Gos båtene og historikken

Her kan du lese om hva som skjedde med hvalbåtene etter endt oppdrag for hvalfangsten
Teksten er hentet i fra Hvalfangsten – eventyret tar slutt.

GOS I

274 brt 120.9pp/24.7/14.1 ft. T3 1000 ihk

Levert i september 1928 fra Jarlsø Vertt, Tønsberg til Pelagos. I
norsk marinetjeneste fra 1941 som MOSS. Levert tilbake august
1945. til Kaldnes for utrustning til sesongen 45/46. Fanget med
PELAGOS. siste gang ute i 48/49. Fra mai 1949 i fangst med
JARAMA ved Congo. samme felt somrene 1950 og 1951. Siste
gany ute med ANGLO-NORSE på Congo sommeren/høsten 1952.
Opplagt i Melsomvik i oktober 1952. Solgt september 1954
Vestlandet for 125.000 kroner og bygget om til snurper ELDJARN.
senere STALBAS. Grunnstøtte og sank i innseilingen til Isle aux
Morts. Newfoundland 3. juli 1973.

GOS 2

251 brt 115.8pp/24.1/12.7 ft T3 850 ihk

Levert september 1928 fra Smith’s Dock Co Ltd. Middlesbrough til
Pelagos. I tjeneste som H.M.S. ATMOSPHERE fra 1940. levert
tilbake desember 1945. Fanget 47/48 med PELAGOS. Fra mai til
desember 1949 med JARAMA ved Fransk Congo. Solgt i mars
1950 til Jose Lopez Gutierrez. Algeciras, omdøpt PEPE LUIZ
LOPEZ. Forsvant I Cadiz-bukten 16. april 1951 under fangst.

GOS 3

251 brt 115.8pp/24.1/12.7 fi. T3 850 ihk

Levert september 1928 fra Smith’s Dock Co Ltd. Middlesbrough til
Pelagos. I tjeneste som H.M.S. BILLOW fra 1941. levert tilbake i
1945. Fangst med ANTARCTIC 1 46/47. deretter NORHVAL 1 47/
48. Pa fangst med JARAMA ved Fransk Congo somrene 1950 og
1951. Solgt høsten 1952 for 150.000 kroner til Vestlandet for
ombygging til fiskefartøy BØMMELFJORD. Kondemnert og
senket I mars 1980.

GOS 4

214 brt 11 1.0pp/22.7/129 ft T3 650 ihk

Levert september 1928 fra Akers Mek Verksted. Oslo. til Pelagos.
Rekvirert i mai 1941 som H.M.S. BLIZZARD, levert tilbake juli
1945. Ikke på antarktisk fangst etter krigen. men fanget for
Sopecoba fra 1948 og somrene 1949 og 1950 for JARAMA og
selskapets stasjon på Cap Lopez. Solgt august 1950 til Jose Lopez
Gutierrez. Algeciras. og levert på hjemtur fra Congo. Omdøpt
ANTONITO VERA. Solgt i 60-arene til Masso Hermanos SA.
Vigo. nytt navn CABO MORAS. Trolig opphugget rundt 1980.
men stod ennå lenge i Lloyd’s.

GOS 6

264 brt 121.2/24.4/13.0 11. T3 900 ihk

Levert oktober 1935 fra Kaldnes Mek Verksted. Tønsberg til
Pelagos. I britisk marinetjeneste fra mal 1941 som H.M.S.
BOREALIS. Levert tilbake oktober 1945 og utrustet til sesongen
1945/46 med PELAGOS. Bøyebaåt fra 48/49 og var ute med
kokeriet siste gang 51/52. Sommeren 1952 i fangst med ANGLO-
NORSE ved Cap Lopez. deretter lagt opp i Melsomvik. Solgt 1954
tl Concorcio Ballenera SA. Callao for 440.000 kroner. omdøpt
NORMAN II for fangst fra landstasjon 1 Pisco. Fangsten her ble
nedlagt i 1964. men båten står fremdeles i Lloyds 87/88.