7″, klasse: + 10 -8-. 3/3. G. I. i.
i Bureau Veritas. Skuta er ikke kobret. Bruttotonnasjen i Veritas-
mål er 182.72 og nettotonnasjen 150.26. Laste-evnen er opp-
gitt til ca. 300 t. dw., kaptein Saanum sier 280 tonn på sommer-
fribordmerket (11′ 03.54″) for kull, salt og andre tunge laster.
Trelastinntagendet var 87 standard. Fisk fikk de aldri full last
av da fartøyet som oftest var sluttet for et bestemt kvantum,
4500 quintal. Ballasten utgjorde ca. 50 tonn, men det førtes
ingen fast ballast. Av andre mål så mente kaptein Sannum at
undermastene var 62 fot høye med 10 tommer i diameter, og
toppen like stor på alle tre mastene.

Skuta hadde ialt tre lasteluker, to av størrelse 11′ 6″ x 8′ 2″
samt en liten luke akterut på 4′ x 5′ som bare ble brukt ved
lasting av kull og koks.

Gerd var rigget som en vanlig fore-and-aft skonner med
følgende seil: jager, klyver, stagfokk, skonnerseil, storseil, mesan,
fore-gahoppseil, store-gaftoppseil og mesan-gaftoppseil. Seilenes
omtrentlige areal utgjorde 355 m2. Ankerne veide 71/2 c. w.
og var moderne stockless anchorst, d.v.s. uten tverrstokk og
kunne hives inn i klyssene. Derved unngikk man å katte
og fiske ankerne som i gamle dager. Ankerspillet var likeledes
moderne med kabelarer (koppelarer) og fjærer. I gamle spill
måtte en vanligvis ha tre turn av kjettingen rundt spillet og så
kveile kjettingen i kjettingkassen. Til løsning hadde man om-
bord i Gerd to alminnelige krøblespill (handwincher).
Bekvemmlighetene ombord var bra etter skipets størrelse.
Forut på dekk stod ruff-hus til 4 mann og med kabyss i samme
bygning. Kahytta akterut var halv-veis over og under dekk og
omfattet salong, messe og sovelugar til kaptein, styrmann og
båtsmann akter og en matros, en jungmann og kokk forut.

Det var aldri vanskelig å få hyrt de 5 mann til Gerd,
forteller kapteinen. Folkene kom mest fra byen og land-distriktet.
Riktignok ble det skiftet endel folk i årenes løp, men gjennom
de 12 år Gerd var i fart, forekom intet tilfelle av rømning.
På spørsmål om det ikke så sent som i 1930-årene ofte var
vanskelig å oppdrive habile seilskutefolk, svarer kaptein Sannum
at han alltid hadde seilskips-styrmann og en erfaren og pålitelig
båtsmann, som for med skuta i mange år. Resten av mann-
skapet var oftest ung-gutter som måtte læres opp.

Gerd var et meget handig fartøy å manøvrere, forteller
skipperen videre. Det var sjelden vi purret ut vakten for å
minske seil. Skuta var en god bidevindsseiler, men noen stor
fart kunne vi ikke få henne opp i. Muligens har vi greidd
10 knop for en enkelt vakt, med vinden 4 streker på låringen og
alle seil i trekk. Men ellers var det vanskelig å holde større
fart enn 8 knop for noen lengere tid.

Gerds reiser gjennom årene må betraktes som jevnt
gode. Der var ingen særlig lange reiser. Den beste var
den siste over Atlantereni 1935 fra St. Anthony til Exmouth
på 13 døgn.

Av navigasjonsinstrumenter ombord i Gerd fantes for-
uten kartet, et kronometer, to sekstanter, en patentlog, en
handlog, en loddemaskin og et handlodd.

Dessverre er Gerds journaler gått tapt unntagen den
aller siste fra 10. sept. til 16. des. 1885 og den første i fart fra
Danmark fra 2-1. okt. 1922 til 12. nov. 1923. Men på grunnlag
av rederiets regnskapsbok gjennom alle år, kapteinens regn-
skapsbok i to år og ellers velvillig assistanse fra kaptein Saanums
side, er det likevel mulig å følge fartøyets reiser temmelig nøyaktig.

Under dansk flagg seilte Gerd fra 24. okt. 1922 til 12 nov.
1928, vesentlig i fart på Nord- og Østersjøen. Kaptein A. Stæhr
var da fører. Det. fremgår tydelig av journalene at denne aldri
fikk skipet opp i slik fart som senere kaptein Saanum. Tvertom
reisene er oftes langsomme, og der er adskillige vanskligheter
med mannskapet. Særlig lang var en reise ifra Cadiz til Plymouth
på hele 25 døgn.

REISENE UNDER NORSK FLAGG BEGYNNER.
I NORDSJØFART 1924-26

12. nov. 1923 fortøyet skonner Undine ved kai i Kjøben-
havn hvor så fartøyet lå opplagt til 19. april 1924 da norsk
flagg heistes, og navnet Gerd ble malt i akterenden. Første
tur gikk til Helsingborg med slepebåt og videre til Höganäs.
På begge disse steder lastet man ildfast stein og leir-rør til
Christiania og Fredrikstad. – Tirsdag 6. mai avseilte de fra
Höganäs og fikk los utenfor Ferder torsdag 8. mai. Etter å ha
losset i Christiania og Fredrikstad, tauet de så opp til Sanne-
sund for å innta trelast til Dundee i Skottland.

Her slutter den danske journal – ny journal ble autorisert
i Christiania 12. mai 1924, men den er altså forsvunnet sammen
med de fleste andre. For farten i de følgende elleve år er vi
henvist til andre kilder.

Fra Dundee slepte Gerd til Boness i Firth of Forth, hvor
de lastet kull til Sjølingstad Ullvarefabrikk, Mandal, ialt 279.4- tonn
a 18/ pr. tonn i frakt. Fra Mandal seilte så Gerd til Fredrikstad
i ballast og lastet høvlet bord til Douglas (Isle of Man). Derfra
gikk de i ballast til Par (engelske kanalkyst) og inntok china
clay (porselensleire) til Leith. Her lastet man en ladning kull
til firma Oluf Lohne, Mandal. Ifølge regnskapsbok kom fartøyet
hjem i okt. måned og la opp i Mandalselva for vinteren etter
ca. 6 måneders seilas.

Reisene i 1924 forløp heldig. Den eneste lille skade på
skip var at ytterste waterstag brakk like under vannlinjen, og
man måtte søke havn i Kopervik for en dag.

Det økonomiske resultat fremgår av rederiets regnskapsbok.
Av større utgifter under sommerens 6 måneders fart kan nevnes
slippsetning kr. 579.55, assuranse av skip og frakt ialt kr. 274978,
videre utgifter til hyre, proviant, toll, ballast, tilrigging, havne-
utgifter m. m. På grunnlag av regnskapet kan man regne en
fortjeneste på ca. kr. 5000.00 i 1924. Aksjonærene fikk utbetalt
10 prosents utbytte : kr. 5600.00.

Også i 1925 fikk parthaverne utbetalt 10 prosents utbytte.
Samlet assuranseutlegg beløp seg ialt til ca. kr. 450000 derav
ekstrapremie for Islandsturen kr. 400.00, arbeid ombord vinteren
1924/25 kr. 806.-, ominnredning av kabyss kr. 499.79, forskjellig
rekvisita våren 1925 kr. 615.02 og en ny mast kr. 800.00. For-
øvrig nevnes bare vanlige driftsutgifter i regnskapet.

Reisene i året 1925 var forholdsvis mange, og de Beste ble
utført ganske hurtig. Samme år hadde Gerd den eneste og
for øvrige ubetydelige havarireparasjon sålenge kaptein Sannum
førte skuta. Under en utseiling fra Dysart rente de på grunn
og måtte i dokk. Skipet fikk da ny stråkjøl (låsekjøl), samt
noen småspuns i hovedkjølen, og videre ble laskene drevet.

Gerd lå opplagt i Larvik til april 1926; slepte så til
Sandefjord og lastet jern til Grangesmouth. Derfra gikk de til
Mandal med kull og videre til Langesund i ballast. Så følger
tre turer med is fra Langesund-Kragerø til Ipswich i England
og ballast tilbake. Reisene utførtes ganske hurtig – tre turer
fram og tilbake i løpet av 9 uker. Siste reis gikk fra Ipswich
til Fredrikstad i ballast. Her ble inntatt trelast til Drogheda
(Irland, nord for Dublin) – 87 standard a 58/ 9. På hjemreisen
til Oslo i ballast var de bare 7 døgn i sjøen. I Oslo lastet
Gerd trelast til Stornoway på Orknøyene – 82.92 standard
frakt 60/ og derfra hjem til Mandal i ballast med anløp av
Rasvåg på grunn av storm.

Ialt ble det utført 6 turer på Storbritannia og lrland i 1926
i løpet av ca. 7 måneders fart, alle uten uhell. Driftsresultatet
ble dårligere enn de to foregående år med en fortjeneste på
bare vel kr. 3500,00. Regnskapet avsluttet pr. 26. nov. – 1926
viser en kassabeholdning på kr. 608197 , men allerede ved
hovedoppgjøret 18. feb. 1927 er den sunket til kr. 657.16 Det
skyldes utbetaling av 5 prosents utbytte med kr. 28001 for 1926,
inn- og uttagning av to master kr. 109635, rigging og seilsying
kr. 445.00 samt forskjellige avgifter og skatter som vedkommer
året 1926.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.