«Kosmos» — det første spesialbygde flytende kokeri.

Jubileumsintervju ( 25 år ) med skipsreder Anders Jahre

Anders Jahre

Sandefjords Blad er idag fylt av stoff om «Kosmosjubileet»
og den veldige innsats som Anders Jahre har skapt gjennom dette
selskap og sin virksomhet forøvrig. Vårt jubileumsnummer gir på
basis av magister Odd Thorsons jubileumsbok en historisk over-
sikt over selskapets start og dets vekst gjennem årene til det idag
står som et av landets største og sterkeste bedrifter.

Men historien om «Kosmos» og Jahre er ikke skrevet ferdig
ennu. Selskapet står midt oppe i en rivende utvikling som har
store muligheter for å føre det videre fremover. Avisen idag for-
teller om selskapets historie bakover. Vi ber Anders Jahre si
noen ord til vårt jubileumsnummer om fremtiden. — Han
svarer:

Optimisme

Jeg har ved tidligere anledninger gitt uttrykk for en behersket optimisme om hvalfangstens
fremtid. Idag tror jeg bestemt at norsk ennu har fremtiden for seg, men det gjelder all-
tid å være «up to date» både hva fangstmateriell og personell angår, og min forutsetning for dette
er at våre myndigheter ikke griper forstyrrende inn i ens disposisjoner. Det er nemlig selskapenes
ledelse som i første rekke bærer ansvaret for at en bedrift skal gå godt og som føler ansvaret mere
enn noen annen hvis det går den motsatte vei. Jeg gjentar også idag at jeg ikke nærer noen større eng-
stelse for hvalbestanden i Sydishavet i de nærmeste år fremover. Jeg sikter da spesielt til den store
finnhvalstammen som utvilsomt finnes i Antarktis. Med det moderne fangstmateriell som stadig for-
bedres vil nok ihvertfall de moderne ekspedisjoner med førsteklasses mannskap bringe tilfreds-
stillende fangster hjem.

Norsk hvalfangst

Om prisen på hvalolje vil jeg ikke spå. Den må uvegerlig følge det animalske og vegetabilske
marked, men selv om man har merket en stigende konkurranse i de siste år, tror jeg det skal meget
til for at oljer fra plantasjer og oljefelter rundt om i verden skal være istand til å ødelegge hval-
fangsten på de antarktiske felter. Norsk hvalfangst har hatt mange vanskeligheter å kjempe med i
årenes løp, men hvalfangstens menn har alltid vært i besiddelse av en viss tilpasningsevne som har
bragt de riktige resultater. Ved at der vises en viss elastisitet fra alle de som er knyttet til den norske
hvalfangstbedrift fra øverst til nederst, tror jeg bestemt at denne for vårt land så viktige industri
også skal klare seg i fremtiden. Man har forøvrig i den senere tid sporet en tendens fra de store
oljekjøperes side til at de gjerne ønsker å stå på god fot eller Komme til forståelse med de store ol-
jeprodusenter,.og det er klart at en vennskapelig og klok kooperasjon mellom produsent og forbru-
ker er en løsning som kan bære gode frukter til begge sider i de kommende år.
Kilde: SB 1953

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.