MED «JARITA»GJENNOM SUEZ

Som nevnt i siste nummer av JAHRE NYTT, var vårt rederis
«JARITA» blant de 33 skip som i juli passerte Suerkanalen da den
ble åpnet for trafikk. I alt var det fire norske skip, og «JARITA»
var for øvrig konvoiens største tankbåt. Et pussig trekk var det
jo at «JARITA» var med i siste konvoi da Suez ble stengt i 1967.
Skipet var da i Hilmar Rekstens eie.

JAHRE NYTT har bedt kaptein Rolf Andersen om en kort beret-
ning om «JARITA»s reise gjennom kanalen i sommer, og her
kommer den:

T/T «Jarita», 31.8.75.

Kaptein Andersen

Vi her på Jarita» ble nok overrasket da beskjeden kom om
at vi skulle til P.G. via Suerkanalen. Fra Trieste, hvor vi losset,
var det ikke mer enn ca. 5 døgns seiles med redusert fart. Vi ankom
Port Said den 17. juli, og ble for tøyd i bøyer på styrbord side av
kanalen, straks innenfor moloen. Det var tre loser som tok oss inn.
En «oldtimer» og to yngre som var på opplæring. Etter deres ut-
sagn var det nå bare egyptiske loser i kanalen. Etter at vi var
ferdig fortøyd, kom de forskjellige myndigheter med tilbehør om-
bord. Når det gjelder problemet med handelsmenn av forskjellige
kategorier, så har det i hverfall ikke blitt noe bedre enn det var
sist jeg passerte, i 1967. Velferdens sekretær kom ombord. Han arran-
gerte sightseeing-tur for alle som var interesserte. De som var med
var svært fornøyde med turen, som trygt kan anbefales.

Agenten fortalte at «Jarita» var den første norske tankbåten som
skulle passere Suerkanalen etter åpningen i juni. Største lovlige
dypgående var 36 fot, som visstnok skal økes til 38 fot. Da det
gikk konvoy annenhver dag i hver retning, måtte vi vente til den 19.
med avgang på morgenen.

Noen særlige merker etter krigen var ikke å se. Det lå et par tre
vrak innenfor moloen på østsiden, og så var det noen hus som var
ødelagt. Port Said Hotell, som lå helt nede ved vannet, var det ikke
så mye igjen av. Men det så ut til at det skulle gjenreises.
Som planlagt startet konvoyen tidlig på morgenen, og vi hadde
bare to skip etter oss. I alt bestod konvoyen av 33 skip. Passeringen
gikk helt uten problemer. På flere steder var arbeidet igang med å ut-
iske og japanske firmaer i virksomhet. På vestsiden av kanalen
var det med jevne mellomrom festningsverk, og også propagandapla-
kater som: «We opened the canal, and it is going to remain open»
og «Welcome to Sadat and his guests» m.m.

Hele veien så vi ruiner og ødelagt krigsmateriell. Men selve ka-
nalen var i orden, og så ut som den gjorde før. Det eneste ubehag
var den tørre luften (ca. 15% fuktighet) og svært høy tempers-
tur. Passeringen tok ca. 11 timer, og det var omtrent som planlagt.
Vi kvittet losen utenfor Suez ved åttetiden på kvelden.

Ved passering Suez kom agenten ombord med post.

Det ser ut som om trafikken i Suezkanalen omtrent har kom-
met inn i sin gamle rytme. Men handelsmennene, som de alle kal-
ler seg, er mer pågående og vanskelige å ha med å gjøre enn tidligere.

Med hilsen

Rolf Andersen, kaptein.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    The maximum upload file size: 200 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.