Hvalfangst fra helikopter ved Portugal?

ER PLANEN INSPIRERT AV JOHN GRIERSON. SOM LEDET
” BALAENA”S FLYOPERASJONER SESONGEN 1946-47

LONDON, 27. mars.

Et britisk laget helikopter, som vil bringe portugisiske
hvalfangere mange år foran sine konkurrenter og revolusjonere verdens å
fangstnæring, er underveis til Lisboa, efter hvad det erfares å Yeovil i Somerset. Helikopteret, som er av Sikorski-typen med typebetegnelsen Westland
S. 51, er spesielt konstruert for å finne hval og harpunere den. I stedet for
å avfyre harpunene fra hvalbåtene, vil de bli sloppet ned fra helikopteret som
bomber. På grunn av de forholdsvis store høyder som flyet kan nå, vil beset-
ningen ha lettere for å finne hvalene enn utkikken i hvalbåtenes utkikks-
tønner.
I britiske flykretser tror man at eksperimentene og prøvene som skal
foretaes efter at helikopteret er kommet til Lisboa, vil bli fulgt av nye be-
stillinger. En representant for produsenten Westland Aircraft Ltd. uttalte:
Vi er meget stolte av denne modell og vi treffer tiltak til at mange andre
Interesserte firmaer kan undersøke flyet når det kommer til Portugal. Vi øn-
sker at så mange folk som mulig skal se på det. Vi vil skaffe portugiserne
penger til landet og regjeringen vil sikkert glede sig over dette.

Meldingen fra Yeovil 1 Somerset kan virke noe fabulerende. For den som har lest John Grierson’s bok
«Air Whaler> vil harpunering av hval fra helikopter allikevel ikke være noen ny idé. John Grierson,
chefen for flyavdelingen ombord i flytende kokeri «Balaena» sesongen 1946—47, er flyver av både yrke og
hjerte, og i slutten av sin bok om de antarktiske luftoperasjoner i hvalfangstens tjeneste, fremsetter
han tanken. Vi siterer:

«Vi hadde gjennemført det første
fly-ledede hvaljag som noensinne
forsøkt, og hadde utviklet en tek-
nikk slik at om det var en hvalbåt
i vårt farvann og en fangstbåt in-
nen rimelig avstand, kunde man
være temmelig sikker på sukcess.”

Vårt samlede antall bekreftede skutte hval var 9 sperm av 15 fly-ledede jag.
5 blåhval av 8 og 2 finnhval av 6. Årsaken til at det var flere fly-ledede jag enn skutte hval var av
forskjellig art. Noen ganger bommet skytteren, harpunen prellet av eller hvallinen brakk. I andre
til-felle hadde ikke fangstbåten tilstrekkelig hastighet til å nå frem til hvalen i tide. En av våre mest
betydningsfulle prestasjoner var å finne et område hvor 27 sperm blev tatt den ene dag og 22 den neste.»
«Med helikopteret er nye og høieste grad virkningsfulle tekniske muligheter åpnet for hvalfangstflåten ….
Enda viktigere er imidertid at helikopteret vil muliggjøre luftoperasjonenes overgang fra den
blotte speiding til e€. instrument for harpunering og merking av hval. Den tanke har slått mig at det
endog var fra et Walrus-fly (et slikt amfibiem av typen «Balaena» førte) skulde være mulig å skyte hval
med rakettharpun, som måtte ha en kuldiokssydbeholder innebygget med henblikk på opblåsing av hvalen. Når mankan skyte rakettgranater fra luften mot en undervannsbåt, hvorfor skulde man så ikke kunde sende raketter mot en hval? Det finnes ikke desto mindre et drawback i og med at undervannsbåten frembyr et større mål og er lenger synlig over vannflaten enn hvalen.» «Helikopteret vil ha evnen til å følge like over hvalen, enten denne gjør 25 knops fart eller den ligger stille i sjøen. Det faktum at de eksisterende fangstfartøier må avfyre harpunen fra meget lav høide øker risikoen for skrensing i betraktelig grad. Den ideelle vinkel for treff mot den jevne, glatte hvalryggen er den rette vinkel. Blir projektilet siktet inn fra et punkt så å si

Rett over hvalen
vil chansen til effektivt treff være «størst — Dessuten — ved å iaktta hvalen gjennem et sikteapparat
ovenfra vilde flyveren være istand til med forholdsvis stor nølaktighet å bestemme hvalens lengde før han skyter.»
Det blev sesongen 1946—47 ombord i en av «Balaena»s hvalbåter prøvet et par kulldioksyd-granater på
harpunen. Hensikten var at det istedet for en eksplosjon inne i hvalen under stort trykk skuide fri-
gjøres en ladning flytende kulldioksyd fra beholderen i granatspissen. To hval i det minste blev ifølge
Grierson drept meget raskt på denne måte. Det er grunn til å anta at det er disse gass «bombs»
som i ovenstående telegram er blitt til bomber som skal slippes mot hvalen.

John Grierson slutter sin bok med denne sats:

«Et nytt kapitel I den sivile luft-farts historie…… blev skrevet av flymannskapene ombord i
«Balaena». Det vil utvilsomt bli efter-fulgt av utvikling av en fullstendig
ny teknikk i hvalfangst fra luften. En utvikling som ut fra våre iakttagelser vil revolusjonere denne
alderdommelige industri. Og når forandringen kommer, slik den må komme, kan vi av «Balaena»s fly-
mannskaper ta et tilbakeblikk og si «Vi begynte det der.»

Det skulde ikke forbause oss om det er den samme John Grierson som har inspirert til
eksperimentene ved Portugal. Hans bok inneholder en sterk dosis edder og galde mot den norske hvalfanger og dennes yrkesutøvelse. Inntrykket er i et hvert fall at det vilde være Grierson en sann svir å vise at det ikke er vestfo!idingene, men han som egentlig er den rette til å drive hvalfangst om énn fra luften.

Noen av Griersons optegnelser fra flyvninger på fangstfeltet kan være av interesse. I et tilfelle forteller
han at han fikk øie på 5 finnhval og 3 sperm under et tokt. Han kunde se dem meget godt såvel når de var i vannskorpen som under vannet.

Stripen efter dem i overflaten når de beveger sig like under denne er lett å skjelne, og det samme gjel-
der konturene til det veldige dyr, når det glir frem under vannet. Det er ingen risiko for at man skal
forveksle den stumpnesede spermen med bardehval. En gang de var oppe i 10 000 fots høide
blev de meget forbauset over hvor skarpt de kunde se hvalblåstet og likeledes neddukket hval. (Skibs-
reder Harald Krogh-Hansen var forresten med på toktet». Det anføres videre at en finnhval blev
iakttatt mens den befant sig på en dybde av ca. 20 fot. Den trådte tydelig frem i den krystallklare, blå
Sjø.

Ganske bemerkelsesverdig er Griersons notat om at det under et flytokt en dag det var laber til frisk
bris blev observert en sperm, lett synlig der den svømte rundt under havflaten.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.