“Kos 24” i kollisjon med tysk skip utenfor Kiel.

Sjøforklaring i Sandefjord igår.

Sist søndag morgen forlot «Kos 24» verkstedet i Kiel etter endt reparasjon for å gå til Sandefjord. Det var tåkebanker og for det meste usiktbart vær, og noen timer efter avgang fra Kiel kolliderte «Kos 24» med Hamburg-båten «Allegro». Kollisjonen var ikke særlig kraftig, og der blev anrettet bare relativt liten skade på begge båter. De to skips kapteiner blev enige om å fortsette reisen til hvert sitt
bestemmelsessted, og «Kos 24» kom til Sandefjord mandag.

I anledning denne Kollisjonen blev det igår foretatt sjøforklaring i Sandefjord. Sorenskriver H.Th. Knudtzon administrerte, med kaptein Oscar Nilsen som sjøkyndig rettsvidne. Rektor Jac.Johannesen og Sjømannsskolens skipperklasse overvar forklaringen.

Dekksdagboken
Kaptein A.M. Abrahamsen møtte i retten som kasko-assurandørens representant, mens kaptein L Jensen møtte i egenskap
av skipskontrollens stedlige representant.Efter opplesning av dekksdagboken gav kaptein på Kos 24 Anders Ellefsen,
Nøtterøy, en fremstilling av hendelseforløpet i forbindelse med kollisjonen.
«Kos 24»s avgang fra Kiel den 27. september var fastsatt til klokken 6. På grunn av tåke kom man imidlertid ikke avsted før klokken 7.30, på hvilket tidspunkt det hadde lettet betraktelig. Havnelosen erklærte at båten nu kunne gå uten risiko. «Kos 24» hadde 12 manns besetning samt to kvinlige passasjerer.

Tåken
Klokken 9.45 kvittertes havnelosen, og sjølosen overtok. Man var da ute av selve innløpet. Det var
da kun en løy bris, helt smult. Siktbarheten var ganske god, men av og til kom der tåkebanker som
gjorde det temmelig tykt. Båten hadde 3/4 fart, det vil si omkring 10 a 11 mil, efter sjølosens bestemmelse.

En tid senere hørte man en spe fløyte fra en møtende båt. Tåken var da temmelig tett, med siktbarhet fra 1 til 1 mil.
Efter ca. 3 minutters stopp i maskinen, fortsatte «Kos 24». Fløytesignalet fra den annen båt var hørt om styrbord.

Administrator: Da måtte det være naturlig å falle av til babord for å komme klar?

Kaptein Ellefsen: Det møtende skip var hørt så lite om styrbord at jeg mente det var riktig å gå styrbord og passere der. Hadde
«Allegro» vært mer om styrbord, hadde det selvfølgelig vært korrekt å passere om babord. Jeg sa det til losen, men han bestemte
seg for å gå rett frem, å holde vår Kurs.

Forklaringen
Så plutselig dukket «Allegro» frem fra tåken, en 8—10 grader om styrbord baug.
Dens kurs skar «Kos 24»s, og fra hval-båtens bro så man «Allegro»s babord baug. Det blev da gitt ordre
til full fart forover og hårdt styrbord ror. Den andre båten svingte imidlertid babord over. Hadde «Allegro» fulgt sin kurs, hadde jeg
ikke stått her idag, sa kaptein Ellefsen.

Det blev gitt et støt for å markere manøvren til styrbord. Men det var klart at kollisjonen ikke var til å unngå. «Allegro» hadde
peiling midt på hvalbåten, på det sted der oljetankene ligger. «Kos 24». slo full fart akterover, hvorefter det blev slått hårdt babord
over og full fart forover for å komme parallelt med det møtende skip. Under denne manøver så det et øyeblikk ut til at «Kos 24»
akterende skulle komme klar, men det gikk ikke. Manøvren hadde imidlertid det heldige resultat at «Allegro» ikke traff midt på, men
på skrå akterut, hvorved støtet selvfølgelig blev mer avdempet.

Kos 24
På broen var sjølosen, kaptein Ellefsen, styrmann Morten Aabol og matros Singdahlsen som stod til rors. Den andre vakthavende matros holdt på med noe arbeide nede på dekket. Kaptein Ellefsen uttalte at det på hvalbåter ikke en vanlig å ha utkikk på bakken.

Kaptein A. M. Abrahamsen stilte en rekke supplerende spørsmål, og fikk derigjennom rede på at kaptein Ellefsen var klar over at:
«Kos 24» navigerte i trangt far-vann. Båten navigertes godt til styrbord i lenen. «Allegro» var i
fart da den blev oppdaget fra «Kos 24». «Det skummet om baugen på den». Skyldsforholdet ved kollisjonen blev ikke diskutert mellom kapteinene efter kollisjonen.

Manskinsjef Arne Lindgaard Haugen bekreftet at de i maskindagboken anførte klokkeslett
stemte, og styrmann Morten Aabol avga forklaring som i alle de vesentligste trekk stemte overens.

Sandefjord blad 1953

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.