M/S “Rigel”s forlis i 1944 – et tragisk femtiårsminne

Forfattet av Erling Solem

Motorskipet Rigel på 6.850 tonn dw. tilhørte Det Bergenske Dampskibsselskab, var levert av Burmeister & Wain, København, i 1924, og ble i 1938 satt inn i Den Norske Syd-Amerika Linje, hvor rederiet var deleier. Ved den tyske invasjon av Norge 9. april 1940 var skipets last fra Syd-Amerika nettopp losset, og Rigel lå i Oslo og lastet for Brasil/Argentina. Således var Rigel blant de norske skip som var forhindret fra å slutte seg til den allierte handelsflåte da Norge ble involvert i den
annen verdenskrig. I august samme år ble skipet rekvirert av tyske myndigheter og
seilte under krigen hovedsakelig med forsyninger og utstyr til tyskerne i Nord-Nor-
ge. Høsten 1944 ble Rigel satt under tysk flagg og fikk tysk mannskap om bord, før
skipet 2. november 1944 forlot Bergen for Nord-Norge på sin første og siste reise
under tysk flagg.

Etter utlossing i Nord-Norge anløp Rigel, ifølge skipets tyske kaptein Heinrich
Rohde, først Bjerkvik, deretter Narvik. Tømmerneset og Bodø. På grunn av den tys-
ke tilbaketrekning i Finnmark var det behov for å få sendt krigsfanger etc. sydover,
og det ble i nevnte havner tatt ombord ca. 60 tyske kjøretøyer. et betydelig antall
fanger av forskjellig nasjonalitet samt følgemannskap for fangene. Det var også
ombord et antall tyskere til å betjene luftvernskytset, og noen soldater på permisjon
eller tjenestereise. I Narvik ble det også tatt ombord norske fanger, folk som var
arrestert av tyskerne for forskjellige forhold.

Rigel avgikk Bodø natt til 26. november sammen med en annen Bergensbåt,
D/S Korsnes, og tre forpostbåter. Det fremgår av rapport fra Rigels kaptein at man
var vel kjent med at den lille konvoi var innen rekkevidde av fly fra alliert hangar-
skip, og underveis sydover gjorde konvoiene et kort stopp flere steder, sist på Ham-
nesleira etter passering av Sandnessjøen. Kapteinen oppgir videre at man i forbin-
delse med oppholdet på Hamnesleira fra konvoien først observerte tre fly, og at det
noe senere ved passering av Juldagen fyrlampe mellom Tjøtta og Rosøya ble obser-
vert et tyvetalls fly.

Det ble straks meldt flyalarm med skipssirenen og Rigels flakbatterier begynte
øyeblikkelig å skyte fra alle løp. På britisk hold var man åpenbart ikke kjent med at
Rigel hadde et stort antall fanger ombord, og alle skip i konvoien ble angrepet, med
det resultat at samtlige fem skip i løpet av få minutter var påført betydelige skader.
Korsnes ble stående på et skjær ved Juldagen fyrlykt. Rigef kom i brann etter flere
bombenedslag ombord og voldsom beskytning fra automatvåpen, og skipet ble satt
på grunn på nordre Rosøy litt nord for Rosøyvalen hvor kun forskipet ble stående
over vann. En av forpostbåtene fikk øyensynlig tatt seg inn til Sandnessjøen, en
annen ble satt på grunn på Rosøya, mens en tredje forpostbåt ble oppgitt å ha ankret
opp i nærheten, betydelig skadet. Det var andre skip i nærheten som ikke tilhørte
konvoien – disse ble ikke angrepet.

Av besetningen på Korsnes ble seks drept i forbindelse med angrepet. samtlige
nordmenn. Om tap ombord i forpostbåtene foreligger intet. Ombord i Rigel var det
ifølge kapteinen 2.838 mennesker. Herav overlevet kun 267, idet 2.571 ble oppgitt
av kapteinen som omkommet. En av de norske fanger overlevet imidlertid uten at
den tyske kaptein hadde kjennskap til dette, slik at omkomne skulle være 2.570.
Den overlevende nordmannen var Asbjørn Schultz fra Holdøy i Hadsel, som ble
holdt skjult av folk på øyene i nærheten til krigens slutt. Han har siden bodd i Har-
stad og er nå pensjonist.

Omkomne ombord i Rigel fordelte seg ifølge kapteinen som følger:

Av skipets besetning på 29 omkom 16, av flakmannskapene på 24 omkom 4, av
3 loser omkom I (norsk), samtlige 3 forpleiningsfolk omkom, av 7 soldater på per-
misjon eller tjenestereise omkom 2, av et følgemannskap for fanger på 421 omkom
354, og av 8 norske fanger omkom 7. Det var oppgitt å være 99 tyske fanger
ombord som hadde fått straff for forskjellige forhold, herav omkom 86. Kapteinen
oppgir disse som tyske straffanger, men den overlevende norske fange Asbjørn
Schultz som satt sammen med disse i Narvik, opplyser at det var tyske og østerrik-
ske soldater fra Finlandsfronten, dels desertører. Av 2.248 krigsfanger ombord i
Rigel omkom 2.098, idet kapteinen oppgir at kun 150 overlevet. Kapteinen har opp-
gitt at krigsfangene var russere, men den overlevende norske fange Asbjørn Schultz
oppgir at det av disse fanger også var folk av annen nasjonalitet, blant annet en
gruppe polakker, som holdt til for seg selv ombord, og visstnok også jugoslaver.

På Rosøya var det bare noen få gårder, hvor det ble fullt av overlevende, tildels
sterkt skadet. Disse ble tatt hånd om så godt det lot seg gjøre av de få fastboende
inntil annen hjelp kom frem.

Denne største skipskatastrofe i norske farvann, som fant sted 27. november
1944. kunne ikke uten videre omtales i norske aviser. Først 6. desember meldte
Norsk Telegrambyrå (NTB) fra Berlin at britiske fly den 27. november rettet et
angrep på en tysk konvoi utenfor Mosjøen, og at et tysk skip gikk tilbunns. Det sto
videre opplyst at de skibbrudne hadde tap. En kort melding herom sto i Adresseavi-
sen, Trondheim, 7. desember og i Helgeland Folkeblad, Mosjøen, 9. desember.
Sannsynligvis hadde også andre aviser en kort notis om angrepet.

Faktiske opplysninger om katastrofens omfang var ikke kjent på norsk hold
under krigen, og kom først frem lang tid etter. Så sent som i 1951, da professor Wil-
helm Keilhau skrev jubileumsskriftet til Det Bergenske Dampskibsselskabs 100-års
dag, ble det kun nevnt at … “Ryktet går at mellom 2500 og 3000 mann omkom –
dels serbiske og russiske krigsfanger, dels tyske desertører”. Mer nøyaktige detaljer
kom først frem da kaptein Heinrich Rohdes rapport ble kjent.

Mange omkomne ble funnet i sjøen og langs strendene etter angrepet. De
omkomne som forble ombord i Rigel ble først tatt i land 25 år senere – i 1969/70 –
og lagt i fellesgrav på Tjøtta. Av ofrene fra Rigel er 1.011 gravlagt her – ved siden
av kirkegården for vel 7.000 russiske krigsfanger. Rigel-kirkegården ble vigslet søn-
dag 6. september 1970.

Kilder:
Launitz Pettersen: Mellom venn og fiende. Handelsflåten i krig 1939-1945, Bd. 5.
Trygve Nordanger: Lang kyst. Bergen 1975.
Kapitån Heinrich Rohde: Bericht ber den Untergang des M/S Rigel.
Muntlig kilde: Asbjørn Schultz. Harstad. Overlevende norsk fange.
Med tillatelse i fra Norsk Maritim Museum

 

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.