HYSTADVERVEN

På Skjæret, der veien kommer ned fra Hystadveien, lå ver-
ven. Både i det 18. og 19. århundre ble det bygd skip her. De som
bygde de fleste skip, var vel Lars Andersen, Hystad, Gjekstad,
Bugården og Mo i 1780-årene og skipsreder Lars Christensen, San-
defjord, som i 1830—50-årene bygde en 5—6 fartøyer her.

1) Lars Christensen formoder at hans bestefar, Lars Christensen, som hadde sitt
sommersted her, bygget skip der i årene 1850—1870 (se også anmerkning
under Hystadverven).
2) Om Lars Andersen som eide Vestre Hystad fra 1769—1789, forteller
Lorens Berg: «Han var noget lik Even Haughem, men mer urolig og mindre

heldig. Han var født ved lag 1720 paa Hagtvet, men forældrene Anders Sørens-
søn og Mari Sørensdatter kom siden til Øvre Gokstad. Lars Anderssøn egtet
1742 Anne Maria Larsdatter, vistnok datter at Lars Augrimssøn Østre Gjek-
stad. Først hadde han nogen aar bygselbruk paa Gjekstad, kjøpte saa jordvei i
Bugaarden, derefter paa Mo, endelig her paa Hystad. Han drev med skips-
bygging; 1788 hadde han staaende paa «Hystad- eller Stub-verven» en brig,
76 fot lang, 26 fot bred, som han skjøter til Andreas Foyn for 2825 riks-
daler. 1789 døde han, og boet blev ved skiftet fallit».

Under omtalene av Mo-gårdene nevnes også Lars Anderssøn Mo. Lars
Larssøn som eide Mo, fra 1781—1804 hadde i 1766 ektet Mari, datter av
Lars Anderssøn Mo. Lorens Berg sier: «Lars tok 1783 bruk 2 tilbake paa odel
og drev halve Mo. 1804 delte han jorden mellem sine tre sønner. Han var
nemlig selv optat av skibsbygging paa Hystad-verven, og vi ser at han 1806
solgte et nybygd skrog for 6000 daler til Larvik-folk». I Knut Hougens by-
historie oppgis at der i 1806 ble bygget og solgt et skip, «Familien», på
1491/3 komerselester til Niels Bugge, Larvik. Dette er den eneste overdragelse
av et nybygget fartøy til kjøper i Larvik i 1806. Men Hougen gjør oppmerk
som på at fortegnelsen etter 1786 er satt sammen etter målebrev og Tollbodens
skipslister, og han sier at fortegnelsen kanskje ikke er helt fullstendig. Imid-
lertid kan skipsreder Torger Moe opplyse at på side 327 i Larviks historie er
inntatt en skipsliste for Larvik fra 1806. Der er bl. a. oppført: «Skib Familien
tilh. Niels J. Bugge, bygget i Sandefjord. 1491/- K.lester. Ny. Endnu ej kom-
met i fart».

Det er ikke bare som nevnt av Haakon Hansen, Lars Christensen, men
også Christen Christensen som bygde fartøyer her (Bogen).

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.