Lahelle

LAHELLE
Mens Sand og Skravestad var de betydeligste skutevervene i den østre del av Sandar på 1700- og første halvdel av 1800-tallet, kom Lahelle
til å overta lederskapet i de siste tiår av seil-skutevervenes epoke. Vi vil da først nevne at det i Lahelle var to verver; den eldste, den
søndre verv, lå i bukta der veien fra Myre i dag når ned til stranden. Den nordre verv ble anlagt midt i 1860-årene. og lå ved «torvet» i
Lahelle. dvs. der hvor de fleste båtbryggene ligger nå.

At vervene i Lahelle fra 1850 og utover ble begunstiget med så travel virksomhet, kom bl.a.av at man her hadde kortere og bedre kommu-
nikasjon med byen enn Sand og Skravestad hadde. En annen grunn til Lahelles stigende ry som skipsbyggeri må vi søke i den omsten-
dighet at mange fremtredende redere hadde slått seg ned i distriktet her ute. De fant det
naturlig å bygge sine skip i Lahelle. Vi kan her nevne «stor-rederne» som er knyttet til går-
dene Gogstad Even Haughem bygde endel av sine skip i Lahelle. før han kjøpte Kamfjord i 1862. Den søndre verven kan ha vært i bruk alle-
rede fra 1700-tallet. Den lå nær sagt ideelt til for et skipsbyggeri, og ga muligheter for beddinger for store skip. Men mot midten av 1800-
tallet var pågangen der så stor at rederne så å si måtte stå i kø med sine bestillinger. For ikke å miste tid valgte da Jacob Christophersen å
anlegge en verv nr. 2 i Lahelle; han sprengte ut fjellet i bukta nord for odden ved «torvet».og la beddingen der. Det første skip han bygde
på denne verven, var «Præsident Harbitz» i 1865. Senere ble det fem skip til. På søndre verv hadde han inntil 1865 bygd fem skip.
Den nye. nordre verven var ellers litt for slakk. Derfor hendte det at når en skute skulle gå av stabelen. så måtte folk – både vervens
arbeidere og andre – hjelpe til å skyve fartøyet på vannet. Slike episoder skjedde gjerne
under stor munterhet.

Under Lahellevervenes historie kan det også være verdt å nevne at Jacob Christophersen
Freberg bygde sin første lille skute på Katteskjæret. noen hundre meter utenfor det som senere ble nordre verv. Dette skjedde i 1837, da Jacob var 21 år.
I dag er det vanskelig å forestille seg at det lille skjæret kan ha gitt plass til en skutebedding. Men oppgaven lyktes, og den lille skonnerten «Prøven»
gikk på vannet. og kom til å seile i hele 24 år. Vi viser ellers til Kristian Laugs artikkel om Jacob Christophersen Freberg i denne bok.
Også en «midtverv» var i bruk i Lahelle, men det skjedde bare en gang, nemlig i 1867. Anders Abrahamsen Lahelle skulle da bygge skonnerten «Jecholia»,
men da begge de to andre vervene var opptatt. anla han en bedding
på midtfjellet mot sydost.

Til slutt i denne oversikten over skutevervene i og ved Lahelle tar vi med noen ord fra Knut Hougens «Sandefjords Historie» bind 1: «Ennu i midten av
1880-årene er verftene på Kamfjord. Framnæs. Stub og Grønli i full virksomhet. I Lahelle derimot bygdes det siste
fartøy i 1878.»
Vi har nevnt det annetsteds i vår bok at mange av de skuter som ble bygd i Lahelle. fikk en ublid skjebne. og mange tragedier knyttet seg til skipsforlisene. Registeret i Haa-
kon Hansens og Johan Knaps bok «Seilskip i Sandar og Sandefjord» forteller nøkternt og i få ord om de dramatiske hendinger som mange av skutene fra Lahelle var utsatt for.
Vi skal her ikke regne opp alle de fartøyer som forliste eller som forsvant uten å gi livstegn fra seg. Vi skal heller ikke forsøke å skildre den sorg som bredte seg i de
mange Sandarhjem når meldingene kom om skip som var savnet, og om sjøfolk som hadde satt livet til i stormfulle høstmåneder gikk så mange kvinner og
barn og ventet på sine. i stadig frykt for dødsbudskap fra havet. Dette hører også med til historien om vår stolte seilskipsflåte. der de
spennende og romantiske beretninger kanskje har bidratt til å forgylle bildet av denne epoke i vår Sjøfartshistorie.

Vi har annetsteds nevnt at en av de største skutene fra Lahelle barken «Gangerolf» forsvant i Skagerak våren 1883 og at alle mann omkom. Navnebrettet ble funnet ved Hanst-
holmen på den danske vestkyst noen måneder senere. Sommeren 1979 stod forfatteren av denne bok ved Hanstholmen fyr og lot blikket fare
utover Vesterhavet. mens en stiv kuling pisket sjøen opp til svære bårer som hivde seg voldsomt inn mot strendene. Da var det underlig å minnes det som skjedde der ute for noe om-
kring hundre år siden. da «Gangerolf» kjempet sin siste kamp mot et hav i opprør.
Det kan sikkert interessere endel av våre lesere å få eksakte opplysninger om hva slags skjebne de fikk, de mange seilskip som ble bygd ved våre skuteverft på 1700- og 1800-
tallet.

Skutetype Navn Reder År Skutas skjebne
Skip Caroline O. N. Gogstad O. T. Gogstad H. O. Gopgstad 1824 Forlist 1862
Skipsfører: N. O. Gogstad 1826
Skonnert Odin Anelia Ole Nielsen d.e 1823 Solgt til Fredriksværn i 1830
Bark Gogstad Minde O. N. Gogstad 1834-54 A. Haraldsen 1854-, 1864 1834 Skipsfører
Olaus Gogstad 1834- Joh. H. Grønn 1842, 1848 A. Haraldsen 1854, 1864
Skonnert Prøven Jac.Christophersen, Freberg, Hans Olsen, Gogstad 1837 Bygget på Katskjær,Christophersen første skip. Forliste i 1852
Brigg Odin & Cathrine O. N. Gogstad d.e. 1839-54 O. N. Gogstad d.y. 1854-54 1839 Reparert 1862
Skipsfører
: O. O. Gogstad 1839- T. Jacobsen 1844 N. Jacobsen 1856 S. L. Movig 1864
Skonnert  Norden  Jac.Christophersen, Freberg  1845  Forlist 1875
Brigg  Josephine  

 1. Chr. Freberg & E. A. Haughem 1848-60 H. H. Torgersen & Gjertsen 1860-86 J. Chr. Freberg 1886-89
 1848  Strandet ved St. Brieue, Okt. 1889
Skipsfører: H. O. Gogstad 1848- I. Endresen 1857 A. Olsen 1856, -1889 L. B. Gjertsen 1864
 Bark  Kalypso  

 1. Godeberg & P. Klem 1849-54, Sjuve
 1849  Forlist 1854
Bark  Ellida
også kalt
(Haughem-Ellida)
 

 1. A. Haughem 1850-67 E. A. Haughems enke 1867-70 E. A. Haughems barn 1870-74
 1850  Strandet, vrak 1874 14/10 ved Gamle Karleby
Skipsfører: H. Hansen 1854
 Skip  Hygæa  Jacob Christophersen Freberg 1852-61 Brødr. Poulsen 1861  1852  Skipsfører: A. Seip 1856 A. Paulsen 1861-, 1864
 Skonnert  Embla  Johs. G. Klem 1852-54 J. Chr. Freberg & E. G. Haughem 1854-66 L. Christophersen 1854  1852  Skipsfører: A. Seip 1856 A. Paulsen 1861-, 1864
 Bark  Trio P. Beyer & Sønner 1860 Thor & Thomas Bryn 1865-74 Bendz & Co. 1891 A. M. Johansen 1886, -1901 (A/S Bark Trio)  1854  Fredrikshald (Halden) – Kings Lynn. Høvlet last. Lekk. Forlatt 1901 i Nordsjøen. Innbrakt til Hull og solgt september 1901.
Havari 1882.
Farter: NordsjøfartØstersjøfart
Skipsfører: Th. Bryn 1854-, 1870 A. M. Johansen 1886-, 1898 Eriksen -1901
Brigg Anna
også kalt
( Næs Anna )
 Jon Olsen Raastad 1854-64 Jørgen Hansen 1864-74 G. Gjertsen 1874-93 A. J. Freberg 1893-93  1854  Forlatt i Nordsjøen 1893 på reise i fra Lysaker, skuta gikk lekk Oktober 1893.
Skipsførere: H. S. Barøe 1854- A. Sørensen 1864 H. Sørensen Carl Helgesen -1893
Debora  Jacob Christophersen  1855  Solgt til Tjøme 1867
Bark Ganger Rolf  A. C. Gogstad 1856-83  1856  Farter: Trelastfart på Canadas østkystØstersjøfart
Savnes 1883. Navnebrettet funnet ved Hanstholmen 4/7-1883
Skipsfører: T. Larsen 1864
Brigg Jarlen  A. C. Gogstad Freberg 1857-67/68 A. C. Jacobsen 1867/68  1857  Skipsfører: Jonas Andersen A. Klavenæs 1864
Brigg Stærkodder  A. C. Gogstad Freberg  1858  Selfanger fra 1858 til 1874. Solgt til Porsgrunn 1887
Bark Kalypso  J. Godeberg & P. Klem 1849-54  1859  Forlist 1854
Skonnert Arken  først Jac.Christophersen, Freberg  1862  Solgt til Tønsberg 1888
Skonnert Juno Lovise  Jon Olsen, Råstad  1862  Forsvunnet vinteren 1862/63
Brigg Solon
 1. Hansen Sjuve & Th. Jacobsen Næss 1863-82
 1863  Forliste ved Ayr, Des. 1882
Skipsfører: A. Sørensen 1863
Skonnert Onny  Thore Jacobsen, Nes  1864  Strandet 1878
Bark Præsident Harbitz  Jac.Christophersen, Freberg  1865  Strandet på den Engelske kyst, Des. 1889
Brigg Orest  Jac.Christophersen, Freberg  1866  Forlist ved Gotland, Nov. 1869
Skonnert Jecholia  Anders Abrahamsen  1867  Strandet ved Jylland vestkyst 1875
Bark Familien
 1. H. Sjuve 1869-90 T. Jacobsen-Næss -1890
 1869  Kondemnert i Gâvle, Desember 1890
Skip Grev Manderstrøm
 1. H. Sjuve 1869-90 T. Jacobsen-Næss -1890
 1869  Honfleur – Sandefjord. Ballast. Strandet, vrak 1877 5/1 ved Holmesund, Sør-Norge Skipsfører: N. C. Andresen Sophus Olsen -1877
Brigg Orest  J. Christoffersen Freberg 1870-77 And. Abrahamsen 1877-81  1870  Sunket, kollisjon 1881 2710 i Gravesend med dampskip. Assuranse kr 19.000.
Brigg Vidar
 1. Chr. Freberg & E. A. Haughem A. C. Gogstad
 1870  Liverpool – Rio de Janeiro. Stykkgods. Strandet, vrak 1872 21/3 på sandbanke, Brasil.
Skipsfører: Gullik Jørgensen
Skonnertbrigg Zephania  Søren Andersen  1872  Strandet i Nordsjøen 1873, ( alle omkom )
Brigg Olaf  Hans M. Olsen 1873-77 C. R. Thoresen 1877-99  1873  Kristinestad – London. Trelast. Lekk. Ankom Delfzijl 1899 14/11. Kondemnert 1899 /12. Avrigget 1900.
Farter: OstindiafarerØstersjøfart
Skipsfører: Axel Olsen 1872-85 *) A. Kruge 1891 L. Andersen -1899
Brigg Salus
 1. H. Sjuve 1873-81 K. Nielsen Bjørndal 1881-1904 (A. Hansen enkes søn) H. M. Hansen 1904-05 Gerh. Næss 1905-09 (A/S Salus) G. Gjertsen Næss 1909-11
 1873  Solgt til Fredrikstad som lekter 1911
Storm. Strandet 1906 1/11 på Middelgrund, Øresund, på reise Uleåborg – Sunderland. Trelast. Refloated.
Skipsfører: O. Hansen 1873-88 H. M.Andersen 1888-95 M. Andersen 1895-1902 S. Hansen 1902-04 H. M. Hansen 1904-05 Gerh. Næss 1905-07 A. Kristiansen 1907-11 L. G. Hansen 1906
Bark Sjufna
 1. H. Sjuve 1874-81 Søren Boyesen 1881-84 K. Nielsen Bjørndal 1884-88 H. A. Moe 1888-89 O. A. Føyn 1889-95
 1874  

 1. Tormentine, New Brunswick – Preston. Planker. Havari. Ankom Preston 1895 /8. Solgt. Opphugget 1895. Farter Trelastfart på Canadas østkyst Skipsfører: P. C. Christensen 1881 O. M. Føyn 1889
Brigg Vigor  J. Christophersen 1874-81 A. J. Freberg 1881-86  1874  Orkan. Kantret 1886 15/10 på Newport Red.
Strandet på Newports Red 1885, ( alle omkom )
Skipsfører: O. Christiansen
Skonnert Lael  Søren Andersen, Gokstad  1875  Forsvunnet på reise Newcastle til Sandefjord med kull våren 1900
Skonnert Aise  først Anders Hansen, Sjuve  1877 Forsvunnet i Nordsjøen, Des. 1892
Skonnert Alert  Jac.Christophersen, Freberg  1878  Forliste i Nordsjøen, 1882
Skip Jabez / Jaobez  J. Christophersen Freberg 1878-89 A. J. Freberg 1889-92  1878  Skipsfører: Hans R. Olsen 1884- M. Olsen 1890-1
Brigg Labes  Jac.Christophersen, Freberg og A.J Freberg  1878  Solgt til Larvik1892

 1. Geir Gogstad:
  Vedr. skonnerten «Iael» er dens presise endelikt at den forliste i en storm ved Lindesnes nyttårnatten mellom 31.12.1899 og 012.01.1900. Søk etter opplysninger om mannskapet har jeg ikke gitt noen funn, men båtens kaptein, Edvard Hansen Haneholmen døde i 1925 og indikerer derfor at mannskapet klarte seg. Noe av skipets overbygning drev i land på Hvaler noen uker senere. Jeg har en meterlang modell av båten, laget av Søren Henriksen Gogstad. Han var mannskap på båten, men tidligere enn forliset. Søren Henriksen Gogstad var barnebarn av skipsbygger Søren Andersen Gogstad.

  • Som svar til Geir Gogstad.
   Hei Geir,
   Tusen takk for flott avklaring vedr. historien om skonnerten «Iael». Det hadde vært hyggelig med et bilde av skuta, du kan sende det over på mail til oss: https://larship.no/om-oss/
   Mvh. Oddvar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

code

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.