Laurvigs Interessentskab for Hvalfangst

Laurvigs Interessentskab for Hvalfangst
ble stiftet den 29. desember. I881 i møte av 15 aktionærer etter indbydelse av herrer o.r.sakf. I.
Hesselberg, Christiansen & C0., P. Semb m. fl. og på initintiv av kapt. Å. Berutsen, dengang
fører av barkskibet “Laura“, og med Chr. Nielsen som disponent. Aktiekapitalen var kr.
150,000, beregnet på en fangstbåt,”Fiskeren”, med fast stasjon i land på Svartnæs ved Busse-
sund. Stajonen ble bygget sommeren 1882 og fangsten begyndte det påfølgende år; samtidig
ble aktiekapitalen utvidet til kr, 24,000, og en fangstbåt nr. 2 anskaffet, “Nimrod”, der like-
som “Fiskeren” blev bygget ved Kristiansand mek. verksted, hvorfra den avgikk til fangstfeltet
i april 1884.

Fra denne tid ble fangsten drevet med vekslende hell, dog uten synderlig utbytte, inntil
utgangen av 1904, da fredningsloven trådte i kraft.

På grunn av fangstens avtagen østover, ble statsjonen i 1900 flyttet til Bøle på Sørøen,
hvor Svend Foyn tidligere hadde sin stasjon med guanofabrik (nedbrændt år 1897).

Ved selskapets endelige oppløsning i 1909 ble erstatning av staten utbetalt med kr. 17,200
i likhet med det oprindelige tilbud og ofter mindelig overenskomst etter at saken hadde vært
prosedert og tapt ved byretten i Kristiania og innanket for Høyesterett. Etter realisationen av
selskapets eiendeler til slette priser, ble av aktiekapitalen kun tilbake kr. 8000 = kr. 12 pr. aksje.

All foto: Per Angell Hansen

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.