J M Bryde Sandefjord

Det var høsten 1880 at nå avdøde skipsreder J. M. Bryde som da var en av Sandefjords foregangsmenn på mange områder, og forretningsfører i Redningsselskapet G. Sørensen besluttet å starte et aksjeselskap for hvalfangst i Finnmark

Det var ikke så lett å få samlet nødvendig kapital i Sandefjord men de fikk samlet Kr 40000 tilslutt og startet opp. En liten dampbåt som var under bygging ved Kristiansands mek. Verksted ble kjøpt og utstyrt med kanon og øvrig utstyr for fangst og gikk i april 1881 med G.Sørensen som fangstbestyrer til Vardø, og stasjonert i Bussesund. Selskapet og båtens navn var»Haabet»

Med betingelse om ikke å fange hval i Varangerfjorden og at 10% av netto fortjeneste skulle betales til hedningemissjonen fikk de lov til å bruke Svend Foyens harpun så lenge hans patentrettighet varte.

Kapt. Berntsens bark «Laura» fra Larvik ble befraktet og innredet som flytende kokeri med en liten dampkjele og 2 små kokekjeler. Båten ankom Vardø i midten av Juni.

Lille «Haabet» som hadde drevet fangst en månedstid viste seg fort å ikke være brukelig som fangstbåt, den var vanskelig å manøvrere og for liten fart. Med 15 hk. var farten 7-8 mil men de hadde greid å skyte flere blåhval i begynnelsen av Juni og da»Laura» kom til Vardø lå det mye spekk på stranden klar til koking.

Fordi kokekjelene var små rakk de ikke å koke unna fangsten, bare ryggspekket ble kokt og da fangsten ble avsluttet i slutten av August var det bare kokt ca.800 fat av 27 blåhval.

Prisen på hvalolje no. 1 var imidlertid høy 31 Br. Pund pr.tonn så utbyttet ble bra. Det ble nå nokså lett å få aksjekapitalen utvidet og en større og bedre fangstbåt «Vardøhus» ble bygget også et moderne trankokeri ble oppført i Engelsviken.

I 1882 fanget de 2 båtene ca.80 hval mest blåhval. Dette året fikk Foyn ca.Kr. 11000 til sin hedningemissjon av selskapets nettofortjeneste.

 

Selskapet «Haabets» guanofabrikk i bugten. I 1883 anla selskapet en stor guanofabrikk i bukten ved Bussesund . «Haabets» og andre hvalfangst selskapers hell i 1881 og 1882 resulterte i flere nye selskaper i Sandefjord som» Skjold og Verge» «Tekla» og »Christiania Hvalfangerselskap» det siste var mest hjemmehørende i Kristiania.

Selskapet «Haabet» disponeres av skipsreder J.M. Bryde inntil 1885, da velges det ett styre på 3 mann fra aksjonærene. Herrene Skipsreder A.J. Freberg, dr. Christensen og kjøpmann Stub.

I 1887 sluttet kaptein G. Sørensen som fangstbestyrer. Han ble ansatt som havnefogd mm i Vardø. Kaptein M. Olsen ble da ansatt. På turen til Finnmark i 1887 forliste han med «Vardøhus» utenfor Mandal og omkom sammen med 45 andre kun 2 mann ble reddet. Skipet ble senere på sommeren funnet, hevet og reparert, og omdøpt til «Falken». Som ny fangstbestyrer ble Chr. L. Sørensen ansatt. I 1888 ble « Haabet» solgt da det ikke kunne konkurere med bedere skip, fangsten ble da drevet videre med «Falken».

I 1898 sluttet Chr. L. Sørensen som fangstbestyrer, og selskapet flyttet samme år sitt trankokeri og guanofabrikk til Båtsfjord, denne flyttingen ble meget kostbar grunnet flere hendelser, i tilegg ble årene1898-1899 dårlige fangstår og aksjeselskapet ble oppløst. Fabrikkene og «Falken» ble solgt til 2 av de største aksjonærene skipsreder J.M. Bryde og Chr. Christensen for Kr. 70000 som var selskapets gjeld.

I 1902 kjøpte Bryde og Christensen en ny fangstbåt «Ørnen» men kompaniskapet ble oppløst i 1903, Bryde overtok fabrikkene og «Falken» og Christensen «Ørnen» som startet fangst ved Spitsbergen med flytende kokeri. Den departements oppnevnte takstkommisjon foreslo i tilfelle hvalfredningsloven en erstatning på Kr.64500 for Brydes eiendom i Båtsfjord.

J.M.Bryde er født på Veierland ved Tønsberg 14 Januar 1830. Han startet tidlig som sjømann og ble skipsfører ganske ung. Hans første båt som fører var «Horvador» tilhørende Skipsreder Ole Hansen, Waggestad , og senere bark «Ellida» tillhørende skipsreder Even Andersen, Haugem. Etter å ha ført «Ellida» med hell i noen år overtok han fullriggeren « Kromprins Carl» som den gang var Sandefjords største seilskip tilhørende Skipsreder Søren Lorentz Christensen. « Kromprins Carl» forliste i 1862 ved Barcelona, Bryde kjøpe sammen med Daniel Milberg i Hamburg barken «Milberg & Engstrøm»,som han førte til den forliste ved Dover i 1871. Bryde startet nå skipsrederi i Sandefjord og ble Sandefjords største reder. I tilegg til selskapet «Haabet» var han i mange år enedisponent av selskapet «Thekla» og eier av flere bootelnosefangere og bygget flere båter på eget verft blant annet 2 for hvitfiskfangst ved Spitsbergen. I sine yngere år ble han ofte benyttet komunens tjeneste. Bryde døde i 1899.

G. Sørensen
er født på gården Nordby i Sandeherred den 20. desember 1847. Etterat han i 1863 hadde
været ute som kadetaspirant med korvetten ,Ellida” gikk han i koffardifart. I 1867 tok han
styrmannseksamen i Kristiania og i 1870 skippereksamen sammesteds.

I 1871 gikk han med kapt. Chr. Castberg, skip Svend Foyn* på sælfangst under Jan
Mayn og i 1874 fikk han kommandør Svend Foyns sælfangerdampskib ,Isbjørnen” å føre. Fra
77 til 80 førte han bark ,Ludvig* av Sandefjord, i hvilket skip han hadde en større part. I 1881
begyndte han som før nevnt hvalfangst i Finmarken og var fangstbestyrer til 1887, da han
ansattes som havnefoged, indrulleringsbetjent og lodsoldermand i Vardø, hvis offentlige sjømands-
skole han ogsaa var bestyrer av. I 1894 ansattes han som fiskeriinspektør i Finmarken og i
1904 som forretningsfører og sekretær i ,Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning.”

Mens han var bosat i Vardø var han meget benyttet i kommunens tjeneste. Som fiskeri-
inspektør fungerte han i 1894 også som opsynssjef og med oppsyusdampskibet lykkedes det
ham under et par svære storme at redde såvel norske som russiske fiskere.

I 1900 og 1901 var han fører av forsøksdampskibet ,Michael Sars” på dette skips tokter
i Ishavet og i 1903 medlem av den departementale komite som takserte hvalfangernes eien-
domme i Finmarken.

Han er ridder av den russiske St. Anna orden.

Tekst: Haakon Halvorsen

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.