Marcus Bull

Marcus Bull er født i 1848. Nær i slekt med Svend Foyn kom han som ung gutt i dennes hus, og er således oppdratt i Foyns hjem. Etter konfirmasjonen gikk han tilsjøs og
tok styrmannseksamen i 1865. Han seilet derpå i flere
år i oversjøisk fart og som styrmann i kystfart på Kina
og Japan. Fra 1873 har han været knyttet til hvalfangst,
idet han ble fører av Foyns transportfartøy “Dagen”,
som bragte kull og proviant opp til Vadsø og olje samt
guano tilbake derfra. I 1878 var han bestyrer av Foyns
hvalbedrift, mens denne var ved Sandefjords bad, og den
sommer fanget de bedre enn vanlig.

I 1880 dannet Bull aktieselskabet “Finmarken” og
var som før nevnt bestyrer av dette selskap i 10 år.
Ved samme forretning opprettet han også en hermetisk
fabrikk forat tilgodegjøre hvalkjøtt som menneskeføde,
hvilket produkt ble prisbelønnet på fiskeriutstillingen i
London 1883.
I 1891 oprettet Bull sammen med Svend Foyn ,Ten-
vik trankokeri og guanofabrik” i Tønsbergfjorden, for at
tilgodegjøre den hval, som på den tid fanges om vinte-
ren ute ved Færder, samt for og koke sæl og botlenosolje.

For at støtte og hjelpe industrien i Tønsberg lot Foyn og Bull alle preskjeler, dampkjeler samt fa-
brikens øvrige maskiner forarbeide dersteds, og dette verkstedernes første arbeide av den slags ble visstnok av stor betydning. for den industrielle virksomhet i Tønsberg.
Bull fraflyttet Tenvik i 1894 og begyndte hvalfangst i Hesteyrifjord på Island under firma-
navn “Brødrene Bull”. I 1905 ble Christian Salvesen & Co. Leith, hovedeier av forrettnigen og
sammen med Bull fortsatte denne med 4 og fangstbåter likesom guanofabrik ble
oppført. Ved dette etnblissement benyttes utelukkende preskjeler såvel til koking av
spekk som til kjøtt og ben, Mare. Bull er fremdeles driftsbestyrer, og da han i 39 år har vært
knyttet til hvalfangst er han vistnok den nordmann som lengst har vært aktiv deltager i denne
bedrift.

Det var Bull som sammen med direktør Svendsen, Akers mek. verksted, oppfant og fikk
patent. par de nu brukelige fjæraeeumnlatorer til indhivning av hval, likesom det er ham, som
har seren av at. ha indført. det dobbelte indhivningsspil, reeyl-kanonen samt flere andre for-
bedringer paa hvalfangstens omraade. Som før nævnt var Bull i 1889 medlem av den kommis-
sjon som skulde granske liskernes klager over hvalfangsten, og i 1896 ble han tildelt ridder-
korset av St. Olaf,

Tekst: Hvalfangsten og dens mænd

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.