KATTA (Katskjær)

Da Jacob Christophersen, Freberg, skulle bygge sitt første far-
tøy «Prøven» i 1837, var verven i Lahelle opptatt og han bygde
derfor skonnerten på Katskjæret. Plassen var liten, især var det
vanskelig å få plass til materialene. Om kvelden var det ofte tomt
og folkene spurte til å begynne med om de skulle komme tilbake
morgenen etter. Svaret var: Bare kom, og neste morgen var det
fullt opp. Materialene var på plass. Dette ga selvfølgelig anledning
til snakk og meget undren over hvor Christophersen fikk materia-
lene fra. Det gikk nok riktig for seg, skulle jeg anta.