Husvik Harbour fangststasjon


Husvik er en tidligere hvalfangststasjon på nordkysten av Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Hvalfangststasjonen ble etablert 24. desember 1907 av A/S Tønsbergs Hvalfangeri. Virksomheten i Husvik ble nedlagt i 1931. I de 24 årene det var drift i Husvik ble 16 200 hval fanget og 900 000 fat hvalolje og 380 000 sekker guano produsert.
I 1945 ble fangsten til Husvik gjenopptatt, og med etablering av et stort kjøttfryseanlegg i 1957 startet den første norske kjøttproduksjonen i Antarktis. Kjøttproduksjonen ble kortvarig og i 1960 overtok Albion Star stedet. Stasjonen ble delvis demontert og kjøttfryseanlegget flyttet til Grytviken. I 1979 ble Husvik solgt til det skotske selskapet Christian Salvesen & Co. I 1992 ble stedet gitt tilbake til britiske myndigheter.
I sesongen 2005-2006 ble norske håndverkere engasjert av South Georgia Heritage Trust for å restaurere noen av bygningene. I mars 2006 ble bestyrervillaen restaurert.
To km sør for Husvik ligger en kirkegård med 34 graver fra perioden 1924 til 1959.
Husvik har sitt navn etter Husvik i Slagen i Vestfold, hvor den første bestyreren Søren Berntsen kom fra.

Tekst og foto: Wikipedia

Historier i fra gutta: Historie 1, Historie 2, Historie 3,
—————————————————————————————————————————

Bucentaur»-fangsten.
Kokeriet D/S «Bucentaur» var opprinnelig kjøpt inn fra England til
Tromsø. Navnet som ble beholdt, er gresk og betegner et mytologisk
vesen. halvt menneske — halvt okse. Den korrekte uttale skal være
Bukentaur, det hadde få rede på. vanligvis uttaltes det med S. og den
nærliggende forkortelse ble «Busen». Dette siste navnet. som fra først
av skyldtes en ren språklig misforståelse, skapte snart en navnetradisjon
mnen rederiet. Hvalbåtene ble siden kalt «Busen» med hvert sitt num-
mer etter, likeledes fikk et større fartøy navnet. Husvik Harbour ble
i sin tid kalt «Busenhavna». Ja. den utmerkede og elskverdige kaptein
Herman G. Hansen, som i en rekke år var knyttet til transportskipet
«Busecn» gikk lenge under navnet «Buse-Hansen». LES MER HER


I den første sesongen oppnådde «Bucentaur» en produksjon på ca. 5 200 fat olje, andre sesongen 171 fat og i den tredje hele 10791 fat.
Det var pene resultater, men konsesjonen tillot fangst med tre hval-båter og «Bucentaur» var for liten til å nytte mulighetene fullt ut. Slik oppsto da allerede fra først av tanken om en landstasjon, eller som detheter iårsberetningen for 1908—09:

«Den paatenkte Udvidelse med Fabrik iland for bedre tilgode-
gjørelse af Hvalskrotterne har man endnu ikke fundet Anledning til at
realisere. Tilslutningen var ikke tilstrekkelig inden den Tid, Bestem-
melse måtte tages, for at Fabriken kunne være færdig til Nedbrin-
gelse i år»    LES MER HER


Hvalfangst i «gamle dager».

Moderne hvalfangst er storindustri. Men den er likefullt jakt
avhengig av naturens luner og innebærer av den grunn et risiko- og
spenningsmoment som ikke gjør seg gjeldende ellers i moderne fabrikk-
drift. Et blikk i de gamle styreprotokoller forteller hvor slitsomt livet
var ute på fangstastasjonene. og de enorme tekniske problemer som
ustanselig dukket opp.    LES MER HER

 

Syd-Georgia – Syd-Orknøy – perioden.

Den veldige kapitalstigning i perioden 1910—18 skyldtes delvis krigstidens spesielle pengeforhold, men den viser samtidig også en ytterligere ekspansjon i fangst- og transportvirksomhet. Motorskonnert
«Teie» ankom i januar 1921 ul Husvik Harbour, og losset en del utstyr der. Deretter tok man ombord materiell til en ny landstasjon. Den skulle bygges på Syd-Orknøy, hvor Tønsberg Hval hadde oppnåddkonsesjon av britene.

I prøvesesongen 1920-21 ble det fanget med to hvalbåter, og med 5 presskoker i land, og man produserte ca. 400 fat olje. 409 tonn spekkble senere kokt i Husvik Harbour, så det endelige resultat av det første
året på Syd-Orknøy utgjorde tilsammen 1250 fat.    LES MER HER

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.